Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

Kantoor Kifid

(Kifid-tussenuitspraak GC 2022-0886A) De consumenten vorderen een schadevergoeding van de adviseur omdat zij als gevolg van zijn handelen geen hypotheekrenteaftrek meer hebben. De adviseur stelt onder meer dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht. De Geschillencommissie is van oordeel dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening. De adviseur is schadeplichtig jegens de consumenten. De commissie stelt partijen in de gelegenheid om de vergoeding van de schade op basis van onderling overleg te regelen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, mogen zij zich schriftelijk uitlaten over de schade.

De commissie: “Nu er reeds in maart 2020 sprake was van een overeenkomst van opdracht had naar het oordeel de commissie van de adviseur een diepgaandere dienstverlening mogen worden verwacht. De consumenten hadden mogen verwachten dat er door de adviseur niet alleen naar hun inkomen werd gevraagd, maar dat de adviseur zich ook zou vergewissen van andere omstandigheden, zoals hun woonsituatie en hun (eventuele eerdere) hypothecaire geldlening. In dit geval heeft de adviseur erkend dat hij op de hoogte was van het feit dat de consumenten toen – dat wil zeggen in maart 2020 - een woning huurden. De adviseur had hierop moeten doorvragen om zo met juistheid te kunnen vaststellen welk fiscaal regime van toepassing was en had hij de consumenten op het overgangsrecht kunnen wijzen.”

De consumenten vorderen vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Zij hebben hun schade begroot op 42.000 euro, zijnde de gemiste hypotheekrenteaftrek voor een periode van tien jaar ad 350 euro per maand.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 31 oktober 2022

Als de relatie dit wel had geweten had hij kennelijk een door hem in eerste instantie niet koopwaardig geachte woning gekocht, vanwege behoud van de renteaftrek. Dat lijkt me nogal een aanname. Maar aan die uitspraak dat er een overeenkomst tot dienstverlening is zonder formele overeenkomst heb ik wel wat. Ik heb altijd gedacht dat je dat schriftelijk moet vastleggen. Dat blijkt dan niet zo te zijn.

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 28 oktober 2022

GC bedankt voor deze uitspraak, m.n. wanneer wordt geacht de opdracht te zijn ingegaan. Voorts wel spijtig van de bindende aard want ik zou graag zien wat de rechter ervan vindt. Ik vermoed dat van de schadevergoeding weinig tot niets zou overblijven. Gemiste winst is namelijk geen verlies. Het is niet duidelijk dat consumenten, wanneer zij bekend waren met de fiscale aspecten, eerder tot koop zouden zijn overgegaan. Voorts valt te betwijfelen of het de gehele (gemiste) renteaftrek als schade kan worden gekwalificeerd. Etc. etc.

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...