Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

Kantoor Kifid

(Kifid-tussenuitspraak GC 2022-0886A) De consumenten vorderen een schadevergoeding van de adviseur omdat zij als gevolg van zijn handelen geen hypotheekrenteaftrek meer hebben. De adviseur stelt onder meer dat er geen sprake is van een overeenkomst van opdracht. De Geschillencommissie is van oordeel dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen en dat de adviseur is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn dienstverlening. De adviseur is schadeplichtig jegens de consumenten. De commissie stelt partijen in de gelegenheid om de vergoeding van de schade op basis van onderling overleg te regelen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, mogen zij zich schriftelijk uitlaten over de schade.

De commissie: “Nu er reeds in maart 2020 sprake was van een overeenkomst van opdracht had naar het oordeel de commissie van de adviseur een diepgaandere dienstverlening mogen worden verwacht. De consumenten hadden mogen verwachten dat er door de adviseur niet alleen naar hun inkomen werd gevraagd, maar dat de adviseur zich ook zou vergewissen van andere omstandigheden, zoals hun woonsituatie en hun (eventuele eerdere) hypothecaire geldlening. In dit geval heeft de adviseur erkend dat hij op de hoogte was van het feit dat de consumenten toen – dat wil zeggen in maart 2020 - een woning huurden. De adviseur had hierop moeten doorvragen om zo met juistheid te kunnen vaststellen welk fiscaal regime van toepassing was en had hij de consumenten op het overgangsrecht kunnen wijzen.”

De consumenten vorderen vergoeding van de door hen geleden schade als gevolg van het handelen van de adviseur. Zij hebben hun schade begroot op 42.000 euro, zijnde de gemiste hypotheekrenteaftrek voor een periode van tien jaar ad 350 euro per maand.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 31 oktober 2022

Als de relatie dit wel had geweten had hij kennelijk een door hem in eerste instantie niet koopwaardig geachte woning gekocht, vanwege behoud van de renteaftrek. Dat lijkt me nogal een aanname. Maar aan die uitspraak dat er een overeenkomst tot dienstverlening is zonder formele overeenkomst heb ik wel wat. Ik heb altijd gedacht dat je dat schriftelijk moet vastleggen. Dat blijkt dan niet zo te zijn.

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 28 oktober 2022

GC bedankt voor deze uitspraak, m.n. wanneer wordt geacht de opdracht te zijn ingegaan. Voorts wel spijtig van de bindende aard want ik zou graag zien wat de rechter ervan vindt. Ik vermoed dat van de schadevergoeding weinig tot niets zou overblijven. Gemiste winst is namelijk geen verlies. Het is niet duidelijk dat consumenten, wanneer zij bekend waren met de fiscale aspecten, eerder tot koop zouden zijn overgegaan. Voorts valt te betwijfelen of het de gehele (gemiste) renteaftrek als schade kan worden gekwalificeerd. Etc. etc.

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....