Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Euro's nieuw via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom heeft hun adviseur bij de bank een aanvraag ingediend met een eigendomsverhouding van 1/99. De consumenten vernamen pas kort voor de overdracht van de woning dat de bank die eigendomsverhouding niet toestaat, omdat de consumenten dat niet in huwelijkse voorwaarden hebben vastgelegd. Zij beklagen zich erover dat de bank hen niet eerder geïnformeerd heeft, zodat zij daar een oplossing voor hadden kunnen vinden. Zij vorderen vergoeding voor de betaalde belasting en kosten van hun adviseur. De bank heeft benadrukt dat haar beleid al jaren geldt en dat de adviseur van de consumenten hiermee bekend had moeten zijn. Het was volgens de bank niet aan haar om de consumenten hierop te wijzen na ontvangst van de aanvraag. Daar was te weinig aanleiding toe. De Geschillencommissie stelt vast dat de bank haar zorgplicht niet geschonden heeft en wijst de vordering af.

De commissie: "De consumenten hebben hiertegen ingebracht dat het acceptatiebeleid regelmatig wijzigt en dat adviseurs daar dan slechts korte berichten over krijgen. Acceptanten van de bank worden vollediger geïnformeerd. De bank heeft hierop aangegeven dat de relevante beleidsregel in elk geval al sinds januari 2015 geldt, dat heeft zij onderbouwd met de tekst uit die tijd. De adviseur bemiddelt sinds 2016 voor hypothecaire geldleningen van de bank en het beleid geldt dus al die tijd al.

"Gelet op het voorgaande staat voor de commissie vast dat het beleid van de bank kenbaar is voor de adviseur en daarmee voor de consumenten. De commissie volgt de bank in haar stelling dat de adviseur geacht wordt op de hoogte te zijn van het beleid van de bank en dat zijn advies binnen de beleidskaders moet passen."

Reactie toevoegen

 
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....