Hypotheekadviseur komt op de koffie

Koffie kop via Pixabay

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming van het pand niet definitief was gewijzigd. De adviseur heeft de consument hiervoor niet gewaarschuwd en daarmee is hij tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Dit betekent dat hij aansprakelijk is voor de schade als gevolg van deze zorgplichtschending. Partijen kunnen zich uitlaten over de hoogte van de schade.

De Geschillencommissie: "Van een adviseur mag ook worden verwacht dat hij het adviestraject zo vastlegt dat het door hem afgegeven hypotheekadvies een logisch gevolg vormt van de door de consument verstrekte informatie. Hij dient het hypotheekdossier op een correcte manier samen te stellen en bij te houden. In het onderhavige dossier zijn behalve enkele berekeningen van de adviseur en e-mails, geen adviesrapport, gespreksverslagen of andere documenten aanwezig. Mede hierdoor is het adviestraject slecht te reconstrueren. Ook niet is vastgelegd waarom de adviseur pas op 30 november 2021 een aanvraag bij de bank had ingediend terwijl het financieringsvoorbehoud op 3 december 2021 afliep. In dit geval had het, zeker nu het de financiering van een (voormalig) horecapand betrof waarbij de bestemming van het pand een grote rol speelt waardoor de adviseur – zoals door hem is gesteld — een afwachtende houding moest aannemen, op de weg van de adviseur gelegen om de consument hier duidelijk over te informeren en dit ook duidelijk vast te leggen in het dossier."

Koffiehuis

De consument eist een vergoeding van het renteverschil tussen de rente die de bank in het rentevoorstel aanbood en de rente die de consument voor haar huidige lening moet betalen gedurende 20 jaar dat neerkomt op een bedrag van 316.446 euro, een, naar de commissie begrijpt nader te bepalen, vergoeding voor de schade die de consument lijdt doordat de exploitatie van het geplande koffiehuis en bed and breakfast in het pand door de situatie later is aangevangen, een vergoeding van 3.528,21 euro voor de schade die de consument lijdt op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek (BW) en terugbetaling van de advieskosten van 2.950.

De commissie merkt op dat de consument bij deze wijze van berekening geen rekening houdt met de situatie dat zij inmiddels wel bij de bank had kunnen oversluiten en daarmee de rente voor de particuliere geldlening kon vastzetten. Dit nu de gemeente bij brief van 16 mei 2024 heeft bevestigd dat de bestemming onherroepelijk is gewijzigd naar wonen. Gelet hierop zou de schade van de consument kunnen worden berekend aan de hand van het verschil tussen de geoffreerde rente in het rentevoorstel van de bank van 30 november 2021 en de rente die de bank op 16 mei 2024 zou offreren voor dezelfde geldlening (tariefklasse meer dan 50% tot en met 60 procent marktwaarde.

 

 

Reactie toevoegen

 
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...