Hypotheekadviseur moet rente vergoeden

Kifid (logo)

Een adviseur moet de 6.364 euro rente vergoeden die een huizenkoper kwijt was omdat de adviseur verzuimde om verlenging van de passeerdatum te vragen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2016-618.

De klacht van de consument ziet op de door de verkopers van de woning conform de koopovereenkomst bij hem in rekening gebrachte rente van  6.376,71 euro. De Geschillencommissie overweegt dat de adviseur (Financieel Fit) onvoldoende heeft gedaan om deze rente te voorkomen dan wel te beperken. "Hij was op de hoogte van de uiterste passeerdatum, maar heeft de verkopers van de woning niet om verlenging van die datum verzocht. Verder heeft hij Consument niet gewezen op de verschuldigdheid en het oplopen van die rente met de tijd. De Adviseur heeft tevens niet al het mogelijke gedaan om de woning zo snel mogelijk na 2 december 2014 te laten passeren. Hij heeft niet gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. De rente van 6.376,71 euro dient daarom voor zijn rekening te komen."

De adviseur zag geen aanleiding zag om verlenging van de overdrachtsdatum bij de verkopers van de woning te verzoeken, omdat hij geen problemen voorzag bij het verkrijgen van de benodigde
financiering voor de aankoop van de woning. Dit is echter dus een kostbare misrekening gebleken.

De Geschillencommissie: "Van de Adviseur mag dan worden verwacht dat hij Consument op de in artikel 4.1 van deze overeenkomst genoemde passeerdatum en de na deze datum aan de verkopers van de woning te betalen rente (artikel 4.4 van de koopovereenkomst) wijst. Daarnaast had het op zijn weg gelegen, al dan niet na overleg met Consument, contact op te nemen met de (makelaar van de) verkopers van de woning om de uiterste passeerdatum te verschuiven en de rentevergoeding te voorkomen."

De adviseur had wel contact opgenomen met de makelaar van de verkopers van de woning om de verschuldigde rente te matigen. Dit leidde echter niet tot een matiging van de rentevergoeding.

Reactie toevoegen

 
Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

“De hogere inflatie en rente zorgen voor flink wat schuimkoppen, die van u de nodige navigatiekunst vergen.” Aldus DNB-president Klaas Knot op de Verzekeringsdag...

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een...

VEH: lage rente meenemen of toch niet?

VEH: lage rente meenemen of toch niet?

“Het lijkt erop dat iedereen nog moet wennen aan de nieuwe realiteit en niet voorbereid was op een snelle stijging van de hypotheekrente”, aldus Michel...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Eigen kracht

Eigen kracht

De onafhankelijk financieel adviseur krijgt de erkenning die hij of zij verdient. Juist in deze tijd van onzekerheid is de adviseur de aangewezen vertrouwenspersoon...

Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

Klimaatrisico’s op de korte termijn beperkt voor financiële stabiliteit

De directe klimaatrisico’s zijn voor de Nederlandse financiële sector op de korte termijn (de komende vijf jaar) beperkt. Aldus het CPB in zijn Risicorapportage...

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

VVP zelfstandig verder: hét platform voor de financieel adviseur

VVP zelfstandig verder: hét platform voor de financieel adviseur

De betrokkenheid van de sector bij de vakpers is groot. Dat bleek maar weer eens bij de officiële hergeboorte van uw vakblad, na de overname door hoofdredacteur...

Waarom spaarrente maar niet stijgt

Waarom spaarrente maar niet stijgt

Het rentepercentage dat momenteel over spaarrekeningen wordt vergoed, kruipt steeds dichter naar nul procent. Per half september bedraagt het gemiddelde nog maar...

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...