Hypotheekadviseur moet rente vergoeden

Kifid (logo)

Een adviseur moet de 6.364 euro rente vergoeden die een huizenkoper kwijt was omdat de adviseur verzuimde om verlenging van de passeerdatum te vragen. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2016-618.

De klacht van de consument ziet op de door de verkopers van de woning conform de koopovereenkomst bij hem in rekening gebrachte rente van  6.376,71 euro. De Geschillencommissie overweegt dat de adviseur (Financieel Fit) onvoldoende heeft gedaan om deze rente te voorkomen dan wel te beperken. "Hij was op de hoogte van de uiterste passeerdatum, maar heeft de verkopers van de woning niet om verlenging van die datum verzocht. Verder heeft hij Consument niet gewezen op de verschuldigdheid en het oplopen van die rente met de tijd. De Adviseur heeft tevens niet al het mogelijke gedaan om de woning zo snel mogelijk na 2 december 2014 te laten passeren. Hij heeft niet gehandeld als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. De rente van 6.376,71 euro dient daarom voor zijn rekening te komen."

De adviseur zag geen aanleiding zag om verlenging van de overdrachtsdatum bij de verkopers van de woning te verzoeken, omdat hij geen problemen voorzag bij het verkrijgen van de benodigde
financiering voor de aankoop van de woning. Dit is echter dus een kostbare misrekening gebleken.

De Geschillencommissie: "Van de Adviseur mag dan worden verwacht dat hij Consument op de in artikel 4.1 van deze overeenkomst genoemde passeerdatum en de na deze datum aan de verkopers van de woning te betalen rente (artikel 4.4 van de koopovereenkomst) wijst. Daarnaast had het op zijn weg gelegen, al dan niet na overleg met Consument, contact op te nemen met de (makelaar van de) verkopers van de woning om de uiterste passeerdatum te verschuiven en de rentevergoeding te voorkomen."

De adviseur had wel contact opgenomen met de makelaar van de verkopers van de woning om de verschuldigde rente te matigen. Dit leidde echter niet tot een matiging van de rentevergoeding.

Reactie toevoegen

 
Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Bank moet advieskosten terugbetalen

Bank moet advieskosten terugbetalen

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat Rabobank 1.263 euro advieskosten terugbetalen. Volgens de commissie had de bank in een eerder...

Polis pas premievrij als geen premie meer wordt betaald

Polis pas premievrij als geen premie meer wordt betaald

Een verzekering is pas premievrij als geen premie meer wordt betaald. Dit principe kost a.s.r. een lieve duit (meer dan 70 mille). Aan de Geschillencommissie Financiële...

Klant moet hard maken dat hij bij deugdelijke advisering andere keuze zou hebben gedaan

Klant moet hard maken dat hij bij deugdelijke advisering andere keuze zou hebben gedaan

Een aanbieder schiet tekort in zijn advisering, maar de consumenten in kwestie krijgen toch geen schadevergoeding toegekend. Omdat ze niet hard maken dat ze bij...

Klagers lopen blowtje, sorry: blauwtje

Klagers lopen blowtje, sorry: blauwtje

De consumenten hadden uit artikel 1.4 en 1.9 van de voorwaarden kunnen en moeten begrijpen dat de hennepkwekerij aan de verzekeraar had moeten worden gemeld. Dat...

Foutje, bedankt: 8.946 euro

Foutje, bedankt: 8.946 euro

Een adviseur verzuimde de klant erop te wijzen dat de dekking onder de inboedelverzekering zou worden opgeschort indien de woning langer dan 180 dagen onbewoond...

Geen passend advies: 250 euro schadevergoeding

Geen passend advies: 250 euro schadevergoeding

Een adviseur moet een klant 250 euro schadevergoeding wegens niet passend advies. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak...

Geschillencommissie heeft broertje dood aan bewering adviseur

Geschillencommissie heeft broertje dood aan bewering adviseur

Uitspraak 2018-003 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont eens te meer het belang aan om afspraken met de consument goed vast te...

Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Een verzekeringsadviseur mag vijf jaar zijn werk niet uitoefenen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat BNP Paribas Cardif de...