Hypotheekshop: funderingsproblematiek wordt issue

Huis scheef ingezakt verzakt fundering

"Funderingsproblematiek zou wel eens de volgende issue kunnen worden waar geldverstrekkers en kopers scherper op gaan letten", aldus De Hypotheekshop.

"Informatie over de fundering maakt tegenwoordig onderdeel uit van het taxatierapport / desktoptaxatie. Herstelkosten kunnen op termijn oplopen tot 50.000 euro. De afgelopen jaren is door de droogte en inklinking van klei- en veenbodems vooral veel schade aan woningen ontstaan. Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en Deltares krijgen naar schatting zo’n miljoen woningen de komende dertig jaar te maken met funderingsproblemen. Bij een kwart miljoen woningen zijn de problemen volgens het KCAF nu al urgent."

Daarnaast zal verduurzaming een steeds belangrijker thema op de woningmarkt worden, aldus De Hypotheekshop.  Er is Europese wetgeving in de maak (EPBD IV), die lijkt aan te koersen op een verbod op de verkoop van woningen met een slechter energielabel zonder verbeterplan. Het zou dan gaan om energielabel E-F-G woningen vanaf 2030, en label D woningen vanaf 2033. Door de hogere energieprijzen is naast locatie inmiddels ook het energielabel een belangrijk aandachtspunt voor huizenkopers geworden.

Naast risico’s ontstaan er ook nieuwe kansen voor huiseigenaren, zegt De Hypotheekshop. "Zoals het er naar uitziet kunnen consumenten vanaf 1 juli 2023 (of later, afhankelijk van de datum dat de nieuwe pensioenwet in gaat) gebruik maken van een éénmalige optie om 10 procent van het ouderdomspensioen af te kopen en dit te gebruiken voor bijvoorbeeld verbouwing/verduurzaming of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

"Door de renteverhogingen komen er deze week extra veel hypotheekaanvragen binnen bij aanbieders, van consumenten (vooral starters, maar ook doorstromers en verhogers)...

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

"Adviseurs content met afhandeling hypotheekaanvragen"

Adviseurs zijn tevreden over de afhandeling van hypotheekaanvragen. Hypotheekdossiers met een (kleine) afwijking van de standaardregels zorgen nog wel eens voor...

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Hypotheekshop: sterke opkomst verhuisregeling en desktoptaxatie

Hypotheekshop: sterke opkomst verhuisregeling en desktoptaxatie

"Indirect zorgde de fors hogere hypotheekrente in het laatste kwartaal van 2022 voor een afname van twee van de belangrijkste hypotheekvoorwaarden van de afgelopen...

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

De Hypotheekshop heeft over de afgelopen acht jaar in kaart gebracht wat de marge geldverstrekkers (verschil hypotheekrente en kapitaalmarktrente) op weekbasis was...