Monitor Koopwoningmarkt: 'Perfecte storm' serieuze bedreiging koopwoningmarkt

Huis te koop TB 2021

Alle ingrediënten voor een 'perfecte storm' op de koopwoningmarkt zijn aanwezig, aldus de achtendertigste Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2022 van Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Zo blijkt het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van 2022 te zijn teruggezakt tot het niveau van kort na de Kredietcrisis (2008-2013). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in de eerste vijf maanden van 2022 circa 15 procent lager dan in het jaar ervoor. Oplopende kapitaalrente, accentverschuivingen in het bouwbeleid en terugtrekkende bewegingen van beleggers zetten de planexploitaties verder onder druk. Heronderhandelingen, herontwikkeling en dus een verdere vertraging van de nieuwbouwproductie zijn hier gevolg van. Alle bovenstaande ontwikkelingen vormen de ingrediënten voor een ‘perfect storm’ op de nieuwbouwmarkt.

Alle gegevens overziend, blijkt de markt van bestaande koopwoningen langzamerhand in een meer ontspannen situatie te geraken, aldus de Monitor. "Het aantal transacties van bestaande koopwoningen zit in een licht dalende trend. Daarnaast is het aantal te koop staande woningen voor het eerst sinds lange tijd weer opgelopen, door met name een plotselinge forse toename van nieuw aangeboden woningen in de bestaande woningvoorraad. De krapte op de koopwoningmarkt wordt een klein beetje minder en voor minder courante woningen duurt het weer iets langer om deze te verkopen."

De langere tijd overspannen hypotheekmarkt lijkt in het tweede kwartaal van 2022 eveneens over het hoogtepunt heen, stelt de Monitor. "Door een scherpe daling van het aantal hypotheekaanvragen die betrekking hebben op een bij- en oversluiting van hypotheken (onder andere ten behoeve van een woningverbouwing, woningverbetering of een renteherziening), neemt ook het totaal aantal aanvragen (142.000 offertes) met ruim 25% af in vergelijking met het vorige kwartaal. Daarnaast blijkt het aantal nieuw afgesloten hypotheken in het tweede kwartaal van 2022 (136.000 hypotheken) weliswaar een nieuw record te zijn, maar daarmee lijkt voorlopig ook het uiterste gehaald te zijn. De hypotheekmarkt zal zich weer gaan ‘normaliseren’ met meer focus op woningaankopen en –verbouwingen en een wat lager niveau van het aantal hypotheekaanvragen en ingeschreven nieuwe hypotheken."

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, CBS, De Hypotheekshop, HDN, NHG, NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en Vereniging Eigen Huis en wordt beheerd vanuit het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Berend Tooms - Tooms Beheer 6 augustus 2022

Genoeg kopers die zich de afgelopen jaren slechts een rente van 1,5-2% konden permitteren om een toen al overpriced huis te kopen. Geen ruimte voor soms slechts 0,5% opslag voor 30 jaar zekerheid. Nu blijkt die rente zo ongeveer verdubbeld. Dat ging snel. Hogere rente en huizenprijzen nog niet op z’n retour. Betekent automatisch minder kopers. Die 1,5-2% rente hoorde vaak bij een 10-jaarsrente. Hoeveel disclaimers zullen er in de adviesrapporten voorkomen die de klant waarschuwen voor een fors debacle als die rente bij verlenging misschien wel eens verdubbeld zou kunnen zijn of zelfs meer dan dat? Een oud collega haalde afgelopen week de situatie begin jaren ‘80 nog eens aan. Mag je nog hopen dat Hugo de beloofde miljoen huizen over 10 jaar niet heeft gebouwd. Wat doet dat met de prijs van de bestaande woning? Is dan dat huis van 6 ton nog 6 ton waard en mag je misschien hard hopen dat je met die grofweg 25-30% aflossing in 10 jaar (nog) geen averij opgelopen hebt? Maar weer eens een harde landing straks? Je hoopt natuurlijk van niet, maar als de voortekenen niet bedriegen….. Hypotheekadviseurs hebben hun geld vast al ingezet op Hugo, of zouden dat moeten doen. Zou wel eens, en wellicht enige redding kunnen zijn?

Meer over