Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

Ingo Schings, directeur Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief 3

NN roept werkgevers op vaker en sneller het gesprek aan te gaan over gezondheid met hun werknemers. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen, tegenover VVP: “Wij roepen werkgevers en werknemers op om met name meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheid door de werk-privébalans bespreekbaar te maken om zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.”

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste sinds de eerste metingen  in 1996: 5,6 procent. Dit kostte de BV Nederland ruim 27 miljard euro. Zo blijkt uit het nieuwe Trendrapport van  Nationale-Nederlanden.

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. Uit het rapport blijkt tevens dat psychische (werkgerelateerde) klachten een belangrijke reden zijn voor langdurig verzuim. Onder jongvolwassenen is dit volgens de financiële dienstverlener zelfs zorgwekkend. Onder deze groep wordt in 2023 én 2024 een stijging van de WIA-instroom met 30 procent verwacht.

 

Schings: “Het ziekteverzuim is echt fors aan het stijgen. Niet door corona, want dat hebben we gelukkig achter de rug. Kortdurend verzuim als gevolg van corona zien wij vrijwel niet meer in onze portefeuille. Long COVID zorgt wel voor circa drie tot vier procent WIA-instroom. Daarvan is één procent volledig arbeidsongeschikt door Long COVID, in de overige gevallen is sprake van een mix van Long COVID en andere aandoeningen.

“De meeste ziekmeldingen, zo’n 70 procent, betreffen nog altijd kortdurend verzuim als gevolg van verkoudheid of griep. Maar we zien duur en frequentie bij andere aandoeningen stijgen. Gemiddeld is men nu negen werkdagen ziek, de frequentie van ziekmelden bedraagt nu gemiddeld 1,5 keer. Het dagloon bedraagt gemiddeld 250 euro. Er zijn acht miljoen werknemers. Dan kom je op een loonschade van inmiddels 27 miljard euro.

“Wij zien het aantal ziekmeldingen wegens psychische klachten, privé- of werkgerelateerd, toenemen. Wij hebben niet de indruk dat dit speciaal het gevolg is van thuiswerken, zoals een collega-verzekeraar onlangs schreef. Sterker, thuiswerken kan volgens ons juist helpen om de balans tussen privé en werk goed te houden. Dat is natuurlijk sterk individueel bepaald.

“De toename van psychische klachten en burn-outs ontstaat volgens ons onderzoek onder andere doordat langdurig verzuim van collega’s de werklast verhoogt van de niet zieke werknemers. Er ontstaat een vicieuze cirkel: meer mensen ziek, meer werkdruk waardoor nog meer mensen ziek worden, enzovoort. Om een stabiele bedrijfscontinuïteit te houden en (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is het noodzakelijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op het behoud en de inzetbaarheid van niet zieke werknemers. De laagdrempeligste en belangrijkste stap hierin is het bespreken van de mentale gezondheid van werknemers.”

Anders beleefd

Dit gesprek, zo blijkt uit het onderzoek van NN, wordt door werknemer en werkgever niet alleen als lastig ervaren, maar wordt ook vaak anders beleefd. Ruim de helft (59 procent) van de werknemers vindt het belangrijk dat hun leidinggevende weet hoe hun mentale gezondheid is. Desondanks, geeft 40 procent van de werknemers aan dat dit nooit wordt besproken; ten opzichte van vijf procent van de werkgevers. Eén op de drie werknemers geeft aan dat een werkgever te weinig tijd vrij maakt voor een persoonlijk gesprek.

Schings: “Het gemiddelde verzekerde bedrijf is een mkb-onderneming tot tien werknemers. Deze bedrijven hebben geen aparte HR-afdeling, dus het is op zich te begrijpen dat de werkgever maar moeilijk aan gesprekken over (mentale) gezondheid toekomt. Vandaar de belangrijke rol van de financieel adviseur, die behalve een polis ook allerlei andere ondersteuning qua preventie en interventies kan adviseren. Inkomensverzekeraars zijn al lang niet alleen maar verzekeraar maar bieden uitgebreide preventie- en andere ondersteuning. Bij de MKB Verzuim Ontzorgverzekering is deze ondersteuning aanvullend af te nemen. Die verzekering kende een wat aarzelende start, maar is inmiddels goed op stoom gekomen. Wij sluiten er inmiddels behoorlijk veel van.”

Tweede spoor effectiever maken

Er zijn problemen bij de uitvoering van de WIA, met name doordat de verzekeringsartsen bij UWV het beoordelingswerk niet aan kunnen. Er is sprake van een forse achterstand bij de sociaal-medische beoordelingen, die zich maar moeilijk laat wegwerken omdat er te weinig artsen zijn en er te weinig nieuwe artsen instromen.

De Algemene Rekenkamer vond onlangs zelfs dat de WIA niet meer uitvoerbaar is.

Schings is positiever. “Wij vinden het stelsel op zich nog steeds prima. Op een aantal punten is wel nog te winnen. De uitvoerbaarheid moet worden verbeterd, onder meer via taakdelegatie door de verzekeringsartsen en meer samenwerking in de keten van huisarts/specialist, arbodienst, verzekeringsarts. Verder zou de activerende werking van het stelsel vergroot moet worden. Dit onder meer door het tweede spoor effectiever te maken, dus mensen eerder begeleiden naar ander werk bij dezelfde werkgever of duurzaam werk bij een andere werkgever. Ook moet de menselijke maat beter bewaakt worden; mensen moeten sneller weten waar ze aan toe zijn.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
a.s.r. lanceert dekking WIA Excedent Bovenwettelijk

a.s.r. lanceert dekking WIA Excedent Bovenwettelijk

Naast WIA Excedent biedt a.s.r. nu ook WIA Excedent Bovenwettelijk aan. Deze dekking is specifiek voor alleen de medewerkers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon....

Quantum Leben komt met Verzuim-ontzorgverzekering

Quantum Leben komt met Verzuim-ontzorgverzekering

Quantum Leben heeft een MKB Verzuim-ontzorgverzekering.gelanceerd. "Quantum Leben is een relatief nieuwe aanbieder in de collectieve inkomensmarkt. De introductie...

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Hof: oneerlijk beding in voorwaarden beleggingspolis NN

Volgens het Gerechtshof Den Haag heeft NN op beleggingspolissen kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. Het gaat om de zogenaamde eerste...

NN: "Uitval door psychische klachten stijgt ondanks dalend ziekteverzuim"

NN: "Uitval door psychische klachten stijgt ondanks dalend ziekteverzuim"

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is gedaald ten opzichte van de eerste kwartalen in 2022. Toch ziet Nationale-Nederlanden het verzuim...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...