Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

Ingo Schings, directeur Nationale-Nederlanden Inkomen Collectief 3

NN roept werkgevers op vaker en sneller het gesprek aan te gaan over gezondheid met hun werknemers. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen, tegenover VVP: “Wij roepen werkgevers en werknemers op om met name meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheid door de werk-privébalans bespreekbaar te maken om zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.”

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste sinds de eerste metingen  in 1996: 5,6 procent. Dit kostte de BV Nederland ruim 27 miljard euro. Zo blijkt uit het nieuwe Trendrapport van  Nationale-Nederlanden.

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. Uit het rapport blijkt tevens dat psychische (werkgerelateerde) klachten een belangrijke reden zijn voor langdurig verzuim. Onder jongvolwassenen is dit volgens de financiële dienstverlener zelfs zorgwekkend. Onder deze groep wordt in 2023 én 2024 een stijging van de WIA-instroom met 30 procent verwacht.

 

Schings: “Het ziekteverzuim is echt fors aan het stijgen. Niet door corona, want dat hebben we gelukkig achter de rug. Kortdurend verzuim als gevolg van corona zien wij vrijwel niet meer in onze portefeuille. Long COVID zorgt wel voor circa drie tot vier procent WIA-instroom. Daarvan is één procent volledig arbeidsongeschikt door Long COVID, in de overige gevallen is sprake van een mix van Long COVID en andere aandoeningen.

“De meeste ziekmeldingen, zo’n 70 procent, betreffen nog altijd kortdurend verzuim als gevolg van verkoudheid of griep. Maar we zien duur en frequentie bij andere aandoeningen stijgen. Gemiddeld is men nu negen werkdagen ziek, de frequentie van ziekmelden bedraagt nu gemiddeld 1,5 keer. Het dagloon bedraagt gemiddeld 250 euro. Er zijn acht miljoen werknemers. Dan kom je op een loonschade van inmiddels 27 miljard euro.

“Wij zien het aantal ziekmeldingen wegens psychische klachten, privé- of werkgerelateerd, toenemen. Wij hebben niet de indruk dat dit speciaal het gevolg is van thuiswerken, zoals een collega-verzekeraar onlangs schreef. Sterker, thuiswerken kan volgens ons juist helpen om de balans tussen privé en werk goed te houden. Dat is natuurlijk sterk individueel bepaald.

“De toename van psychische klachten en burn-outs ontstaat volgens ons onderzoek onder andere doordat langdurig verzuim van collega’s de werklast verhoogt van de niet zieke werknemers. Er ontstaat een vicieuze cirkel: meer mensen ziek, meer werkdruk waardoor nog meer mensen ziek worden, enzovoort. Om een stabiele bedrijfscontinuïteit te houden en (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen is het noodzakelijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op het behoud en de inzetbaarheid van niet zieke werknemers. De laagdrempeligste en belangrijkste stap hierin is het bespreken van de mentale gezondheid van werknemers.”

Anders beleefd

Dit gesprek, zo blijkt uit het onderzoek van NN, wordt door werknemer en werkgever niet alleen als lastig ervaren, maar wordt ook vaak anders beleefd. Ruim de helft (59 procent) van de werknemers vindt het belangrijk dat hun leidinggevende weet hoe hun mentale gezondheid is. Desondanks, geeft 40 procent van de werknemers aan dat dit nooit wordt besproken; ten opzichte van vijf procent van de werkgevers. Eén op de drie werknemers geeft aan dat een werkgever te weinig tijd vrij maakt voor een persoonlijk gesprek.

Schings: “Het gemiddelde verzekerde bedrijf is een mkb-onderneming tot tien werknemers. Deze bedrijven hebben geen aparte HR-afdeling, dus het is op zich te begrijpen dat de werkgever maar moeilijk aan gesprekken over (mentale) gezondheid toekomt. Vandaar de belangrijke rol van de financieel adviseur, die behalve een polis ook allerlei andere ondersteuning qua preventie en interventies kan adviseren. Inkomensverzekeraars zijn al lang niet alleen maar verzekeraar maar bieden uitgebreide preventie- en andere ondersteuning. Bij de MKB Verzuim Ontzorgverzekering is deze ondersteuning aanvullend af te nemen. Die verzekering kende een wat aarzelende start, maar is inmiddels goed op stoom gekomen. Wij sluiten er inmiddels behoorlijk veel van.”

Tweede spoor effectiever maken

Er zijn problemen bij de uitvoering van de WIA, met name doordat de verzekeringsartsen bij UWV het beoordelingswerk niet aan kunnen. Er is sprake van een forse achterstand bij de sociaal-medische beoordelingen, die zich maar moeilijk laat wegwerken omdat er te weinig artsen zijn en er te weinig nieuwe artsen instromen.

De Algemene Rekenkamer vond onlangs zelfs dat de WIA niet meer uitvoerbaar is.

Schings is positiever. “Wij vinden het stelsel op zich nog steeds prima. Op een aantal punten is wel nog te winnen. De uitvoerbaarheid moet worden verbeterd, onder meer via taakdelegatie door de verzekeringsartsen en meer samenwerking in de keten van huisarts/specialist, arbodienst, verzekeringsarts. Verder zou de activerende werking van het stelsel vergroot moet worden. Dit onder meer door het tweede spoor effectiever te maken, dus mensen eerder begeleiden naar ander werk bij dezelfde werkgever of duurzaam werk bij een andere werkgever. Ook moet de menselijke maat beter bewaakt worden; mensen moeten sneller weten waar ze aan toe zijn.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...