ING gooit terecht deur in slot...

Slot via Pixabay

Volgens Kifid hoefde bij ING geen alarmbel af te gaan toen consument 1.155,55 euro overmaakte aan een slotenmakersbedrijf. Consument meende bij nader inzien dat de rekening van de slotenmaker extreem hoog was, deed aangifte van oplichting en eiste bijna 1.000 euro terug.

De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-467: “Uit de artikelen 7:529 lid 1 en lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat de verliezen die voortvloeien uit niet-toegestane betalingstransacties voor rekening van de Bank komen, tenzij sprake is fraude, opzettelijk handelen of grove nalatigheid aan de zijde van Consument. Er is echter pas sprake van niet-toegestane betalingstransacties als deze zijn uitgevoerd zonder instemming van Consument (artikel 7:522 lid 2 BW). De Bank heeft onbetwist aangevoerd dat zij de door Consument zelf gegeven en geaccordeerde betaalopdracht heeft uitgevoerd, waartoe zij verplicht is, en deze onherroepelijk is geworden. Omdat Consument de betalingen zelf uitgevoerd heeft, is de regelgeving van artikel 7:529 BW niet van toepassing en is er op die grond geen vergoedingsplicht voor de Bank. Zie de uitspraak GC Kifid 2019-796. Voorts heeft de Bank betwist dat zij op de hoogte was van negatieve signalen met betrekking tot het rekeningnummer van de begunstigde. De Bank heeft aangevoerd dat de begunstigde een grondig screening en monitoringsproces heeft ondergaan en daaruit geen bijzonderheden zijn gebleken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

(Kifid-uitspraak GC 2020-827) Consument heeft in 1999 een OpMaat Hypotheek gesloten bij de Rabobank met daaraan gekoppeld een OpMaat Verzekering. Daarin wordt kapitaal...

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank hypotheekkosten vergoeden ontstaan door stoppen effectendienstverlening

Kifid laat a.s.r. bank kosten vergoeden die de cliënt maakte wegens het besluit van de bank de effectendienstverlening te beëindigen (uitspraak GC 2020-825)....

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Ontwikkelingen die dekking niet raken, vallen buiten nazorgplicht

Algemene ontwikkelingen, zoals het ingestelde provisieverbod, hebben geen gevolgen voor de dekking van de AOV en vallen daarmee niet onder de nazorgplicht. De Wft...

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

Klant mag uitgaan van juistheid boete op de pro forma aflosnota

(Kifid-uitspraak GC 2020-816) De bank (de Volksbank N.V., h.o.d.n. DBV Finance) heeft op verzoek van consumenten een pro forma aflosnota opgemaakt, maar heeft de...

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Dekker: Kifid ook voor geschil consument en verzekeraar aansprakelijke partij

Om de toegang tot het Kifid te verbeteren wordt er op in gezet dat gedupeerden ook bij het instituut terecht kunnen, als er sprake is van een geschil over de AVP...

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

Adviseur moet consument 70.288,44 euro vergoeden

De schadevergoeding die SFZ Financiële Diensten moet betalen na de eerdere Kifid-tussenuitspraak schending zorgplicht is vastgesteld op 70.288,44 euro. De consument...

Repatriëring duurde niet te lang

Repatriëring duurde niet te lang

(Kifid-uitspraak GC 2020-799) Consumenten vorderen 1.000 euro immateriële schadevergoeding van Allianz Global Assistance omdat zij menen dat de repatriëring...

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993...

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

Kifid gaat reglement aanpassen om ongewenste situatie te voorkomen

De Geschillencommissie heeft in drie uitspraken over het rentetarief op doorlopend krediet vanwege ‘het belang van de zaak’ direct beroep opengesteld....

Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....