Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Bakker winkel via Pixabay

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei valt terug”, aldus het onderzoeksbureau, “naar circa 1,7 procent in 2023. Hieraan liggen een aantal langetermijnontwikkelingen ten grondslag. De economische groei zal naar verwachting dalen, met name doordat de Nederlandse export afneemt. Een andere belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing. De vergrijzing​ ​leidt tot een stagnatie van de beroepsbevolking​. Het aantal 15- tot 65-jarigen ten opzichte van het aantal 65-plussers neemt de komende vijf jaar een verdere duikvlucht. Deze snelle daling komt niet alleen doordat er meer ouderen zijn, maar ook omdat het aantal mensen onder de 65 jaar voor het eerst in de geschiedenis afneemt. Vergrijzing wordt voelbaar in het inkomen van huishoudens. De lasten voor zorg en pensioen zullen in ons huidige systeem naar verwachting moeten stijgen. Dit drukt de koopkracht en in het verlengde daarvan de consumptieve bestedingen.”

De groei van de Inkomensmarkt wordt hoofdzakelijk gedragen door de Ziekteverzuim- en WIA-branche. De loonsom blijft komende jaren groeien door een combinatie van hogere lonen en lage werkloosheid. 

Ondanks het groeiende aantal zelfstandigen daalt de AOV-dekkingsgraad en de gemiddelde     premie. ​AOV is met een omvang van 1.370 miljoen de grootste branche op de Inkomensmarkt. “Het AOV-volume blijft echter dalen: tot 2023 zien we deze licht dalende trend voortzetten met 0,5 procent per jaar. Deze prognose is gebaseerd op de combinatie van een groeiend aantal zelfstandigen en een daling van de dekkingsgraad. De Ziekteverzuimmarkt groeide in 2018 met 7,9 procent en in 2019 met 5,2 procent​.  Voor de gemiddelde premie in de Ziekteverzuimbranche is de schadelast een belangrijke factor: het ziekteverzuim in Nederland steeg in 2018 en 2019 naar 4,3 procent, wat vier procent hoger is dan in 2013. De trend in het ziekteverzuimpercentage lijkt op korte termijn niet te wijzigen.” 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Heilige huisjes omver?

Heilige huisjes omver?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen....

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)...

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vrijdag bekend gemaakt. De regeling, die speciaal...

Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

De voorwaarden voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Aldus minister Koolmees...

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard....

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het kabinet stelt zo snel mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Dit in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting....

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

"Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300 procent gestegen." Aldus Maudie Derks, CEO van Acture (private...