Inruilverlies voor eigen rekening klant

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0303) De verzekeraar dient naar het oordeel van de Geschillencommissie een redelijke termijn te worden geboden om een fout te herstellen. In dat licht bezien is het niet passend als de consument binnen deze termijn stappen onderneemt door zijn auto in te ruilen en het kapitaalverlies af te wentelen op de verzekeraar.

De consument is van mening dat de verzekeraar zijn kapitaalverlies door de inruil van zijn auto moet vergoeden. Na ontvangst van de brief van de verzekeraar dat de uitkering van het Anw-hiaatpensioen zou worden stopgezet, wilde de consument voorkomen dat hij in financiële problemen zou geraken en heeft daarom zo snel mogelijk zijn auto voor een kleiner exemplaar ingeruild. De schade schat de consument op 25.000 euro.

De commissie: “Allereerst merkt de commissie op dat van de verzekeraar mag worden verwacht dat een gewijzigde einddatum van het Anw-hiaatpensioen, van 65-jarige leeftijd tot het moment van AOW-gerechtigd zijn, op een zorgvuldige wijze in zijn administratie wordt vastgelegd. Ook moet hij daarover op zorgvuldige wijze met de verzekerden en andere belanghebbenden communiceren.

“Maar ook bij een verzekeraar kunnen mensen fouten maken die moeten worden hersteld. Hij moet daarvoor dan wel de gelegenheid krijgen. Dat betekent in dit geval dat de consument, die via het pensioenfonds bij de verzekeraar klaagt over de beëindiging van het Anw-hiaatpensioen, de verzekeraar een redelijke termijn moet geven om zijn fout te herstellen.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument dat niet gedaan. Nog voordat de verzekeraar op de klacht van de consument had gereageerd en de consument hem ook geen redelijke termijn had gesteld die was verstreken, heeft de consument zijn auto al met verlies ingeruild. De consument heeft de verzekeraar geen redelijke kans gegeven om zijn fout te herstellen. Een eventuele schade door het verlies bij de inruil van zijn auto komt daarom niet voor rekening van de verzekeraar.”

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...