Inruilverlies voor eigen rekening klant

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0303) De verzekeraar dient naar het oordeel van de Geschillencommissie een redelijke termijn te worden geboden om een fout te herstellen. In dat licht bezien is het niet passend als de consument binnen deze termijn stappen onderneemt door zijn auto in te ruilen en het kapitaalverlies af te wentelen op de verzekeraar.

De consument is van mening dat de verzekeraar zijn kapitaalverlies door de inruil van zijn auto moet vergoeden. Na ontvangst van de brief van de verzekeraar dat de uitkering van het Anw-hiaatpensioen zou worden stopgezet, wilde de consument voorkomen dat hij in financiële problemen zou geraken en heeft daarom zo snel mogelijk zijn auto voor een kleiner exemplaar ingeruild. De schade schat de consument op 25.000 euro.

De commissie: “Allereerst merkt de commissie op dat van de verzekeraar mag worden verwacht dat een gewijzigde einddatum van het Anw-hiaatpensioen, van 65-jarige leeftijd tot het moment van AOW-gerechtigd zijn, op een zorgvuldige wijze in zijn administratie wordt vastgelegd. Ook moet hij daarover op zorgvuldige wijze met de verzekerden en andere belanghebbenden communiceren.

“Maar ook bij een verzekeraar kunnen mensen fouten maken die moeten worden hersteld. Hij moet daarvoor dan wel de gelegenheid krijgen. Dat betekent in dit geval dat de consument, die via het pensioenfonds bij de verzekeraar klaagt over de beëindiging van het Anw-hiaatpensioen, de verzekeraar een redelijke termijn moet geven om zijn fout te herstellen.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument dat niet gedaan. Nog voordat de verzekeraar op de klacht van de consument had gereageerd en de consument hem ook geen redelijke termijn had gesteld die was verstreken, heeft de consument zijn auto al met verlies ingeruild. De consument heeft de verzekeraar geen redelijke kans gegeven om zijn fout te herstellen. Een eventuele schade door het verlies bij de inruil van zijn auto komt daarom niet voor rekening van de verzekeraar.”

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...