Instelling Evaluatiecommissie Conservatrix

Peertje via Pixabay

Pauline van der Meer Mohr en Roelof Konterman vormen de Evaluatiecommissie Conservatrix die minister Hoekstra heeft ingesteld na het faillissement van de levensverzekeraar. De commissie is met terugwerkende kracht tot en met 19 april 2021 ingesteld, de datum waarop de commissie feitelijk met haar voorbereidende werkzaamheden is gestart. Het streven is om in het najaar het eindrapport op te leveren.

Van der Meer Mohr is thans onder andere non-executive director bij HSBC, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, voorzitter van de raad van commissarissen van EY Nederland LLP en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Tot 2020 was zij onafhankelijk lid van de externe toetsingscommissie van DNB.

Konterman is thans onder andere adviseur en toegevoegd lid van de raad van commissarissen van het Erasmus MC en van de raad van commissarissen van de Griekse verzekeraar Interamerican, Hij was tot januari 2021 lid van de raad van commissarissen van Zilveren Kruis en was tot eind 2018 vice-voorzitter van de raad van bestuur van Achmea.

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht aan de commissie is opgenomen in artikel 2, tweede lid, van het instellingsbesluit en luidt als volgt: “De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de handelwijze van DNB en het Ministerie van Financiën ten aanzien van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix” N.V. bij de overdracht aan Trier Holding B.V. en in de periode daarna tot aan het faillissement alsmede naar de toereikendheid van het betreffende wettelijke kader”. In het derde lid van hetzelfde artikel is bepaald dat de commissie het onderzoek naar eigen inzicht inricht.

In de toelichting bij het instellingsbesluit is de onderzoeksopdracht nader uitgewerkt in twee deelvragen: hebben DNB en het Ministerie van Financiën ten aanzien van Conservatrix bij de overdracht aan Trier en in de periode daarna tot het faillissement, adequaat gehandeld? Is het wettelijk kader door DNB en het Ministerie correct toegepast en is dat wettelijk kader toereikend?

Tevens is in de toelichting een aantal onderwerpen genoemd waarvan het in de rede ligt dat de commissie daaraan in het onderzoek bijzondere aandacht besteedt.

Reactie toevoegen

 
Polishouders Conservatrix toch iets gekort

Polishouders Conservatrix toch iets gekort

Curatoren van Conservatrix dragen de verzekeringsportefeuille over aan (een dochtermaatschappij van) Waard Leven. Om de portefeuille te kunnen overdragen zullen...

Polishouders Conservatrix: ook Kaag wil portemonnee niet trekken

Polishouders Conservatrix: ook Kaag wil portemonnee niet trekken

Evenals haar voorganger Hoekstra voelt minister Kaag er niets voor restschade van de gedupeerde polishouders van Conservatrix te vergoeden. De minister: "Momenteel...

Conservatrix: kabinet trekt nog steeds niet portemonnee

Conservatrix: kabinet trekt nog steeds niet portemonnee

Ook de nieuwe minister van Financiën biedt vooralsnog geen steun aan gedupeerde Conservatrix-polishouders. Dat is op te maken uit haar antwoord op Kamervragen....

Na evaluatie Conservatrix: weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen?

Na evaluatie Conservatrix: weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen?

Maakt het dinsdag verschenen rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix de weg vrij om DNB aansprakelijk te stellen? De toezichthouder valt volgens het rapport...

Evaluatiecommissie Conservatrix spaart DNB niet

Evaluatiecommissie Conservatrix spaart DNB niet

“Achteraf bezien was het beter geweest om eerder in te grijpen in de governance van Conservatrix, zodat de vennootschap onder nieuwe leiding en intern toezicht...

Conservatrix: verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80 procent

Conservatrix: verhoging tussentijds uitkeringspercentage naar 80 procent

Vanaf 1 december zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage van het omgevallen Conservatrix worden verhoogd van...

Polishouders Conservatrix tussen 10 en 30 procent gekort

Polishouders Conservatrix tussen 10 en 30 procent gekort

De curatoren van Conservatrix menen dat er “een reële kans is dat in de loop van het tweede kwartaal overeenstemming met een andere verzekeraar kan worden...

Hoekstra: opvangregeling had bij Conservatrix geen soelaas geboden

Hoekstra: opvangregeling had bij Conservatrix geen soelaas geboden

Volgens minister Hoekstra zou de opvangregeling levensverzekeraars hoogstwaarschijnlijk geen soelaas hebben geboden bij het faillissement van Conservatrix. Dat schrijft...

DNB in Q&A Conservatrix: "Veroordeling Lindberg was redelijkerwijs niet te voorzien"

DNB in Q&A Conservatrix: "Veroordeling Lindberg was redelijkerwijs niet te voorzien"

In een Q&A op haar website geeft DNB zoveel mogelijk antwoord op veelgestelde vragen na het omvallen van Conservatrix. De toezichthouder: "Het faillissement...

Overdrachtsplan DNB Conservatrix als vertrouwelijk stuk naar Tweede Kamer

Overdrachtsplan DNB Conservatrix als vertrouwelijk stuk naar Tweede Kamer

De Tweede Kamer mag het overdachtsplan uit 2017 van DNB voor Conservatrix in vertrouwen inzien. Dat schrijft minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen. Normaal...