Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft

Witwassen via Pixabay

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart van de Algemene leidraad Wwft. De leidraad biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit de  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Door onder andere de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast. Met de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn is bijvoorbeeld de reikwijdte van de Wwft uitgebreid. Ook is er een UBO-register ingesteld.

De einddatum van de consultatie is 5 juli.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...

Wwft en discriminatie: Kaag tegen inzetten mystery guests

Wwft en discriminatie: Kaag tegen inzetten mystery guests

Minister Kaag van Financiën ontraadt de motie van Stephan van Baarle (DENK) om mystery guests "in te zetten bij banken om de discriminatie bij besluiten die...

Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren

Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"

"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"

De NVB is gekomen met een vijftal standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s...

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag bij vaststellen doel en aard zakelijke relatie

Machine learning mag woren gebruikt om binnen het ‘regular user profile’ doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen. Aldus het College...

Aanpak van witwassen moet gerichter

Aanpak van witwassen moet gerichter

Een meer risicogebaseerde benadering, aldus DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’, moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden...

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...