Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Wouter Koolmees 2017

Sociale Zaken is vrijdag de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel dat de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte van de werkgever regelt. De consultatie sluit 20 maart.

Per saldo komt het er op neer dat de Aof-premie voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0 procentpunt daalt. Voor (middel)grote werkgevers stijgt de Aof-premie met circa 0,1 procentpunt.

Het kabinet wil kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en reïntegratie. Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming aanwenden om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB-verzuim-ontzorgverzekering, die het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt en de kleine werkgever helpt bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee zij dus ook ontzorgd kunnen worden.

Met het onderhavig voorstel wordt de Aof-premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Op dit moment geldt voor alle werkgevers in alle takken van beroep en sectoren een gelijke basispremie voor het Aof. 

De grens tussen kleine werkgevers en overige werkgevers wordt in het Besluit Wfsv vastgelegd, waar de grenzen voor de grootte van de werkgever voor de Whk-premie ook worden bepaald. Concreet ontstaan de volgende twee categorieën: 1. Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar; 2. Middelgrote en grote werkgevers, met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. 

De indeling naar grootte van de werkgever voor een premiejaar wordt gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder. Dit sluit aan op de systematiek die wordt gehanteerd voor de Whk. Het is slecht uitvoerbaar om de grootte van de werkgever te bepalen aan de hand van actuele gegevens, meent minister Koolmees.

Voor zowel kleine werkgevers als (middel)grote werkgevers zal de minister conform de huidige systematiek de Aof-premie vaststellen. Hierbij is in het wetsvoorstel opgenomen dat het verschil tussen de hoog en lage premie maximaal 2 procentpunt mag bedragen.
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Heilige huisjes omver?

Heilige huisjes omver?

(door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Op 23 januari is het langverwachte eindrapport van de Commissie Regulering van Werk onder leiding van Hans Borstlap verschenen....

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)...

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vrijdag bekend gemaakt. De regeling, die speciaal...

Coronavirus en Noodfonds

Coronavirus en Noodfonds

Werkgevers worden opgeroepen tijdig aangifte te doen. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid...

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Coronavirus en premiedifferentiatie WW

Werkgevers krijgen vanwege de coronacrisis van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden....

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

NOW "onder stoom en kokend water" uitgewerkt

De voorwaarden voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden op het moment onder stoom en kokend water uitgewerkt. Aldus minister Koolmees...

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

Kennisdocument premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard....

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Coronavirus: WTV vervangen door Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het kabinet stelt zo snel mogelijk de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) open. Dit in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting....

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Coronavirus: ziek of werkloos maakt enorm veel verschil voor werkgever

Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) wijst ondernemers die de gevolgen van het coronavirus bespeuren op het voordeel van werktijdverkorting ten opzichte...

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

Acture: 300 procent meer ziekmeldingen uit Brabant

"Het aantal ziekmeldingen wat wij binnen krijgen is alleen in Brabant al de laatste dagen met 300 procent gestegen." Aldus Maudie Derks, CEO van Acture (private...