Internetconsultatie schone lei-beleid ex-kankerpatiënten bij ORV

Overleg klant document via Pixabay

Minister Hoekstra is de internetconsultatie gestart van de AMvB volgens welke ex-kankerpatiënten na het verstrijken van een bepaalde termijn bij een ORV-aanvraag niet meer hoeven te melden die kanker te hebben gehad waarvan zij zijn genezen. De termijn bedraagt tien jaar bij ouderen en vijf jaar bij jongeren.

De consultatie sluit 9 april.

Er is voor gekozen het besluit alleen van toepassing te laten zijn op overlijdensrisicoverzekeringen die onder de vragengrens liggen die reeds op grond van artikel 5, tweede lid, Wmk van toepassing is op medische keuringen gericht op de erfelijke aanleg voor ziekten in verband met af te sluiten levensverzekeringen. Deze vragengrens bedraagt momenteel 278.004 euro.

Verder is bepaald dat dit besluit uitsluitend van toepassing is op overlijdensrisicoverzekeringen met een looptijd die eindigt voordat de persoon op wiens overlijden de verzekering betrekking de leeftijd van 71 jaar bereikt. Met deze begrenzing in leeftijd wordt aangesloten bij de leeftijdsgrens die eveneens in de Franse wetgeving is opgenomen.

De verzekeraar behoudt wel het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten (bijvoorbeeld levensstijl) mee te wegen en daarnaar dus ook te vragen, ook wanneer die het gevolg zijn van het ziekteverleden of de behandeling die ex-kankerpatiënten hebben ondergaan (zoals hartfalen als gevolg van een chemotherapie). Dergelijke factoren kunnen immers wel relevant zijn voor een goede inschatting van het te verzekeren overlijdensrisico en de vaststelling van een met het oog op dat risico passende premie. Het gaat dan gaat om concrete factoren die specifiek betrekking hebben op de keurling als individu, en niet om algemene aannames die gebaseerd zijn op het enkele feit dat de keurling ooit kanker heeft gehad.

Minister Hoekstra: "Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de algemene horizon een belemmering vormt om voor bepaalde vormen van kanker ook een kortere termijn te hanteren waarna daarover bij keuringen geen vragen meer mogen worden gesteld. Daarom kunnen op grond van artikel 3 uitdrukkelijk ook kortere termijnen van toepassing zijn, wanneer daarover consensus bestaat tussen representatieve organisaties van patiënten en verzekeraars."

Enkele verzekeraars passen het schone lei-beleid uit de AMvB overigens al toe.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheek Visie biedt 13.000 klanten pro-actief goedkopere ORV aan

Hypotheek Visie biedt 13.000 klanten pro-actief goedkopere ORV aan

Hypotheek Visie start deze week met het benaderen van 13.000 klanten waarvan de ORV goedkoper kan. Het nieuwe aanbod betreft in beginsel Hera Life. “Het is...

KWF wil al na vijf jaar schone lei-beleid bij ex-kankerpatiënten tot 40

KWF wil al na vijf jaar schone lei-beleid bij ex-kankerpatiënten tot 40

Het schone lei-beleid moet volgens het KWF niet alleen bij kinderen maar ook bij mensen tot 40 jaar beginnen na vijf jaar. Dat stelt het fonds in zijn consultatiereactie...

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met individuele levensverzekeringen

Aegon Nederland stopt met de verkoop van individuele levensverzekeringen, waaronder de overlijdensrisicoverzekering. Daarvoor in de plaats gaat Aegon exclusief de...

De Hoop past schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe

De Hoop past schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe

De Hoop past het vorige week aangekondigde schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: "Als uit...

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Overlijdensrisicoverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering hoeven ex-kankerpatiënten niet meer te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld als...

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz wil eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Adfiz vindt het luiden van de noodklok over een daling van bijverbanden bij de hypotheek voorbarig. Adfiz: "Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht...

Nieuwe deelnemers ORV-Op-Maat Independer

Nieuwe deelnemers ORV-Op-Maat Independer

Met de toetreding van Onderlinge ’s-Gravenhage en Scildon nemen nu vijf verzekeraars deel aan het initiatief Overlijdensrisicoverzekering Op Maat van Independer....

Zoeken naar antwoorden op daling bijverbanden hypotheek

Zoeken naar antwoorden op daling bijverbanden hypotheek

BNP Paribas Cardif, Scildon en Bureau DFO hebben in een tweetal bijeenkomsten met een aantal stakeholders gesproken over de verminderde aandacht die adviseurs Hypothecair...

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

Callas en Credit Life introduceren ORV met systeem voor medische acceptatie: MyCreditLife

De nieuwe Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan een medisch traject dat grotendeels geautomatiseerd is en een versnelde doorlooptijd heeft....