Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

zzp laptop via Pixabay

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. De consultatie sluit 9 december. De regering doet een voorstel voor twee eerder aangekondigde maatregelen: een minimumtarief van zestien euro en een zelfstandigenverklaring.

De minister: "Om meer bescherming tegen armoede te bieden aan de groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voert de regering met dit wetsvoorstel een minimumtarief van zestien euro per uur in dat zelfstandigen zonder personeel in staat stelt om bij een fulltime werkweek ten minste netto het sociaal minimum te verdienen.

"De regering acht (zelfstandig) ondernemerschap van grote waarde voor de Nederlandse economie en ziet de drempels tot het aangaan van een opdrachtrelatie die zelfstandigen en hun opdrachtgevers ervaren door onduidelijkheid van wet- en regelgeving als een urgent knelpunt op de arbeidsmarkt. De regering neemt in dit wetsvoorstel daarom maatregelen om ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt met een tarief van 75 euro per uur of meer die maximaal één jaar voor een opdrachtgever werken, en hun opdrachtgevers, vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelatie. Daartoe wordt door de regering een zelfstandigenverklaring ingevoerd die ZZP’ers, onder bepaalde voorwaarden, de zekerheid biedt dat zij een opdracht als zelfstandige kunnen uitvoeren waarmee hun opdrachtgevers gevrijwaard zijn van loonheffingen, van een deel van het arbeidsrecht (onder andere van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte), van pensioenverplichtingen en van cao-bepalingen voor werknemers. Deze vrijwaring blijft ook in stand als achteraf blijkt dat de opdrachtnemer toch als werknemer kwalificeert."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies...

Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni tot en met september)....

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Verduidelijking van het begrip ‘inkomstenverhouding’ (IKV) is het doel van de internetconsultatie die minister Koolmees eerder deze week is gestart. De...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Dat schrijven...

Webmodule ZZP start als pilot

Webmodule ZZP start als pilot

Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een ZZP’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt...

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Het kabinet ziet af van een minimumtarief voor ZZP'ers. Ook de zelfstandigenverklaring werkt minister Koolmees hij niet langer uit. De minister in de vijfde voortgangsbrief...

TOGS voor laatste keer uitgebreid

TOGS voor laatste keer uitgebreid

Staatssecretaris Keijzer heeft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) voor de laatste keer uitgebreid, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Keijzer:...

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor...