Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

zzp laptop via Pixabay

Minister Koolmees is de internetconsultatie gestart van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. De consultatie sluit 9 december. De regering doet een voorstel voor twee eerder aangekondigde maatregelen: een minimumtarief van zestien euro en een zelfstandigenverklaring.

De minister: "Om meer bescherming tegen armoede te bieden aan de groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voert de regering met dit wetsvoorstel een minimumtarief van zestien euro per uur in dat zelfstandigen zonder personeel in staat stelt om bij een fulltime werkweek ten minste netto het sociaal minimum te verdienen.

"De regering acht (zelfstandig) ondernemerschap van grote waarde voor de Nederlandse economie en ziet de drempels tot het aangaan van een opdrachtrelatie die zelfstandigen en hun opdrachtgevers ervaren door onduidelijkheid van wet- en regelgeving als een urgent knelpunt op de arbeidsmarkt. De regering neemt in dit wetsvoorstel daarom maatregelen om ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt met een tarief van 75 euro per uur of meer die maximaal één jaar voor een opdrachtgever werken, en hun opdrachtgevers, vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelatie. Daartoe wordt door de regering een zelfstandigenverklaring ingevoerd die ZZP’ers, onder bepaalde voorwaarden, de zekerheid biedt dat zij een opdracht als zelfstandige kunnen uitvoeren waarmee hun opdrachtgevers gevrijwaard zijn van loonheffingen, van een deel van het arbeidsrecht (onder andere van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte), van pensioenverplichtingen en van cao-bepalingen voor werknemers. Deze vrijwaring blijft ook in stand als achteraf blijkt dat de opdrachtnemer toch als werknemer kwalificeert."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Niet lukraak arbodienst kiezen die verzekeringsadviseur voorstelt"

"Niet lukraak arbodienst kiezen die verzekeringsadviseur voorstelt"

In een masterclass wordt werkgevers aangeraden niet lukraak de arbodienst te kiezen die de verzekeringsadviseur voorstelt bij de verzuimverzekering. Deze 'koppelverkoop'...

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent), aldus het CBS. De grootste groep zelfstandig ondernemers...

27 procent ZZP’ers bereid huis te verkopen bij arbeidsongeschiktheid

27 procent ZZP’ers bereid huis te verkopen bij arbeidsongeschiktheid

Ruim een kwart van de Nederlandse ZZP'ers geeft in onderzoek in opdracht van Omniplan aan bereid te zijn het huis te verkopen wanneer hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt...

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Alternatief voor verplichte AOV ZZP'ers?

Precies een jaar na de start van de in Nederland eerste combinatie van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen in één, zijn er al 500...

Geen terugwerkende kracht compensatieregeling

Geen terugwerkende kracht compensatieregeling

Kunnen ondernemers met terugwerkende kracht een beroep doen op de compensatieregeling per 1 januari 2021 voor kleine ondernemers die gedwongen stoppen met hun bedrijf?...

"Nieuwe zelfstandigenwet mist visie en is onuitvoerbaar"

"Nieuwe zelfstandigenwet mist visie en is onuitvoerbaar"

De Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) adviseert minister Koolmees om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring...

Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Het kabinet schiet AOV-verzekerden met een AOW-hiaat niet te hulp. Uit maandag gepresenteerd SEO-onderzoek blijkt dat het probleem bestaat, maar zich bij de huidige...

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie ZZP

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie ZZP

Het kabinet gaat de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, ZZP’ers en betrokken organisaties om het onderscheid helder te maken tussen werknemer...

Duidelijk wijzen op rechten bij Anw-hiaatverzekeringen

Duidelijk wijzen op rechten bij Anw-hiaatverzekeringen

Minister Koolmees roept uitvoerders op "na te gaan of de deelnemers en begunstigden van hun Anw-hiaatverzekeringen kunnen weten en begrijpen hoe lang hun uitkering...

Eindevaluatie fileert Participatiewet

Eindevaluatie fileert Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden,...