Interpretatie AFM van actieve provisietransparantie vooral duidend

AFM gebouw

De donderdag gepubliceerde interpretatie van de AFM van actieve provisietransparantie zet vooral de feiten op een rij. De toezichthouder gaat niet in op de CFD-interpretatie: fijnmazig gemiddelde negeren, alleen maar werken met de exacte provisie in de offerte.

De AFM: "Wij hebben veel gesproken met de sector en hebben begrip voor de vragen die er zijn en de belemmeringen die worden ervaren. Met onze interpretatie willen wij duidelijkheid geven over onze visie op de nieuwe regelgeving."

De AFM schrijft: "Om het gesprek aan te gaan over de dienstverlening is het belangrijk dat een consument tijdig geïnformeerd wordt over het exacte bedrag van de provisie en uiterlijk voordat de bemiddelaar zijn bemiddeling heeft afgerond of de adviseur zijn advies heeft gegeven. 

"Zo exact mogelijk kan hierbij een uitdaging zijn, omdat de gegevens om de precieze omvang van de provisie te kunnen berekenen niet altijd vroeg in het traject beschikbaar zijn. Uitgangspunt is om het exacte bedrag te communiceren. Als het exacte bedrag (nog) niet bekend is, heeft de adviseur of bemiddelaar de mogelijkheid om te volstaan met een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de exacte provisie. Hiervoor bestaat het concept ‘fijnmazig gemiddeld’. Hierbij gaat een adviseur of bemiddelaar uit van vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Belangrijk hierbij is dat als blijkt dat de inschatting tijdens de dienstverlening significant wijzigt, de consument hierover pro-actief en tijdig door de bemiddelaar of adviseur wordt geïnformeerd."

Reikwijdte

De regels omtrent actieve provisietransparantie zijn van toepassing op overeenkomsten inzake schadeverzekeringen die zijn aangegaan op of na 1 juli 2024. De AFM: "De vraag wanneer er een nieuwe  overeenkomst is aangegaan is een civielrechtelijke vraag en ter beoordeling van partijen zelf. Wij kunnen ons voorstellen dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer er een overeenkomst is aangegaan ná 1 juli 2024, bijvoorbeeld bij prolongatie van bestaande schadeverzekeringen die zijn afgesloten vóór 1 juli 2024. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, maar in elk geval wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de overeenkomst.

"In de praktijk kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen prolongaties mét wezenlijke wijzigingen en prolongaties zonder wezenlijke wijzigingen. Bovendien is het doel van regelgeving om het gesprek over de dienstverlening op gang te brengen. Wij bevelen partijen daarom aan om, als in de praktijk bij prolongatie niet duidelijk is wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst, te handelen volgens de regels van actieve provisietransparantie."

Nevenverzekeringstussenpersonen

Nevenverzekeringstussenpersonen zijn op grond van artikel 63a BGfo verplicht om bij koppelverkoop informatie over de kosten en bijbehorende lasten van elk financieel product respectievelijk elke dienst te verstrekken aan consumenten. Hoewel nevenverzekeringstussenpersonen vrijgesteld zijn van de regels omtrent actieve provisietransparantie beveelt de AFM nevenverzekeringstussenpersonen aan, in het verlengde van de informatieverplichtingen inzake koppelverkoop, ook te handelen volgens de principes van actieve provisietransparantie. "Actieve provisietransparantie heeft immers als primair doel dat de consument in staat gesteld wordt om te beoordelen hoe de dienstverlening zich verhoudt tot de betaalde prijs. Om die beoordeling mogelijk te maken, moet een consument wel kunnen beschikken over de informatie. Actieve transparantie draagt daar ook aan bij."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Kiers - Holland Intermediair 21 mei 2024

Neem voor het gemak even het afsluiten van een AVP. Heeft de klant één of twee honden en van welk ras zijn ze, alhoewel ook vechthonden kunnen wel heel lief zijn. De adviseur moet dat dan bij de klant gaan opvragen en wat als de klant later een hond, een paard of een kind aanschaft? De honden kunnen allemaal bijten, paarden slaan op hol of trappen dingen stuk en kinderen vreten ook nogal een wat uit. De adviseur moet een inschatting maken wat er allemaal kan gaan gebeuren, want als er schade is wordt hij/zij als eerst opgeroepen. Dat moet de adviseur wel allemaal even goed uitleggen, het liefst face to face dan. Laten we zeggen € 75,-- voorrijkosten, een uurtje adviesgesprek € 75,-- , uurtje heen en weer reizen € 75,-- Kosten in rekening brengen bij schade ? Nee meneer dan doen wij niet. En dan zegt die adviseur voordat hij gaat adviseren: " de kostenloading binnen de premie is voor ons kantoor € 12,-- . Die klant rent gillende weg, want die denkt; die man of vrouw die dit werk doet kan niet goed bij zijn/ haar hoofd zijn. Daar doe ik geen zaken mee.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 17 mei 2024

Duidelijk niet gehinderd door enige kennis. Praktisch onuitvoerbaar. Veel intermediair zal de pet aan de kapstok hangen. En dat is precies de bedoeling blijkt weer.

Meer over
VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

VVP-poll: mijn kantoor is klaar voor actieve provisietransparantie

Nog een paar weken en dan is het een feit. Op 1 juli 2024 worden de nieuwe regels voor provisietransparantie schadeverzekeringen van kracht. Uit een poll van VVP...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

AFM hecht aan strikte toepassing leennormen

De AFM zal de komende jaren nadrukkelijk blijven toezien op de kredietverstrekking en de naleving van de leennormen voor hypotheken. Dat schrijft de toezichthouder...

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

AFM benadrukt schokbestendigheid financiële sector in snel veranderende omgeving

De AFM constateert dat onzekere economische vooruitzichten en monetaire verkrapping niet hebben geleid tot grote onrust op de financiële markten. Wel kunnen...

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD introduceert Assurantie Transparantie Pakket

CFD heeft een pakket ontwikkeld met alles dat een kantoor nodig heeft om de actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen in te vullen.In het...

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

AFM richting pensioenfondsen: informeer deelnemers tijdig over overbruggingsplan

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. De tijdelijke...

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

AFM heeft been bij te trekken op gebied digitalisering

De AFM heeft "een ‘been heeft bij te trekken’ op het gebied van digitalisering om de ontwikkelingen in het de AFM-werkveld bij te houden". Aldus minister...

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz heeft een Q&A actieve provisietransparantie gepubliceerd. Een van de vragen waar het document op ingaat, is of het verplicht is de term provisie te gebruiken....

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

AFM start publiekscampagne 'checkjeaanbieder'

De AFM ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl...