Jos Baeten (a.s.r.): “Nog geen structurele impact corona op cijfers”

Jos Baetten 2018 ok

CEO Jos Baeten van a.s.r. ziet geen reden om de motorrijtuigenpremies structureel te verlagen. Baeten bij de presentatie woensdagochtend van de jaarcijfers 2020: “In de eerste helft van het voorbije jaar zagen we inderdaad dat er minder verkeersbewegingen waren. In de tweede helft liep de verkeersdruk echter weer op naar 95 procent van normaal. De ontwikkeling is dus niet per se structureel. Verder zien wij in algemene zin dat letselschadevergoedingen oplopen, mede als gevolg van enkele gerechtelijke uitspraken. Die trend noodzaakt tot extra reserveringen.”

Met het oog op de coronapandemie heeft a.s.r. vorig jaar al een aantal scenario’s opgesteld. Het concern geeft die scenario’s niet prijs. “Omdat”, aldus Baeten, “we willen voorkomen dat de buitenwacht er een voorspellende waarde aan gaat geven. Maar op dit moment gaan wij niet uit van het gunstigste maar evenmin van het zwaarste scenario. Wat precies de impact van corona op a.s.r. gaat zijn, is natuurlijk ook mede afhankelijk van de vraag wanneer de economie weer opgestart kan worden. En hoe ondernemers er voor blijken te staan als de overheidsondersteuning ophoudt.”

In 2020 had corona een beperkte impact op de a.s.r.-cijfers. Baeten: “De impact van het virus zelf maar ook van het effect van de beperkende maatregelen die worden genomen om het virus onder controle te krijgen, zien wij wel in bijvoorbeeld ons AOV-bedrijf. In dit bedrijfsonderdeel zagen we met name in de eerste helft van 2020 een toename van het aantal klanten dat zich meldt door uitval vanwege stress en andere mentale klachten. Daarnaast merken we op dat de duur van de uitval oploopt, tot wel vijftien procent langer in sommige situaties. De effecten van de coronacrisis versterken de reeds zichtbare trend van meer en langer ziekteverzuim door psychische problemen en behoeft de aandacht bij aanpak van de crisis en de maatregelen die worden genomen. Dit zijn ontwikkelingen waar we met onze voorzieningen rekening mee hebben gehouden.”

AOV is volgens Baeten nog steeds winstgevend, zij het minder dan in 2019.

Oversterfte bij uitvaartverzekering

Bij Leven was de invloed van corona onder andere zichtbaar in oversterfte bij de uitvaartverzekering, acht tot negen procent aldus Baeten (overigens minder dan het landelijk gemiddelde van circa elf procent). Doordat het veelal oudere mensen zijn die aan corona overleden, was de financiële impact beperkt. Dat ook jongere mensen aan corona doodgaan, zag a.s.r. in de DC-portefeuille. Maar het gaat om kleine aantallen en ook hier is het financiële gevolg niet zo groot.

De Europeesche zag een teruggang in het aantal kortlopende reisverzekeringen dat wordt gesloten, doordat reizen onder corona lastig is geworden.

Diversificatie cruciaal

“In 2021”, aldus a.s.r. in het persbericht over de jaarcijfers, “ligt onze focus op verdere groei in Schade en vermogensbeheer alsmede verdergaande digitalisatie zodat wij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.” Er was een tijd dat verzekeraars niet zo veel meer op leken te hebben met Schade. Baeten: “Jullie kennen mij lang en goed genoeg om te weten dat ik altijd in Schade heb geloofd. Toen Fortis in 2000 ontstond, wilde de leiding zich focussen op het assetdeel. Wij hebben ons toen sterk gemaakt voor het behoud van de tak schadeverzekeringen. Als er één ding is dat ik heb geleerd in mijn loopbaan is dat het belang van diversificatie. Meerdere ijzers in het vuur betekent dat je toch sterk staat als een onderdeel het even minder doet. En de financiële ruimte behoudt om te blijven investeren in de toekomst.”

Zoals de kansen die het nieuwe pensioenstelsel biedt. Baeten noemt het wel van belang om de deelnemers goed bij de hand te nemen bij de introductie van het nieuwe pensioencontract. Baeten: “De gemiddelde deelnemer is niet thuis in pensioen en er ook niet mee bezig. Het wordt echt wel een uitdaging om alle deelnemers te bereiken en van begrijpelijk informatie te voorzien. Zelf bieden wij al portals met informatie en toegang tot advies. Intern hebben we ook al een nieuwe portal en nieuwe pensioenlijn live, waarmee we later ook naar buiten gaan.”

Leven

a.s.r. zag de bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen met 11,8 procent tot 1,81 miljard euro. De stijging weerspiegelt de 43 procent groei in Pensioen DC (Werknemers Pensioen) en de bijdrage van Loyalis, die de daling in Pensioen DB meer dan goed maken. Leven individueel en Uitvaart ontwikkelden zich stabiel. Het operationeel resultaat Leven steeg met 4,9 procent tot 730 miljoen, vooral door een hoger beleggingsresultaat.

Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade zijn gestegen met 14,1 procent tot  3,643 miljard. Het operationeel resultaat steeg hier met 6,5 procent naar 241 miljoen euro. De combined ratio bedraagt 93,6 procent (corona-impact op COR: min 0,6 procentpunt).

Zorg

a.s.r. meldt “in het afgelopen jaar een flinke stijging van het aantal zorgklanten te hebben geboekt. Ook zagen we een toename van het aantal klanten dat zich heeft aangesloten bij ons gezondheidsprogramma a.s.r. Vitality”.

Hypotheekproductie

De hypotheekproductie steeg met 40 procent naar 4,6 miljard euro. Het beheerd vermogen voor derden is gestegen van 22 miljard tot 25,4 miljard, met name door groei van het ASR Hypotheekfonds.

Solvabiliteit

De Solvency II ratio (Standaard Formule) per 31 december 2020 bedraagt 199 procent (2019: 194 procent). Dit is na aftrek van het voorgestelde dividend voor 2020 en is inclusief de impact van de aandeleninkoop van 75 miljoen in 2020.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meeste aanvragen TVL Q1 2021 uit horeca

Meeste aanvragen TVL Q1 2021 uit horeca

Sinds de start van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) op 15 februari zijn ruim 66.000 aanvragen ingediend bij de Rijksdienst...

Aantal betaalpauzes bij hypotheken stijgt weer

Aantal betaalpauzes bij hypotheken stijgt weer

Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 26.000 particuliere klanten een betaalpauze ontvangen voor hun hypotheek en 12.000 op een consumptief krediet. Het...

TVL: maximumvergoeding verder verhoogd

TVL: maximumvergoeding verder verhoogd

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste...

ARAG: “Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie”

ARAG: “Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie”

Eén op de vijf Nederlanders vreest voor het verliezen van zijn of haar baan. Veel werkenden hebben daarnaast te maken met ingrijpende veranderingen binnen...

In eerste week bijna 47.000 aanvragen TVL Q1 2021

In eerste week bijna 47.000 aanvragen TVL Q1 2021

In totaal kwamen er in de eerste week 46.605 aanvragen TVL Q1 2021 binnen. Dat zijn bijna evenveel aanvragen als er bij de TVL afgelopen zomer tijdens de gehele...

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 1 juni

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 1 juni

Het raamwerk voor ondernemers die worstelen met gevolgen van de coronacrisis is verlengd tot 1 juni. Het 'Raamwerk-Covid 19 richtlijnen distributie zakelijke markt'...

Eerdere openstelling vaststellingsloket NOW-2

Eerdere openstelling vaststellingsloket NOW-2

De opening van het loket voor de vaststellingen van NOW-2 wordt een maand vervroegd. Het loket is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022. De oorspronkelijke...

Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

“Adviseurs hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer dreigen te komen. Op dit moment...

Beperkte impact COVID-19 op resultaat Nationale-Nederlanden

Beperkte impact COVID-19 op resultaat Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden zag, ondanks uitzonderlijke omstandigheden, het netto resultaat licht dalen van 1.962 miljoen euro naar 1.904 miljoen euro. De negatieve impact...

Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari...