Jos Baeten: “Watersnood Limburg toont noodzaak aan verzekeringsfonds”

Jos Baeten 2021

Ook op beurspolissen hadden ondernemers de mogelijkheid om zich in te dekken tegen overstromingsschade. Die nuance wil CEO Jos Baeten van a.s.r. graag aangebracht hebben, nu wordt gesteld dat beurspolissen na de watersnood in Limburg geen dekking zouden bieden. Baeten: “De meeste verzekeraars die meelopen op beurspolissen bieden wel degelijk de keuze om het overstromingsrisico mee te verzekeren. Dat sommige ondernemers een andere afweging maken, is aan hen.”

Het zijn overigens vooral particulieren die zich bij a.s.r. hebben gemeld met schade als gevolg van de watersnood. Op dit moment schat a.s.r. de totale schadepost in de eigen boeken op 20 miljoen tot 30 miljoen euro.

Een groot deel van de bij a.s.r. geclaimde schade is het gevolg van het falen van secundaire waterkeringen. Verzekeraars kunnen deze schade prima aan, meent Baeten. Anders is het als gaat om schade als gevolg van falen van primaire waterkeringen. Baeten herhaalt zijn oproep om voor dergelijke schade een gezamenlijke pot te vormen. De financiering kan verlopen via een kleine opslag op de premie, verzekeraars en adviseurs zijn prima in staat de schadeafhandeling te doen.

Baeten: “Niemand heeft de watersnood in Limburg als zodanig voorzien. Maar je kon op je klompen aanvoelen dat we meer van dit soort weergerelateerde schade zouden krijgen en nog veel meer gaan krijgen als gevolg van de klimaatverandering. Voor schades die de draagkracht van verzekeraars te boven gaan, zullen we als samenleving gezamenlijk een oplossing moeten vinden. In het geval van Limburg is de Wts ingeroepen, maar we zouden ook vooraf een verzekeringsfonds kunnen vormen dat bij onverhoopte schade gebruik maakt van de expertise inzake schadeafhandeling van verzekeraars en adviseurs. In Limburg heeft de sector laten zien dat zij heel snel schades kan afhandelen.”

Corona

Corona heeft relatief weinig impact gehad op de cijfers van a.s.r. In de verzuimverzekeringsmarkt worden zorgen geuit over de toename van het aantal gevallen van Long Covid. “Als verzekeraar”, aldus Baeten, “kennen wij de verzuimoorzaak niet. Dat maakt het lastig om de eventuele impact van Long Covid in te schatten. In algemene zin vind ik dat wij ons als samenleving zeker zorgen moeten blijven maken over corona. Er zijn nog steeds mensen die corona wegzetten als een griepje. Terwijl corona je longen op een vreselijke manier kan aantasten, met de dood of ernstige gezondheidsschade tot gevolg.”

Aan de hand van Arbo-cijfers ziet a.s.r. dat het risico op psychische klachten en burn-out enorm is toegenomen. Tegen deze achtergrond is a.s.r. een campagne gestart om mensen te helpen stress-signalen tijdig te herkennen. Volgens Baeten past de campagne nadrukkelijk ook in de verbreding van de dienstverlening waar a.s.r. op inzet. “Vitality, dat inmiddels 65.000 deelnemers telt, is daar ook een voorbeeld van. Maar ook duurzaam schadeherstel. En dus de instrumenten die we nu hebben ontwikkeld waarmee mensen stress kunnen herkennen.”

De economie lijkt de coronacrisis alweer te hebben overwonnen. Ook voor a.s.r. een positieve verrassing. Baeten: “Wij hebben onze scenario’s gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau. Zelfs in het meest optimistische scenario ging het CPB uit van nul economische groei. Het werkelijke beeld is gelukkig rooskleuriger gebleken, met 3,1 procent groei in het tweede kwartaal. Ondertussen moeten we ons niet in slaap laten sussen, want er zijn sectoren die het nog steeds zwaar hebben.”

Baeten meent dat de overheidssteun kan worden afgebouwd voor bedrijven die zich hebben hersteld en die toekomst hebben. Daar waar ondernemers nog te maken hebben met coronamaatregelen van de overheid, pleit hij voor een maatwerkgerichte aanpak.

Zodra de nu nog verplichte anderhalve meter afstand verdwijnt, wil a.s.r. medewerkers weer gemiddeld twee dagen per week naar kantoor laten komen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 25 augustus 2021

Niemand heeft de huidige ramp in Limburg - nl als gevolg van overvloedige regenval op sec een bepaald Nederlands grondgebied - kunnen voorzien. En laten we vooral dankbaar zijn, dat deze overstroming in Nederland geen menselijke slachtoffers heeft gekost zoals dat in onze buurlanden wél het geval is. En waar heel Nederland geïnvesteerd heeft in het megaproject Deltaplan om herhaling van de grootste Nl waterramp van 1953 in Zeeland te voorkomen. ............................................................................................................................. Maar voor overstromingen, weliswaar niet door regenval, maar wel door bijv smeltwater vanuit de bergen naar ons landje boven dan wel beneden AP is toch wel vaker gewaarschuwd? bijv. 1995 bij de evacuatie van het Gelderse Rivierenland: "De evacuatie van het Rivierenland is een van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 31 januari 1995 en in de dagen daarna werden 250.000 mensen, variërend van vijf dagen tot twee weken, verplicht uit grote delen van het Gelderse rivierengebied geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel." "In het geval dat de dijken daadwerkelijk waren doorgebroken, zouden veel plaatsen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal tot ongeveer vijf meter onder water komen te staan. Concreet betekent dit dat van veel huizen minimaal de eerste twee verdiepingen zouden volstromen. In Nederlands-Limburg kwam het inderdaad tot overstromingen in de periode tussen 22 en 28 januari. Vooral de onbedijkte dorpen Itteren en Borgharen werden (evenals in 1993) overstroomd. Ook rondom Deventer dreigden de dijken van de IJssel het te begeven.[1] ......................................................................................... En een verzekering zou slechts de materiele schade kunnen dekken...........

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

ASR Nederland (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van 510 miljoen euro. a.s.r. liet al eerder weten...

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

Jos Baeten (a.s.r.): “Kosten volmacht mogen niet hoger zijn dan onze eigen kosten”

a.s.r. behoudt vol het geloof in de volmachttekening. Deze is belangrijk, aldus CEO Jos Baeten. Baeten tegenover VVP bij de presentatie van de jaarcijfers: “Steeds...

a.s.r. neemt Aegon Nederland over

a.s.r. neemt Aegon Nederland over

a.s.r. neemt Aegon Nederland over. De overname omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland, met inbegrip van de activiteiten op het gebied van hypotheken,...

Beperkte daling resultaat a.s.r.

Beperkte daling resultaat a.s.r.

In het eerste halfjaar van 2022 boekte a.s.r. een operationeel resultaat van 513 miljoen euro (H1 2021: 532 miljoen euro). De daling is veroorzaakt door de impact...

Webinar 'Vrouw, werk & levensfase'

Webinar 'Vrouw, werk & levensfase'

Speciaal voor verzekerden organiseert a.s.r. op Internationale Vrouwendag, 8 maart, om 15.00 uur het webinar ‘Vrouw, werk en levensfase’. In het webinar...

ASR van start met gratis onlineprogramma Mentale Kracht

ASR van start met gratis onlineprogramma Mentale Kracht

ASR heeft het online-programma Mentale Kracht ontwikkeld voor iedereen die een aov bij de verzekeraar heeft afgesloten. Binnen het programma krijgen verzekerden...

ASR opnieuw meest sociale verzekeraar

ASR opnieuw meest sociale verzekeraar

Er werken gemiddeld bij ASR meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan bij organisaties in dezelfde orde van grootte. Ook stimuleert ASR leveranciers en...

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Steeds meer mensen en bedrijven raken in Nederland in geldproblemen en de coronacrisis heeft dit alleen nog maar onderstreept....

Nieuwe holding ASR voor deelnemingen in distributie- en servicebedrijven

Nieuwe holding ASR voor deelnemingen in distributie- en servicebedrijven

ASR richt per 1 januari 2022 een nieuwe holding op voor de deelnemingen in distributie- en servicebedrijven (VKG, ANAC, Dutch ID, Supergarant en PoliService). Volgens...

ASR-medewerkers willen mensen in financiële nood helpen

ASR-medewerkers willen mensen in financiële nood helpen

"Binnen 24 uur waren er twintig collega's van ASR die zich hadden aangemeld voor de e-learning Budgetvaardig. Met deze e-learning kunnen collega's binnen hun eigen...