Kabinet doet onderzoek naar werking financieringspraktijk

Geld via Pixabay biljetten 500

Het kabinet is voornemens onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de Nederlandse financieringspraktijk nu werkt. Daarbij komt ook de zekerheidsstelling bij MKB-financiering aan de orde. Dat schrijft minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen over het ongelijke speelveld tussen banken en alternatieve kredietverleners.

Een van de vragen: "Hoe kunnen alternatieve kredietverleners volgens u nog voldoende zekerheid voor kredietverstrekking verkrijgen, als potentiële kredietnemers reeds - overeenkomstig de huidige praktijk - pand- en hypotheekrechten op al hun bestaande en toekomstige activa hebben moeten vestigen ten behoeve van een bank?"

Hoekstra noemt het "van belang dat MKB-bedrijven een voldoende divers financieringslandschap ter beschikking staat, dat voorziet in hun legitieme kredietbehoeften. Het kabinet zet onder meer in op de kapitaalmarktunie, die hieraan zal bijdragen". En onderzoek dus.

Beleidsvisie

In eveneens net verschenen antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het CPB rapport ‘Mkb-bankfinanciering in Europees perspectief’ kondigt staatssecretaris Keijzer de beleidsvisie MKB-financiering aan, "waarin ik de meta-analyse aanbied naar aanleiding van de vijf evaluaties van de risicokapitaalinstrumenten en waarin ik ter beantwoording van de motie Graus een internationale vergelijking maak van de MKB-financieringsmarkt. Om relevante onderwerpen integraal aan de Kamer aan te kunnen bieden stuur ik de brief met appreciatie van het CPB-rapport niet voor het eind van zomerreces, maar in het najaar 2019 naar de Kamer".

Keijzer schrijft "meer concurrentie op de MKB-financieringsmarkt aan te moedigen. Zowel bij banken als bij alternatieve financiers zoals leasing, factoring en crowdfunding".

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Straks minder fiscale prikkels om als DGA winst in te houden?

Straks minder fiscale prikkels om als DGA winst in te houden?

Bij het MKB, dat voor een belangrijk deel in handen is van directeur-grootaandeelhouders, hangt het spaaroverschot deels samen met fiscale prikkels voor DGA's om...

De Goudse verstrekt MKB-leningen en neemt belang in Voordegroei

De Goudse verstrekt MKB-leningen en neemt belang in Voordegroei

De Goudse gaat geld beschikbaar stellen voor MKB-leningen via Voordegroei. Ook neemt de verzekeraar een belang van tien procent in het platform. Pieter de Frel,...

Verruimingen in BMKB voortgezet tot medio 2022

Verruimingen in BMKB voortgezet tot medio 2022

Om de kredietverlening aan micro- en kleinbedrijven te blijven ondersteunen, zet staatssecretaris Keijzer de verruimingen in de Borgstelling MKB-kredieten (ingesteld...

Kabinet wil intermediaire adviesmarkt financieringen verstevigen

Kabinet wil intermediaire adviesmarkt financieringen verstevigen

Staatssecretaris Keijzer steunt "waar mogelijk en wenselijk het initiatief van de branche om te komen tot een keurmerk/branchevereniging van financieringsadviseurs"....

Banken keerden 1,27 miljard uit aan gedupeerde mkb'ers

Banken keerden 1,27 miljard uit aan gedupeerde mkb'ers

Vijf banken hadden eind mei 2019 aan alle gedupeerde mkb’ers een aanbod gedaan in het  kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK). De bank...

Personeel en financiering grootste uitdaging groei MKB

Personeel en financiering grootste uitdaging groei MKB

Een kwart van het Nederlands MKB ligt wakker van de financiële situatie van hun onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK)...

Kabinet gunt kredietunies meer tijd

Kabinet gunt kredietunies meer tijd

Het kabinet continueert de financiële ondersteuning aan de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) in 2019 en in 2020. Uit onderzoek blijkt dat kredietunies...

Lakeman belicht in nieuw boek wanpraktijken renteswaps

Lakeman belicht in nieuw boek wanpraktijken renteswaps

Pieter Lakeman (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) belicht in zijn nieuwe boek ‘Banken & falende toezichthouders’ de oorzaken van de miljardenschade...

"Zonnige tijden voor het mkb"

"Zonnige tijden voor het mkb"

Het aantal ondernemers met geldproblemen daalde in het tweede kwartaal met acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de IMK-index...

Mkb financiert conservatiever

Mkb financiert conservatiever

Het mkb is conservatiever gaan financieren. Dat stelt de NVB in een position paper bij het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering in de Tweede Kamer,...