Kabinet: geen verlaging assurantiebelasting

Euro's via Pixabay 2018

Het kabinet zal naar aanleiding van de evaluatie geen voorstellen tot wijziging van de assurantiebelasting doen. Aldus staatssecretaris Vijlbrief bij de aanbieding van de Evaluatie Assurantiebelasting aan de Tweede Kamer.

Het kabinet ziet evenmin aanleiding om gezien de uitkomsten de vrijstellingen van assurantiebelasting voor bepaalde schadeverzekeringen (onder andere transport) aan te passen.

Meerdere respondenten zouden graag zien dat de papieren aangifte wordt vervangen door een digitale aangifte. Dit zou de kwaliteit van de aangifte kunnen verbeteren. Het kabinet is op dit moment niet voornemens de wijze van aangifte te wijzigen, aldus Vijlbrief.

Daarnaast geldt voor eventuele toekomstige veranderingen van het tarief dat er volgens meerdere respondenten meer tijd moet zitten tussen het moment van bekendmaking en moment van invoering. Hierdoor hebben verzekeraars meer tijd om hun systemen aan te passen aan de nieuwe tarieven. Een aanbeveling die hiermee samenhangt is dat een tariefsverandering per 1 januari ingaat en niet later in het jaar. Dit maakt het voor verzekeraars makkelijker om de wijzigingen te communiceren. Het kabinet zal deze notie betrekken bij eventuele toekomstige besluitvorming over tariefsaanpassingen.

Doorberekend aan klant

Het assurantiebelastingtarief is in het recente verleden tweemaal verhoogd. Zo is het tarief per 1 maart 2011 verhoogd van 7,5 naar 9,7 procent en per 1 januari 2013 verder verhoogd van 9,7 naar 21 procent.

De evaluatie door Dialogic heeft onder andere gekeken naar de doelmatigheid van de tariefsverhogingen. Hierbij is gekeken naar de doelmatigheid vanuit maatschappelijk perspectief. Ten aanzien hiervan concludeert Dialogic het volgende: ‘‘De tariefsverhogingen hebben gezorgd voor de gewenste toename van de belastingopbrengsten tegen zo min mogelijke kosten en ongewenste neveneffecten’’. Zo blijkt uit de evaluatie dat er weinig gedragseffecten zichtbaar waren. Dit uitte zich volgens Dialogic in het feit dat de verzekeraars de hogere kosten als gevolg van de assurantiebelasting volledig aan hun klanten hebben doorberekend en dat desondanks verzekerden hun gedrag op de lange termijn beperkt hebben aangepast aan de hogere prijzen voor verzekeringen. Dialogic: ‘‘Wij zien geen veranderingen in het aantal polissen, de gemiddelde premie-inleg en de soorten verzekeringen die afgesloten worden. De reden hiervoor is dat verzekerden bij veel polissen geen mogelijkheden hebben om hun premiekosten substantieel te verlagen."

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - MMK Opleidingen BV 1 april 2020

Tja, 2 duidelijke signalen uit Dialogic evaluatie: 1e assurantiebelasting (buiten proportie) verhoogd om belastingopbrengst te verhogen ( uiteraard geen reden voor de politiek deze dan aan te passen ) en 2e welk alternatief heeft de klant als hij deze (te) hoge assurantiebelasting niet wenst te betalen? => juist niet verzekeren, maar dat is geen oplossing toch? Dus conclusie: de politiek kijkt er naar en doet niets, de consument is de dupe..

E. Douma - Douma Agrarische Verzekeringen 1 april 2020

Wat zou het mooi zijn als de overheid juist nu de burgers en ondernemers in hun vaste kosten tegemoet zou komen en de torenhoge assurantiebelasting terug zou brengen van 21% naar 9,7%....

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

Eigenaar satellieten ziet sterretjes bij rechtbank

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de rechtbank Zeeland-Wset-Brabant is de plaats van risico van de verzekering in Nederland gelegen en is de vrijstelling voor transportverzekeringen...

Loyalis vecht assurantiebelasting met succes aan

Loyalis vecht assurantiebelasting met succes aan

Werkgevers die tussen 2016 en 2022 een WGA Garantieverzekering hadden bij Loyalis, hebben in die jaren assurantiebelasting betaald. Loyalis heeft, samen met Group...

Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4-2021) Met ingang van 1 januari 2022 zijn ook adviseurs die zowel provisie als een directe klantvergoeding (bijvoorbeeld een...

Fiscaal kader Assurantiebelasting per 1 januari 2022

Fiscaal kader Assurantiebelasting per 1 januari 2022

De Belastingdienst heeft het - te wijzigen - fiscale kader Assurantiebelasting per 1-1-2022 gepubliceerd. Adfiz: "De Belastingdienst heeft ons (en andere brancheorganisaties)...

Heffing assurantiebelasting per 1 januari 2022 over aanvullende vergoeding klant

Heffing assurantiebelasting per 1 januari 2022 over aanvullende vergoeding klant

(Bron; Adfiz) Wanneer men als adviseur voor de dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan is men...

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen adviseurs en verzekeraars

Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst bevestigd dat de uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting tijdens...

Adfiz wil verlaging assurantiebelasting in verkiezingsprogramma's

Adfiz wil verlaging assurantiebelasting in verkiezingsprogramma's

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema politieke partijen op verlaging van de assurantiebelasting op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Wiertsema:...

Vrijstelling van assurantiebelasting brengt wet in lijn met praktijk

Vrijstelling van assurantiebelasting brengt wet in lijn met praktijk

Het kabinet brengt de wetgeving in lijn met de praktijk door een vrijstelling van assurantiebelasting te introduceren voor verzekeringen die geheel of gedeeltelijk...

Politieke speelbal

Politieke speelbal

Verlaging van de assurantiebelasting? Ook nu weer klinkt de roep hierom. Maar vergeet het maar. Het nieuwe kabinet gaat heus niet inleveren op de 2,4 miljard euro...

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

Woekerpolis verbleekt bij diefstal via assurantiebelasting

"Uw probleem is dat u onnodig en jaar in jaar uit 100 euro netto te veel assurantiebelasting betaalt. Ik snap werkelijk niet waarom niemand zich hier druk over lijkt...