Kabinet kijkt niet verder naar financiële weerbaarheid ondernemers bij klimaatschade

Overstroming via Pixabay

Het kabinet ziet geen reden om nader te kijken naar de financiële weerbaarheid van ondernemers bij klimaatschade. Dat antwoordt minister Grapperhaus op Kamervragen. De minister: “Frequentere extreme weersomstandigheden alsook een onregelmatiger waterafvoerpatroon waar overstromingen een uiting van zijn, zijn nog maar twee voorbeelden van rampen die negatieve gevolgen hebben voor ondernemers. Meer en heftigere bosbranden en, in de land- en tuinbouw, verzilting, en ziekten en plagen in gewassen en in de veehouderij, zijn relevante aspecten waar sectoren hun bedrijfsvoering op zullen moeten aanpassen. Die verantwoordelijkheid om te zorgen voor financiële weerbaarheid van een onderneming in algemene zin, door bijvoorbeeld het opbouwen van financiële buffers ligt in eerste instantie bij ondernemers zelf. Dit geldt ook voor het risicomanagement van ondernemers. Dat begint met zoveel als mogelijk maatregelen nemen om preventief schade te voorkomen of in elk geval beperkt te houden.

"Als sluitstuk van het risicomanagement kan voor de resterende risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen gekeken worden of met financiële producten zoals sparen of verzekeren die risico’s ondervangen kunnen worden. Voor zover risico’s redelijkerwijs niet verzekerbaar zijn is de Wts een laatste aanvullende publieke voorziening waar benadeelden terecht kunnen. Op dit moment ziet het kabinet dan ook geen noodzaak om naar dit vraagstuk verder onderzoek te doen.”

Tegemoetkoming voor schade als gevolg van omzetderving

Grapperhaus schrijft verder dat het kabinet ernaar streeft in het geval van de watersnood deze zomer in Limburg zo snel mogelijk een beslissing te kunnen nemen over een tegemoetkoming voor schade als gevolg van omzetderving. De minister: “Het is van belang hierover zo snel mogelijk, maar wel pas na een zorgvuldige verkenning, duidelijkheid te verschaffen. Dit traject kost evenwel tijd om te onderzoeken. Om die reden kan het kabinet hierover op dit moment nog geen uitsluitsel geven.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Watersnood Limburg: eenmalige omzetdervingsregeling

Het kabinet publiceert voor de door de watersnood getroffen ondernemers in Limburg, met ten minste 50 procent omzetderving in het derde en vierde kwartaal van 2021,...

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Merendeel claims wateroverlast afgehandeld

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent...

“Klimaat moet standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur komen”

“Klimaat moet standaard in opleidingspakket verzekeringsadviseur komen”

Timo Brinkman, Beleidsadviseur Klimaat bij het Verbond van Verzekeraars, vindt dat er standaard aandacht moet komen voor het klimaat in opleidingen voor verzekeringsadviseurs....

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze...

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

Valkenburgse burgemeester na watersnood: “AFM zou dit soort polissen moeten verbieden”

In een interview met het AD roept burgemeester Prevoo van Valkenburg a/d Geul de AFM op ‘exotische’ polissen te verbieden die niet uitkeren aan door...

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

Verbond: forse beleidsopgaven snel oppakken

De Miljoenennota laat volgens het Verbond van Verzekeraars zien dat het kabinet “meer doet dan alleen op de winkel passen. Maar het wringt natuurlijk met de...

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Watersnood: tot nu toe 1.135 Wts-meldingen

Tot nu toe zijn na de watersnood in Limburg 1.135 Wts-meldingen ontvangen. Volgens minister Grapperhaus “staan de schade-experts gereed om na inwerkingtreding...

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

Watersnood Limburg: APC Holland biedt toch dekking

APC Holland handelt materiele schade van ondernemers door de watersnood in Limburg af alsof zij toch verzekerd waren op dit onderdeel. CEO Paul Röthengatter:...

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en hun financieel adviseurs kunnen veel meer doen om klimaatschade te voorkomen, meent het Verbond van Verzekeraars. “Het valt ons bij grote weerevents...

Extreem weer stuwt premie woonverzekering op

Extreem weer stuwt premie woonverzekering op

Hagelbuien, hitte, droogte en forse regenval zorgen ervoor dat de verzekeringspremies van woonverzekeringen in Nederland stijgen. Gecombineerde opstal- en inboedelverzekeringen...