Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

ZZP'er laptop via Pixabay

Minister Koolmees wil een experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. De minister: “Met de experimenteerwetgeving wordt beoogd experimenten te faciliteren waarin het mogelijk is voor zelfstandigen om zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling in de tweede pijler. Hiermee wordt beoogd te bezien in hoeverre een dergelijke mogelijkheid de opbouw van pensioen door zelfstandigen stimuleert. Bovendien kan het voor zelfstandigen die deels in loondienst werken en deels als zelfstandige werkzaam zijn, voordelig zijn als het gehele pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder kan worden opgebouwd. Tot slot draagt het openstellen van de tweede pijler voor zelfstandigen bij aan het verminderen van onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers door dezelfde pensioenmogelijkheden te bieden.”

Zie ook de internetconsultatie Wet toekomst pensioenen.

Reactie toevoegen

 
Brand New Day op weg naar 10 miljard euro beheerd vermogen

Brand New Day op weg naar 10 miljard euro beheerd vermogen

Brand New Day zag in 2023 het totale klantvermogen met 33 procent groeien naar 6,4 miljard euro (2022: 4,8 miljard euro). Eind 2025 moet dan 10 miljard euro gaan...

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige...

Robert van den Broek: "Kiezen voor brede welvaart"

Robert van den Broek: "Kiezen voor brede welvaart"

"In geouwehoer kun je niet wonen. Deze quote is van PvdA wethouder Jan Schaeffer ten tijde van de woningnood eind jaren zeventig van de vorige eeuw. De tijd lijkt...

Zorgen over besluitvorming sociale partners nieuwe pensioenwet

Zorgen over besluitvorming sociale partners nieuwe pensioenwet

Pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) en softwareleveranciers maken zich zorgen over de besluitvorming van sociale partners ten aanzien van de nieuwe regelingen...

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

Aegon: Pensioen APK is goed idee

Aegon: Pensioen APK is goed idee

Werknemers zijn onwetend, boos en onzeker over hun pensioen en durven daarom ook geen pensioenkeuzes te maken in het nieuwe pensioenstelsel, zo blijkt uit onderzoek...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Minister houdt vast aan experimenteerbepaling

Minister houdt vast aan experimenteerbepaling

Minister Schouten houdt vast aan de bepaling in het wetsvoorstel toekomst pensioenen waarmee experimenten met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen in de tweede...

"Experimenten met pensioen voor zelfstandigen vast voorbereiden"

"Experimenten met pensioen voor zelfstandigen vast voorbereiden"

Minister Koolmees denkt dat pensioenuitvoerders al experimenten met pensioen voor zelfstandigen kunnen voorbereiden. De minister in antwoord op Kamervragen: “Pensioenuitvoerders...

Veel zelfstandigen oververzekerd tegen aansprakelijkheid

Veel zelfstandigen oververzekerd tegen aansprakelijkheid

Vijf procent van 4.000 door Knab ondervraagde zelfstandigen is ooit succesvol aansprakelijk gesteld voor schade. Dat roept de vraag op, aldus de online bank, of...