Kamer neemt motie verlenging overgangstermijn aan

Tweede Kamer (plenaire zaal)

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag de motie aangenomen die de overgangstermijn PEplus verlengt tot 1 januari 2017. Edwin Herdink, voorzitter CFD (een van de vijf brancheorganisaties uit de zogeheten Canon-groep), sprak van een fantastisch lobby-succes. Tegelijkertijd hekelde hij nogmaals de geringe bereidheid om zich als adviseurs te organiseren.

Herdink, een van de weinige branchegenoten die de stemming bijwoonden (de andere waren Loek Sliepen, Jennifer Robart en René Graafsma): “De beroepsgroep heeft het dramatisch laten afweten. Het is dat de branche-organisaties dit er door heen hebben weten te krijgen.”

Herdink constateerde dat de intermediairlobby “veel bereikt heeft de achterliggende jaren. Als je dit doortrekt naar de komende jaren, gaan we een goede toekomst tegemoet. Maar we moeten wel blijven lobbyen. We moeten ons actief laten zien op de momenten dat het er op aan komt.”

In theorie kan minister Dijsselbloem weigeren de motie uit te voeren. Dan is het de vraag hoe hard de Kamer het uiteindelijk speelt. De PvdA was tijdens de stemming duidelijk op de hand van de minister, maar veel andere partijen stemden voor.

Nog niet bekend is of er een regeling komt voor de mensen die PEplus al hebben gedaan. Zij zijn immers in het nadeel van de mensen die PEplus voor zich uit hebben geschoven. Het PE-examen moet immers elke drie jaar na het behalen van het vorige examen opnieuw worden afgelegd. Wie er vroeg bij was, is in 2017 alweer aan de beurt. Terwijl anderen pas in 2019 weer op zouden moeten. Herdink meent dat de verlenging van de overgangstermijn zou moeten worden opgeteld bij de periode waarbinnen men volgens de wet de volgende PE-examen dient te doen.

De grote vraag is nu natuurlijk of de examenstroom stilvalt. De laatste tijd gingen duidelijk meer mensen op voor PEplus of hebben de studie opgepakt. Als de stroom nu stilvalt, en zich verplaatst naar volgend jaar, zou er alsnog een capaciteitsprobleem kunnen ontstaan. En juist dat probleem is het motief voor de verlenging. Maar of er dan nog een keer zo’n verlenging komt, is nog maar de vraag.

Mooi om te zien dat de intermediairlobby dus ook effect heeft. Hopelijk kan de lobby hetzelfde bereiken in andere dossiers, zoals behalve de alsmaar stijgende toezichtskosten.
Maar het helpt natuurlijk wel als meer adviseurs zich organiseren, bij welke organisatie dan ook.


 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rik Steentjes - 17 juni 2015

Bij ons heeft iedereen ruimschoots binnen de oorspronkelijke termijn alle diploma' s gehaald, dit was gemakkelijk te doen. Dus 1-1-2017 + drie jaar moet wat mij betreft inderdaad het uitgangspunt zijn. Zo niet dan kweek je ongelijkheid. Door ons zijn de PE-Plus-opleidingen overigens als nuttig ervaren.

Paul Stierum - 17 juni 2015

@Kreeft Helemaal mee eens. Zorg snel voor duidelijkheid zodat er een level playing field komt en oneerlijke concurentie wordt vermeden. Wij zijn in 2014 reeds geslaagd en zouden het fair vinden indien de geldigheid wordt gelijk getrokken. Laat de exameninstituten een korting geven die afloopt naarmate de tijd verstrijkt.

Jack Umans - 17 juni 2015

Na de pe plus exercitie van Dhr. Djjsselbloem ( 2017?) heeft de schifting plaatsgevonden in de branche . De branche heeft de afgelopen jaren een flinke up grade doorgemaakt wat prima is !! Het kaf is van het koren gescheiden en de perverse prikkels zijn uit het systeem verbannen . De tussenpersoon is niet langer de distributeur van de verzekeraar maar de adviseur van zijn cliënt . Tijd om weer een normaal ondernemersklimaat te scheppen waarin de tussenpersoon kan adviseren en zich laten belonen in samenspraak met zijn cliënt . De AFM dient zich weer op te stellen als toezichthouder en daar waar misstanden ontstaan hard in te grijpen en de bonafide tussenpersoon de ruimte geven om te ondernemen . Borg een pe systeem waarin het niveau van de adviseur en de branche zijn gewaarborgd blijft en schaf de ridicule pe examens na 2017 af . Ik denk dat de branche en de adviseur er klaar voor is of ben ik te naïef??

Kees Bergman - 17 juni 2015

@JAck Umans volkomen met je eens

Theo van Geel - 17 juni 2015

Gezeur houd je altijd blijkbaar. Ondanks dat ik verwacht tijdig de plussen te behalen (deels al gedaan), complimenteer ik Edwin en consorten met het behaalde resultaat. Zelfs al ben je het er niet mee eens, dan heeft het toch zeker grote symbolische waarde: er wordt geluisterd naar de branche! Bedankt voor jullie inspanningen.

K.M. Kreeft - 17 juni 2015

Het zal mij niet verbazen als nu de examenstroom stilvalt. Ook al is het nog maar een motie, de extra tijd gevoegd bij de zomervakantie zal voor velen reden zijn om het nog maar even uit te stellen. Volgend jaar na de zomer is vroeg genoeg. Dat wordt dus paniek als de minister het niet uitvoert..... Wil je dit voorkomen dan dien je per direct een regeling af te spreken voor hen die al wel examen hebben gedaan. Geef ook hen die verlenging! Iedereen die zijn PE+ haalt of gehaald heeft krijgt 4 jaar vanaf die datum voor de volgende. Op zich zou het beter zijn om iedereen 1 januari 2017 + 3 jaar te geven, ongeacht het moment van halen, maar dan hou je wel de verschuiving van de examenstroom.

Willem van Spronsen - 17 juni 2015

@ Jack Ik haak even in op je uitspraken als kaf van het koren gescheiden en perverse prikkels die zijn verbannen. Deze opmerkingen hebben mijns inzien niets te maken met PE en of opleidingen. Op het gebied van opleidingen heeft de markt altijd optimaal gefunctioneerd en het tegendeel moet eerst nog bewezen worden. Het kaf van het koren scheiden ? Dat schets je een finale afrekening situatie die niet relevant of aan de orde is. Heel simpel is namelijk te stellen en waar te nemen dat de zogenoemde 80 / 20 regel altijd van toepassing is, wat inhoudt dat op enig moment in iedere bedrijfstak of bedrijf 16% van de crew disfunctioneert. Het maakt niet uit waar!! Dit niet zozeer gemeten naar individu maar naar groep. Dus ook binnen onze branche. Je kunt dat bijvoorbeeld ook heel eenvoudig doortrekken naar de aanbieders van producten of naar een groep van producten. Dan je opmerking perverse prikkels. Dat is niet nader te definieren, het enige wat ik daarop wil aanvoeren is dat er geen gegronde redenen of argumenten zijn ( waren) om doorloopprovisie te verbieden bij wat men thans complexe of impactvolle producten noemt. Dat dit PE systeem niet door de markt gedragen wordt is duidelijk. De beslissing van uitstel is juist, welllicht geeft dat ook ruimte om nog tijdig tot inzicht te komen dat de ingeslagen weg niet de juiste is en er gewerkt moet gaan worden aan de voorbereiding van een gedegen systeem dat wel wordt gedragen. De politiek heeft in ieder geval gezorgd dat er nu rust in de tent komt. Met deze ingrepen is in ieder geval duidelijk geworden dat de politiek helemaal niet ver van de branche afstaat.

Slagingspercentages PEplus verbeterd

Slagingspercentages PEplus verbeterd

De slagingspercentages PE-plus zijn de voorbije drie maanden verbeterd. Kijkend naar het aantal examens dat tot nu toe is afgenomen, is de indruk dat nog heel wat...

Geen PEplus-certificaten meer

Geen PEplus-certificaten meer

DUO verstrekt vanaf nu geen PEplus-certificaten meer. Voortaan dient de e-mailbevestiging met examenuitslag als bewijs voor het behalen van het PEplus-examen, is...

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD juichen het toe dat minister Dijsselbloem de twee PE-moties van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.   De brancheorganisaties...

Cfd-bestuur slaagt voor PEplus

Cfd-bestuur slaagt voor PEplus

Het voltallige bestuur van intermediairorganisatie CFD is inmiddels geslaagd voor PEplus Schade Zakelijk. CFD-voorzitter Edwin Herdink: "Willem, Peter en ik...

Loek sliepen: "ik ben in een feeststemming"

Loek sliepen: "ik ben in een feeststemming"

”Ik ben in een feeststemming.” Zo reageerde financieel adviseur Loek Sliepen op het aannemen door de Tweede Kamer dinsdagmiddag van de motie voor een...

Zó steekt het peplus-examen in elkaar

Zó steekt het peplus-examen in elkaar

Doe geen PE-examen omdat het moet, maar omdat je trots bent op je vak. Maar ondertussen is het natuurlijk wel handig als je de manier van vragen stellen doorziet....

Geen gestructureerd overleg woekerpolisaffaire

Geen gestructureerd overleg woekerpolisaffaire

De Tweede Kamer heeft de motie-Merkies voor gestructureerd overleg om de woekerpolisaffaire af te handelen dinsdagmiddag niet aangenomen. Merkies, lid van de SP-fractie,...

AFM en PE plus Event goede voorbereiding op examens

AFM en PE plus Event goede voorbereiding op examens

Een stevig debat over de fundamenten van het PE Stelsel met onder meer AFM en CDFD, een excellente examenvoorbereiding door Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe...

AFM grijpt niet in bij PEplus-examens

AFM grijpt niet in bij PEplus-examens

De AFM vindt bijstelling van de PEplus-examens vooralsnog niet nodig. Wel wil de AFM in gesprek over de vraag of de examens voldoende aansluiten op de praktijk....

"zit niet te slapen, word lid van \'geen PE(Plus) examens meer\'"

"zit niet te slapen, word lid van \'geen PE(Plus) examens meer\'"

“Zit niet zo te slapen, wees nou eens strijdbaar.” Financieel adviseur Loek Sliepen uit Roermond, die ernstig ziek is en daardoor waarschijnlijk de PEplus-examens...