Kamervragen over uitbreiding vrijheid keuze rechtshulpverlener

Michiel van Nispen SP

SP-Kamerlid Van Nispen wil weten of minister Dekker bereid is de vrijheid van advocaatkeuze (wettelijk) vast te leggen voor rechtsbijstandverzekeringen. In Kamervragen verwijst Van Nispen naar de uitspraak (in een Belgische zaak) van het Europese Hof van Justitie waarin de vrijheid van advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeraars wordt uitgebreid naar elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden. In Nederland nam Kifid deze uitspraak onlangs over in een zaak tussen consument en DAS. Doordat de laatste in beroep is gegaan, hoeft de Kifid-uitspraak vooralsnog niet te worden gevolgd door de verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars vindt net als DAS dat de uitspraak van het Europese Hof over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen

Van Nispen vraagt verder onder meer: “Bent u bereid om een onderzoek uit te laten voeren of voldoende gevolg wordt gegeven aan de door het Europese Hof van Justitie voorgeschreven grote betekenis en bescherming van de vrije advocaatkeuze alsmede naar de kosten van de gemiddelde procedures die in de diverse rechtsgebieden gevoerd kunnen worden, omdat bij lagere bedragen het keuzerecht illusoir kan worden en het Europese Hof dat in zijn uitspraken niet toestaat?

“Bent u bereid om, als de uitkomsten van dat onderzoek daartoe aanleiding geven, met een voorstel te komen tot invoering van standaard beperkingen (minimale maximumtarieven) om te voorkomen dat rechtsbijstandverzekeraars een te forse beperking invoeren waardoor de vrijheid van advocatenkeuze illusoir wordt gemaakt, dan wel om gezamenlijk met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Orde van Advocaten tot een andere oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?”

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

ARAG-special ‘Op het recht vertrouwen’

‘Op het recht vertrouwen’, heet de op de financieel adviseur gerichte special die ARAG heeft gemaakt in samenwerking met VVP en die dinsdag is verschenen....

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Eerste Vraag het DAS-dag samen met adviseurs

Eerste Vraag het DAS-dag samen met adviseurs

Met dertig juristen heeft DAS afgelopen zaterdag ruim 180 klanten van distributiepartners geholpen met gratis juridisch advies. Het was de eerste keer dat DAS een...

Mediation bij echtscheiding niet gedekt op rechtsbijstandverzekering

Mediation bij echtscheiding niet gedekt op rechtsbijstandverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0279) De vraag is of de uitvoerder dekking moet verlenen voor mediation bij echtscheiding. De Geschillencommissie oordeelt dat echtscheiding...

“Serieschadeclausule in voorwaarden rechtsbijstandverzekering is duidelijk en begrijpelijk”

“Serieschadeclausule in voorwaarden rechtsbijstandverzekering is duidelijk en begrijpelijk”

De serieschadeclausule in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering van DAS is volgens de Kifid-commissie van Beroep duidelijk en begrijpelijk (CvB 2021-0009)....

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...

Hardleers... (en een bizarre geschiedenis)

Hardleers... (en een bizarre geschiedenis)

Klaverblad weigerde terecht bijstand, aldus Kifid, aan een vrouw die ondanks epileptische aanvallen steeds weer achter het stuur kroop, met een dodelijk ongeval...

Verbond: uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen

Verbond: uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing...

Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

De vrije advocaatkeuze van de verzekerde, aldus Kifid in uitspraak GC 2020-452, kan niet worden beperkt tot situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe...