Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Gevarendriehoek via Pixabay

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt de kantonrechter in een zaak die de Anwb heeft aangespannen.

De kantonrechter houdt iedere beslissing aan tot de ANWB op het eindvonnis heeft gereageerd.

Uit de gestelde feiten en omstandigheden leidt de kantonrechter af dat “gedaagde telefonisch (uitsluitend) heeft verzocht om pechhulp. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde eveneens heeft verzocht om een verzekeringsovereenkomst voor de duur van minimaal een jaar. Dat laatste heeft eiseres kennelijk aan gedaagde opgelegd.

“Artikel 4:63a lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het verbod op koppelverkoop: als een verzekering een aanvulling is op de levering van een dienst als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan moet de mogelijkheid worden geboden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dit artikel is geïmplementeerd naar aanleiding van Richtlijn 2016/97/EU betreffende verzekeringsdistributie, welke richtlijn onder meer tot doel heeft het niveau van consumentenbescherming te verhogen, waarbij de lidstaten ter realisatie van dat doel dienen te voorzien in maatregelen die doeltreffend, afschrikkend en evenredig zijn.

“De door eiseres verplicht gestelde verzekeringsovereenkomst, terwijl gedaagde die met pech langs de weg stond slechts verzocht om dienstverlening (pechhulp), is aan te merken als (een niet toegestane) koppelverkoop als bedoeld in artikel 4:63a lid 1 Wft. De verzekering die eiseres verplicht stelt is immers een aanvulling op de levering van een dienst, te weten pechhulp, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst. In dat geval had eiseres gedaagde de mogelijkheid moeten bieden om die dienst afzonderlijk af te nemen. Dat is hier niet gebeurd, nu in de dagvaarding is gesteld dat eiseres geen pechhulp verleent aan personen die niet ook een (ANWB-lidmaatschap met) verzekeringsovereenkomst hebben gesloten.”

Des te kwalijker

De kantonrechter is “voorshands van oordeel dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193b lid 2 onder a BW. Eiseres handelde in strijd met vereisten van professionele toewijding door pechhulp niet afzonderlijk aan te bieden, maar gedaagde te verplichten om ook een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, terwijl dat een niet toegestane koppelverkoop in de zin van artikel 4:63a lid 1 Wft is. De omstandigheden waaronder dit gebeurde, gedaagde die met pech langs de weg stond en in een noodsituatie verkeerde, maken dit des te kwalijker. Overeenkomsten die zijn gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk zijn vernietigbaar.”

De kantonrechter is daarom voornemens om de (verplichte) sluiting van de verzekeringsovereenkomst ambtshalve te vernietigen. Nu niet eerder op deze wijze is geoordeeld, wordt eiseres echter in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen in dit vonnis is overwogen. De zaak wordt hiervoor verwezen naar de rol. Iedere beslissing wordt aangehouden tot het eindvonnis.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

WAM-verzekeraar moet toch uitkeren in zaak handremtrekker

(Rechtspraak) Als iemand anders dan de bestuurder de handrem aantrekt, wat in dit geval gebeurde met rampzalige gevolgen, is de bestuurder verkeersslachtoffer. Aldus...

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

Hof geeft Allianz alsnog gelijk, risicowijziging door hennepkwekerij ten onrechte niet gemeld

(Rechtspraak) Verweerders bewoonden een chalet op een woonwagenstandplaats. Zij hadden een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Allianz. Het chalet...

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

Steigerbouwers steigeren vergeefs bij rechtbank

(Rechtspraak) Eisers zijn twee aannemingsbedrijven die samen een huis aan het bouwen waren toen een storm schade veroorzaakte aan het dak. Ook zijn er door de storm...

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

Gerechtshof: Rabobank is onafhankelijke tussenpersoon

(Rechtspraak) Het Gerechshof 's-Hertogenbosch maakt korte metten met de stelling dat Rabobank geen onafhankelijke tussenpersoon zou ziin. Dit in het hoger beroep...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

Medewerker verzekeraar krijgt celstraf voor computervredebreuk

(Rechtspraak) De Rechtbank Gelderland geeft een man twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens computervredebreuk bij zijn werkgever, een verzekeraar, en...