Kelderbox of niet?

Kifid 2017 (deel logo)

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip dat overigens, constateert Kifid, niet als zodanig in de Van Dale terug te vinden is. Vandaar dat zij uit gaat van het begrip kelder: een ondergrondse (gemetselde) ruimte in een gebouw die als bergplaats dient. (Uitspraak GC 2019-889)

De Geschillencommissie oordeel dat "de definities uit de Van Dale steun bieden aan het standpunt van Consument dat van een kelderbox in dit geval geen sprake kan zijn. Uit het proces-verbaal volgt, ondersteunt door de foto’s die als productie 1 bij de klachtbrief van Consument zijn toegevoegd, dat de berging van het woonhuis waaruit de spullen zijn gestolen zich rechts van de woning bevindt. Dit betekent dat er geen sprake is van een ‘ondergrondse (gemetselde) ruimte in een gebouw’. Dat in het proces-verbaal de berging van het woonhuis wordt aangeduid met 'kelderbox' maakt voorgaande niet anders. Nu gelet hierop de lezing van Consument een redelijke lezing is, kan naar het oordeel van de Commissie in het midden blijven of de lezing van Consument de enige mogelijke lezing is nu in geval van een onduidelijk beding, dat wil zeggen een beding waarbij twee of meer redelijke lezingen mogelijk zijn, de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek meebrengt dat de voor Consument meest gunstige lezing dient te prevaleren".

NN had in eerste instantie slechts 250 euro uitgekeerd, volgens de voorwaarden de maximale vergoeding voor diefstal uit een kelderbox.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...