Kelderbox of niet?

Kifid 2017 (deel logo)

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip dat overigens, constateert Kifid, niet als zodanig in de Van Dale terug te vinden is. Vandaar dat zij uit gaat van het begrip kelder: een ondergrondse (gemetselde) ruimte in een gebouw die als bergplaats dient. (Uitspraak GC 2019-889)

De Geschillencommissie oordeel dat "de definities uit de Van Dale steun bieden aan het standpunt van Consument dat van een kelderbox in dit geval geen sprake kan zijn. Uit het proces-verbaal volgt, ondersteunt door de foto’s die als productie 1 bij de klachtbrief van Consument zijn toegevoegd, dat de berging van het woonhuis waaruit de spullen zijn gestolen zich rechts van de woning bevindt. Dit betekent dat er geen sprake is van een ‘ondergrondse (gemetselde) ruimte in een gebouw’. Dat in het proces-verbaal de berging van het woonhuis wordt aangeduid met 'kelderbox' maakt voorgaande niet anders. Nu gelet hierop de lezing van Consument een redelijke lezing is, kan naar het oordeel van de Commissie in het midden blijven of de lezing van Consument de enige mogelijke lezing is nu in geval van een onduidelijk beding, dat wil zeggen een beding waarbij twee of meer redelijke lezingen mogelijk zijn, de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek meebrengt dat de voor Consument meest gunstige lezing dient te prevaleren".

NN had in eerste instantie slechts 250 euro uitgekeerd, volgens de voorwaarden de maximale vergoeding voor diefstal uit een kelderbox.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...