Kennis- en ervaringstoets geschrapt bij verhogen hypotheek

zzp laptop via Pixabay

De kennis- en ervaringstoets verdwijnt bij het verhogen van een hypotheek. Dit om verduurzaming van de eigen woning te stimuleren. Minister Van Veldhoven dinsdag: "De hypotheek is voor vrijwel alle woningeigenaren een vertrouwde en aantrekkelijke financieringsvorm. Verduurzamingsmaatregelen financieren door de hypotheek te verhogen, is daarom een logische route. Het voornemen is de verplichte kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van een hypotheek via ‘execution only’ (een hypotheek afsluiten rechtstreeks via de aanbieder, zonder hypotheekadvies) te schrappen. De kennis- en ervaringstoets heeft tot doel dat de kredietverstrekker kan beoordelen of de consument begrijpt welke risico’s zijn verbonden aan diens hypotheek. Het blijft van belang dat de kredietverstrekker de consument informeert over de voorwaarden en financiële risico’s van de aanvullende hypotheek. Door het schrappen van de kennis- en ervaringstoets zullen naar verwachting meer kredietverstrekkers de verhoging van de hypotheek voor verduurzaming via ‘execution only’ gaan aanbieden en zullen de kosten voor het verhogen van de hypotheek voor veel consumenten verlaagd worden. Door de lagere afsluitkosten (hypotheekadvies kost ongeveer 800 euro) zal de drempel om de hypotheek te verhogen voor verduurzaming lager worden. De kredietverstrekker moet wel altijd de kredietwaardigheid van de consument beoordelen. Ook bij kredietverlening via ‘execution only’ blijft zo gewaarborgd dat het aanvullend krediet verantwoord is."

Consumptief krediet

Verder: komende maanden wordt bekeken in hoeverre de individuele energiebesparing kan worden meegenomen in de leennormen voor consumptief krediet. Doel is dat kredietverstrekkers bij het verstrekken van consumptief krediet voor verduurzaming rekening kunnen houden met de verwachte energielasten ná verduurzaming.

De leennormen voor de hypotheek bieden, vanuit de gedachte van energiebesparing, al de mogelijkheid tot extra financieringsruimte voor verduurzaming. De leennormen voor consumptief krediet kennen die mogelijkheid niet. Van Veldhoven: "Verantwoorde kredietverlening blijft het uitgangspunt. Ook wordt bekeken of extra waarborgen voor consumentenbescherming nodig zijn, bijvoorbeeld als de energiebesparing tegenvalt. De verkenning wordt naar verwachting voor de zomer 2020 afgerond."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Erik - Hypotheken 18 december 2019

Zo wordt de zwaar opgeleide adviseur buitenspel gezet. Je moet wel aan alle eisen en opleidingen voldoen maar je mag geen geld verdienen. Wat gebeurt er als deze klant nog een tweede keer verhoogd of besluit de eerste en de tweede verhoging te combineren in de toekomst. Houdt hij dan rekening met de aflossingsstand? Kent hij de term aflossingsstand? Snapt hij de impact van de aflossingsstand?Ik ben benieuwd....

Meer over
Minister herhaalt: geen fiscale aftrekbaarheid gebouwgebonden financiering

Minister herhaalt: geen fiscale aftrekbaarheid gebouwgebonden financiering

Het kabinet heeft nog eens nadrukkelijk gezegd dat er geen fiscale aftrekbaarheid komt bij gebouwgebonden financiering. Minister Knops in antwoord op mondelinge...

Financiering zonnepanelen op bedrijfsdaken wordt nog makkelijker

Financiering zonnepanelen op bedrijfsdaken wordt nog makkelijker

De NVB heeft twee varianten gepubliceerde op de in 2018 gepubliceerde ‘Modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken’. De twee nieuwe variant-akten...

Adviseur maakt dienstverlening bij verduurzaming woning nog onvoldoende zichtbaar

Adviseur maakt dienstverlening bij verduurzaming woning nog onvoldoende zichtbaar

Uit grootschalig onderzoek van Advieskeuze.nl onder 3.800 consumenten blijkt dat 42,9 procent van plan is om de woning binnen drie jaar te verduurzamen. Bijna de...

Florius introduceert chatbot voor verduurzamen woning

Florius introduceert chatbot voor verduurzamen woning

Vanaf nu kunnen consumenten in gesprek met Robert, een chatbot van Florius. Deze virtuele assistent geeft de consument inzicht in de mogelijkheden, kosten en mogelijke...

NVM zet in op verduurzamingsadvies

NVM zet in op verduurzamingsadvies

De NVM ontwikkelt de nieuwe dienst verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor klanten, maar ook als extra businessmodel voor de deelnemende makelaars.  De...

Adfiz: "Minister geeft verkeerd signaal"

Adfiz: "Minister geeft verkeerd signaal"

Ook Adfiz is kritisch op het voornemen van de minister de kennis- en ervaringstoets af te schaffen bij verhogingen binnen de bestaande hypotheek (om verduurzaming...

Duurzaam advies

Duurzaam advies

(door Richard Meinders, SVC Groep) Bij het adviseren van de financiering van energiebesparende maatregelen komt het nodige kijken, niet alleen voor de klant, maar...

Centraal Beheer breidt Duurzaam Woongemak uit

Centraal Beheer breidt Duurzaam Woongemak uit

Centraal Beheer breidt de dienst Duurzaam Woongemak uit met woningisolatie. Jaap de Groot, Business Development manager bij Centraal Beheer: "Daarmee bieden we iedereen...

Hoge BREEAM-score voor hoofdkantoor Vivat

Hoge BREEAM-score voor hoofdkantoor Vivat

Het hoofdkantoor van Vivat in Amstelveen heeft een hoge duurzaamheidsscore behaald bij de laatste BREEAM-certificatie. Vivat  behaalde drie sterren op alledrie...

Sterke stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek

Sterke stijging in woningverbeteringen met NHG-hypotheek

Het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG steeg in het derde kwartaal 2019 met 45 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018....