Kifid: ABN Amro doet terecht beroep op verjaring

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak 2021-0910) ABN Amro adviseert een klant om de financiering van de verbouwing van een woning via een rekeningcourantkrediet te financieren en niet via een extra hypotheek. De klacht wordt afgewezen, omdat het beroep op verjaring slaagt.

De consument is zowel privé als zakelijk klant bij de bank. Hij is op enig moment bij de bank gestart met het opbouwen van een beleggingsportefeuille met zijn spaargeld.  De waarde van de beleggingsportefeuille van de consument bedroeg per 31 december 2007 321.950,90 euro. In 2008 heeft de consument de bank benaderd voor de financiering van de verbouwing van zijn woning. Hij heeft uiteindelijk deze verbouwing gefinancierd met het ‘roodstaan’ (debetstand) op zijn bestaande rekeningcourantkrediet. De beleggingsportefeuille van de consument diende daarbij als onderpand voor het rekeningcourantkrediet (effectenkrediet).

In 2009 is door de waardedaling van de beleggingsportefeuille van de consument een onderdekking ontstaan voor het rekeningcourantkrediet. Nadat de bank en de consument  gesprekken met elkaar hadden gevoerd, heeft de consument eind februari 2009 zijn gehele beleggingsportefeuille verkocht.

De consument dient een klacht in bij de bank en ABN Amro reageert op 9 augustus 2011. Op 15 augustus 2011 heeft de consument zijn klacht per brief nader toegelicht aan de bank. In de brief heeft de consument aangegeven dat hij slecht is geadviseerd door de bank, omdat een verhoging van de hypothecaire geldlening volgens hem meer voor de hand had gelegen dan het (dwingend) advies om de beleggingsportefeuille te verkopen.

Vanaf 30 oktober 2018 heeft de consument per e-mail met zijn contactpersoon bij de bank gecorrespondeerd over zijn klacht. Daarbij heeft hij gevraagd of de bank een archief heeft voor de klachtcorrespondentie. Vervolgens heeft de consument de bank op 30 september 2019 en 9 december 2019 per brief gewezen op zijn eerder ingediende klacht. Na een telefoongesprek met de bank heeft de consument op 1 mei 2020 een derde brief aan de bank gestuurd waarin hij zijn klacht heeft omschreven.

Op 24 juli 2020 heeft de consument de bank onder verwijzing naar zijn eerder gestuurde brieven opnieuw per e-mail gewezen op zijn klachten. Op 27 juli 2020 heeft de consument de bank opnieuw een e-mail gestuurd. Op 30 juli 2020 heeft de bank per e-mail gereageerd op de klacht. Daarin heeft de bank opgemerkt dat hij te laat heeft geklaagd en dat zijn klacht verjaard is.

KLACHT BIJ KIFID

De consument schakelt Kifid in. Hij stelt dat de bank hem tweemaal onjuist advies heeft gegeven. Zo had de bank hem een extra hypothecaire geldlening moeten adviseren voor de financiering van de verbouwing van zijn woning in plaats van de mogelijkheid om rood te staan op zijn rekeningcourantkrediet. Daarnaast heeft de bank hem gedwongen om zijn gehele beleggingsportefeuille te verkopen, terwijl dit voorkomen had kunnen worden als de consument een extra hypothecaire geldlening had gesloten. Bij een extra hypothecaire geldlening was de waarde van de beleggingen niet relevant geweest. De consument had in aanmerking kunnen komen voor een extra hypothecaire geldlening, omdat zijn inkomen toereikend was en zijn woning een overwaarde had van minstens anderhalf miljoen euro. De bank heeft de consument onvolledige informatie verstrekt door hem niet te informeren over de verschillende alternatieven. Verder stelt de consument dat hij pas kon klagen toen hij
realiseerde dat sprake was van financiële schade. De consument had het advies van de bank niet gevolgd als hij had geweten dat er een betrekkelijk risicoloos alternatief bestond ter oplossing van zijn probleem. Daarnaast hebben de persoonlijke omstandigheden van de consument eraan bijgedragen dat hij hulp nodig had en dat hij niet eerder zijn klacht heeft voortgezet. De consument heeft altijd alle adviezen van de bank opgevolgd, omdat hij de bank blindelings vertrouwde. De bank gaf de consument ruim 50 jaar zowel privé als zakelijk financiële adviezen. Bovendien heeft de bank hem pas na de laatste brief in 2020 naar Kifid verwezen.

De consument vordert van de bank een bedrag van 200.000 euro uit hoofde van verlies op zijn beleggingsportefeuille.

UITSPRAAK

De commissie is van oordeel dat het beroep van de bank op verjaring slaagt. Daarbij wijst de commissie op artikel 3:310 lid 1 BW waarin staat dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart  door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Kifid: "Aangezien partijen niet meer beschikken over de eerste klachtbrief van de consument uit 2011, staat naar het oordeel van de commissie vast dat de verjaringstermijn in ieder geval is gestart op 15 augustus 2011. Uit de stukken blijkt dat de consument daarna voor het eerst in oktober 2018 de kwestie weer ter sprake heeft gebracht bij de bank. Dit heeft ertoe geleid
dat de consument op 30 september 2019 opnieuw zijn klacht heeft ingediend bij de bank. De commissie concludeert dat er meer dan vijf jaren zijn verstreken tussen de brief van 15 augustus 2011 en 30 september 2019. De vordering van de consument op de bank is hierdoor verjaard."

De commissie zegt kennis te hebben genomen van toelichting die de consument heeft gegeven op zijn
persoonlijke omstandigheden en de commissie zegt te begrijpen dat het indienen van de klacht veel tijd en energie van hem heeft gevraagd. "De commissie is echter van oordeel dat deze omstandigheden niet ertoe kunnen leiden dat het beroep van de bank op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is."

 

 

Reactie toevoegen

 
ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

Het aantal Financiële zorgcoaches van ABN Amro is inmiddels de grens van 100 gepasseerd. Gudy van der Wal, Directeur Financiële zorgcoaches: “Het...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Marktaandeel ABN Amro bij woonhypotheken daalt

Marktaandeel ABN Amro bij woonhypotheken daalt

ABN Amro noteerde in het tweede kwartaal een nieuwe woonhypotheekproductie van 2,8 miljard euro. Dat is vier procent minder dan in het eerste kwartaal en 59 procent...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

ABN Amro geeft 'groen blaadje' aan duurzame adviseurs

ABN Amro geeft 'groen blaadje' aan duurzame adviseurs

ABN Amro toont alle duurzame adviseurs met een 'groen blaadje' in de eigen adviseurzoeker op de intermediaire website van ABN Amro. Vorig jaar introduceerde ABN...

ABN Amro: hypotheekrente zal licht dalen

ABN Amro: hypotheekrente zal licht dalen

ABN Amro houdt er rekening mee dat de hypotheekrente licht zal dalen. Dit ondersteunt het sentiment op de woningmarkt, omdat het de leencapaciteit van huizenkopers...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...