Kifid: Aegon moet nieuwwaarde bril vergoeden

Aegon deel pand met naam en logo 2015 (TB) staand

De Geschillencommissie Kifid stelt in bindende uitspraak 419-439 dat Aegon een consument die een beroep op zijn reisverzekering had gedaan vanwege schade aan zijn bril de waarde moet uitkeren van een nieuwe bril en niet het bedrag dat indertijd betaald is.

Aegon dient de nieuwwaarde van de bril (397,50 euro) te vergoeden. Op dit bedrag moet wel het door Aegon betaalde bedrag van 60 euro en het door de consument van zijn zorgverzekeraar ontvangen bedrag van 175 euro in mindering worden gebracht. 

Reactie toevoegen

 

Reacties

bas - prive 12 juli 2019

De samenvatting is wel heel kort door de bocht. Ik lees toch echt dat er ook rekening gehouden moet worden met afschrijving. "4.6 De slotsom is dat Verzekeraar aan Consument een bedrag dient te vergoeden waarbij wordt uitgegaan van een nieuwwaarde van € 397,50. Hierbij moet de toe te passen afschrijving, nu de bril ouder was dan twaalf maanden, en de maximum te betalen vergoeding die op grond van de voorwaarden geldt, in acht worden genomen. Op het vastgestelde bedrag moet vervolgens het reeds door Verzekeraar betaalde bedrag van € 60,- en het door Consument van de zorgverzekeraar ontvangen bedrag van € 175,- in mindering worden gebracht." € 397,50 -/- afschrijving = € 159,-. Als daar ook nog de vergoeding van de zorgverzekering van wordt afgetrokken blijft er volgens mij niets over. Of zie ik het nu verkeerd?

Meer over
Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

ING Bank dient een consument een schadevergoeding van 66.000 euro te betalen omdat consumenten onvoldoende zijn voorgelicht over de kenmerken en risico's van perpetuals....

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Volgens de Geschillencommissie Kifid (niet-bindende uitspraak 2019-454) kan een consument geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van zijn broer, nadat...