Kifid: arrest van Europese Hof van Justitie leidt tot uitbreiding ambtshalve toetsing

Kantoor Kifid

Kifid zal vanaf nu ook nagaan of de betrokken consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante voorwaarden, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraak GC 2023-0535. Vanwege het belang van deze uitspraak en de impact hiervan voor de klachtbehandeling is beroep tegen deze uitspraak mogelijk.

Bij de beoordeling van klachten is het gebruikelijk dat Kifid inhoudelijk nagaat of er sprake is van oneerlijke bedingen (voorwaarden). Deze ambtshalve toetsing wordt nu uitgebreid naar aanleiding van het Occidental-arrest van het Europese Hof van Justitie.

Kifid: “In lijn met het Occidental-arrest van 20 april 2023 gaat de Geschillencommissie na of de consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante bedingen en of de consument de gevolgen hiervan kon beoordelen. Wanneer vaststaat dat een consument voor het sluiten van een overeenkomst geen kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden, dan is dat van betekenis voor de beoordeling of er mogelijk sprake is van een oneerlijk beding. “

Niet voldaan aan Europese regels

De uitspraak gaat over een consument die zich beklaagt over de hoogte van de uitkering waarop hij aanspraak doet vanwege zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. De Geschillencommissie concludeert dat de verzekeraar het polisblad van 22 januari 2018 pas na de ingangsdatum van de verlenging van de verzekering (1 januari 2018) aan de consument heeft gestuurd. Op het polisblad verwijst de verzekeraar naar de toepasselijke voorwaarden op een website van de verzekeraar. Dat is in strijd met de verplichting de voorwaarden op een duurzame drager te verstrekken. Het is niet gebleken dat de voorwaarden vooraf op een andere manier aan de consument zijn verstrekt. Een en ander leidt ertoe dat de Geschillencommissie ervan uitgaat dat de consument voor ingang van de verzekeringsovereenkomst geen kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden 2018. Kortom, de manier waarop deze verzekering tot stand is gekomen voldoet niet aan de Europese regelgeving.

Geen sprake van oneerlijk beding

Hoewel de verzekering niet in lijn met de Europese regelgeving is afgesloten, oordeelt de Geschillencommissie dat het beding waar het hier om gaat niet oneerlijk is. Als de consument en de verzekeraar vrijelijk over de voorwaarden zouden hebben onderhandeld, dan zou de voorwaarde waarover partijen discussie hebben ook zijn overeengekomen. De voorwaarde is duidelijk en laat geen ruimte voor de invulling die de consument eraan wil geven. De klacht van de consument is ongegrond.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...