Kifid: arrest van Europese Hof van Justitie leidt tot uitbreiding ambtshalve toetsing

Kantoor Kifid

Kifid zal vanaf nu ook nagaan of de betrokken consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante voorwaarden, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraak GC 2023-0535. Vanwege het belang van deze uitspraak en de impact hiervan voor de klachtbehandeling is beroep tegen deze uitspraak mogelijk.

Bij de beoordeling van klachten is het gebruikelijk dat Kifid inhoudelijk nagaat of er sprake is van oneerlijke bedingen (voorwaarden). Deze ambtshalve toetsing wordt nu uitgebreid naar aanleiding van het Occidental-arrest van het Europese Hof van Justitie.

Kifid: “In lijn met het Occidental-arrest van 20 april 2023 gaat de Geschillencommissie na of de consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante bedingen en of de consument de gevolgen hiervan kon beoordelen. Wanneer vaststaat dat een consument voor het sluiten van een overeenkomst geen kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden, dan is dat van betekenis voor de beoordeling of er mogelijk sprake is van een oneerlijk beding. “

Niet voldaan aan Europese regels

De uitspraak gaat over een consument die zich beklaagt over de hoogte van de uitkering waarop hij aanspraak doet vanwege zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. De Geschillencommissie concludeert dat de verzekeraar het polisblad van 22 januari 2018 pas na de ingangsdatum van de verlenging van de verzekering (1 januari 2018) aan de consument heeft gestuurd. Op het polisblad verwijst de verzekeraar naar de toepasselijke voorwaarden op een website van de verzekeraar. Dat is in strijd met de verplichting de voorwaarden op een duurzame drager te verstrekken. Het is niet gebleken dat de voorwaarden vooraf op een andere manier aan de consument zijn verstrekt. Een en ander leidt ertoe dat de Geschillencommissie ervan uitgaat dat de consument voor ingang van de verzekeringsovereenkomst geen kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden 2018. Kortom, de manier waarop deze verzekering tot stand is gekomen voldoet niet aan de Europese regelgeving.

Geen sprake van oneerlijk beding

Hoewel de verzekering niet in lijn met de Europese regelgeving is afgesloten, oordeelt de Geschillencommissie dat het beding waar het hier om gaat niet oneerlijk is. Als de consument en de verzekeraar vrijelijk over de voorwaarden zouden hebben onderhandeld, dan zou de voorwaarde waarover partijen discussie hebben ook zijn overeengekomen. De voorwaarde is duidelijk en laat geen ruimte voor de invulling die de consument eraan wil geven. De klacht van de consument is ongegrond.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...