Kifid: ASR moet niet expliciet vermelde kosten terugbetalen aan consument

ASR pand 2018 van website

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2021-0043) Een verzekeraar die in een brief met veel informatie over een beleggingsverzekering een nieuwe kostensoort introduceert zonder dit expliciet te benoemen, mag niet zonder meer aannemen dat een consument daarmee stilzwijgend instemt. ASR moet de ten onrechte aan een consument in rekening gebrachte contractbeheerkosten voor beleggingsverzekering Falcon Levensplan terugbetalen.

Een consument sluit per 1 januari 1993 bij een rechtsvoorganger van ASR een beleggingsverzekering (Falcon LevensPlan Miljonair) met een looptijd van dertig jaar. De verzekeraar informeert de consument in mei 2017 dat de verzekering is omgezet naar een nieuw administratiesysteem. In de brief met bijlagen legt de verzekeraar uit wat er wel en niet verandert voor de consument. In maart 2019 koopt de consument de beleggingsverzekering voortijdig af. In de zomer van 2019 beklaagt hij zich tevergeefs bij de verzekeraar, waarna hij zijn klacht voorlegt aan Kifid. De consument is het onder meer niet eens met verschillende in rekening gebrachte kosten.

Bij het afsluiten van deze beleggingsverzekering op 1 januari 1993 bestond de ‘Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers’ met een aantal concrete informatieverplichtingen voor verzekeraars nog niet. Die regeling ging pas gelden in 1994 en ook de Europese richtlijn oneerlijke bedingen was nog niet in werking. Voor deze beleggingsverzekering aangegaan begin 1993 golden dus nog geen specifieke informatieverplichtingen, die voor latere verzekeringen wel zijn gaan gelden. De mogelijkheid om te toetsen of de algemene voorwaarden oneerlijke bedingen bevatten, was in 1993 ook beperkter dan nu.

In de brief van 18 mei 2017 staat dat de verzekeraar contractbeheerkosten in rekening brengt. De verzekeraar maakt niet duidelijk dat het gaat om een nieuwe kostensoort. In diezelfde brief staat veel andere informatie. De Commissie van Beroep concludeert net zoals de Geschillencommissie dat op basis van deze brief de verzekeraar niet heeft mogen aannemen dat de consument stilzwijgend heeft ingestemd met deze nieuwe kostensoort. Het feit dat de totale kosten niet zijn gestegen, maakt dit niet anders. Volgens de bijlage bij de brief zijn de wél in de algemene voorwaarden genoemde fondsbeheerkosten op 18 april 2017 gedaald van 1,5 procent naar 1,12 procent. Maar dit betekent niet dat de verzekeraar een nieuwe kostensoort van 0,38 procent kan introduceren en mag aannemen dat de consument daarmee stilzwijgend instemt, ook al blijven de totale kosten gelijk.  De verzekeraar zal de in 2017-2019 onterecht verrekende contractbeheerkosten van 0,38 procent per jaar over de waarde van de beleggingen aan de consument moeten terugbetalen.

Poliskosten

De Geschillencommissie heeft in haar eerdere uitspraak geconcludeerd dat de consument bij het aangaan van de verzekering niet of onvoldoende zou zijn geïnformeerd over de hoogte van de poliskosten. In de beroepsprocedure heeft de consument alsnog de oorspronkelijke polis overgelegd op basis waarvan de Commissie van Beroep concludeert dat over de poliskosten wel overeenstemming bestaat. In de algemene voorwaarden bij deze verzekering staat dat de verzekeraar poliskosten in rekening brengt. Op de oorspronkelijke polis staat dat de hoogte van de poliskosten 7,50 gulden per maand is. De verzekeraar mag ervan uitgaan dat de consument hieruit heeft begrepen dat de poliskosten maandelijks worden verrekend.

De Commissie van Beroep heeft ook een aantal andere bezwaren van de consument beoordeeld. Zoals of er wilsovereenstemming is over de in de jaaroverzichten genoemde ‘eerste kosten’, die volgens de verzekeraar in de algemene voorwaarden zijn aangeduid als ‘aanvullende administratiekosten’. Op dit punt heeft de verzekeraar een nadere toelichting gegeven waaruit blijkt dat deze kostensoort enkel een andere benaming heeft gekregen. Op deze onderdelen slaagt de klacht van de consument niet, zo blijkt uit de uitspraak.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Commissie van Beroep Kifid verduidelijkt uitleg ‘onvoorziene en onverwachte’ gebeurtenis

Commissie van Beroep Kifid verduidelijkt uitleg ‘onvoorziene en onverwachte’ gebeurtenis

(Commissie van Beroep Kifid, bindende uitspraak CvB 2023-0032) Unigarant heeft in beroepsprocedure bij Kifid bezwaar gemaakt tegen een uitspraak van de Geschillencommissie...

Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

(Commissie van Beroep Kifid, uitspraak 2023-0004-1) Banken mogen voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

ASR wint HR Proffie 2022

ASR wint HR Proffie 2022

ASR heeft de HR Proffie 2022 gewonnen., de award voor het meest innoverende en inspirerende HR-beleid van Nederland. AON en Heembouw waren de andere kanshebbers. In...

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro bericht klanten over betere compensatieregeling

ABN Amro heeft klanten brieven gestuurd over de aanpassing van de compensatieregeling doorlopende kredieten met variabele rente. ABN Amro schrijft: "Klanten die...

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

Stichting Geldbelangen: Kifid tikt Consumentenbond op vingers

“Volkomen terecht” is de reactie van Rob Goedhart, voorzitter van Stichting Geldbelangen op de uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid, waarin...

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

Kifid: ABN Amro dient compensatieregeling aan te passen

(Uitspraak Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening, Kifid, 2022-0036) Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend...

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van...

ASR beloont vrouwen en mannen gelijk bij gelijkwaardig werk

ASR beloont vrouwen en mannen gelijk bij gelijkwaardig werk

ASR beloont mannen en vrouwen gelijk bij gelijkwaardige arbeid, zo blijkt uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse. ASR voert jaarlijks de analyse uit om te monitoren...