Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro (logo schild)

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden een redelijke opzegtermijn. Kifid zegt meer soortgelijke klachten te hebben ontvangen en de lijn van deze uitspraak te zullen volgen.

De consument heeft sinds 1995 een Kapitaalmarktindex Rekening (KMI-rekening) bij de bank. Dit is een vrij opneembare spaarrekening die geen afgesproken looptijd of vaste rente kent. Voor deze spaarrekening gelden de Spaarvoorwaarden van 1995, die in 2010 en 2018 zijn aangepast. Onder andere is toen een opzegregeling opgenomen: zowel de rekeninghouder als de bank kunnen de rekening op elk moment en tegen elke gewenste datum opzeggen.

De bank heeft op 15 januari 2019 de consument laten weten dat zij de KMI-rekening per 31 maart 2019 beëindigt. Vanwege de aanhoudend lage rentestand op de geld- en kapitaalmarkt kan de bank de KMI-rekening met een relatief hoge rente van 1,5% niet langer aanbieden. De bank zal de rekening omzetten naar een Direct Sparen-rekening met een rente van 0,03%.

De consument voelt zich overvallen door het besluit van de bank en vindt dat minimaal een overgangstermijn van twee jaar zou moeten gelden om een passend alternatief te vinden. De consument wil dat de bank een schadevergoeding betaalt van in totaal 6.900 euro. Dit is 1,5% van het opgebouwde kapitaal gerekend over twee jaar.

De Geschillencommissie Kifid stelt dat de bank de rekening eenzijdig mag opzeggen, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Van dit laatste is geen sprake volgens de commissie Ook acht de commssie de opzegtermijn niet onredelijk. "De consument  miskent dat er alternatieven zijn, zoals de Direct Sparen-rekening, waarvoor weinig voorbereidingstijd nodig is. Ook het belang van de consument om nog twee jaar profijt te hebben van een relatief hoge rente is onvoldoende zwaarwegend. De Geschillencommissie merkt op dat de consument feitelijk al lange tijd heeft geprofiteerd van de relatief hoge rente, terwijl de marktrente al veel lager was. Een opzegtermijn van ruim twee maanden is niet onaanvaardbaar, aldus de Geschillencommissie.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Een Nederlandse consument, geboren in de VS, heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat RegioBank zijn twee betaalrekeningen wil opzeggen, omdat hij geen Amerikaans...

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Een bank mag een nieuwe hypotheekakte verlangen wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, zo blijkt uit de bindende...

Kifid: rente doorlopend krediet moet in de pas blijven met marktrente

Kifid: rente doorlopend krediet moet in de pas blijven met marktrente

Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. De Geschillencommissie...

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

Financiële instellingen van start met pilot Inkomensbepaling Pensioen

In navolging van de Inkomensbepaling Loondienst starten ING, ABN Amro, Aegon, Florius, Rabobank, De Hypotheker, NHG en HDN gedurende drie maanden een pilot met de...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....

"Ongekende krimp van consumptie in 2020"

"Ongekende krimp van consumptie in 2020"

ABN Amro verwacht" dat de anderhalvemetersamenleving langdurig haar stempel zal drukken op de Nederlandse economie. Met name de recreatie en de horeca zullen hier...