Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro (logo schild)

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden een redelijke opzegtermijn. Kifid zegt meer soortgelijke klachten te hebben ontvangen en de lijn van deze uitspraak te zullen volgen.

De consument heeft sinds 1995 een Kapitaalmarktindex Rekening (KMI-rekening) bij de bank. Dit is een vrij opneembare spaarrekening die geen afgesproken looptijd of vaste rente kent. Voor deze spaarrekening gelden de Spaarvoorwaarden van 1995, die in 2010 en 2018 zijn aangepast. Onder andere is toen een opzegregeling opgenomen: zowel de rekeninghouder als de bank kunnen de rekening op elk moment en tegen elke gewenste datum opzeggen.

De bank heeft op 15 januari 2019 de consument laten weten dat zij de KMI-rekening per 31 maart 2019 beëindigt. Vanwege de aanhoudend lage rentestand op de geld- en kapitaalmarkt kan de bank de KMI-rekening met een relatief hoge rente van 1,5% niet langer aanbieden. De bank zal de rekening omzetten naar een Direct Sparen-rekening met een rente van 0,03%.

De consument voelt zich overvallen door het besluit van de bank en vindt dat minimaal een overgangstermijn van twee jaar zou moeten gelden om een passend alternatief te vinden. De consument wil dat de bank een schadevergoeding betaalt van in totaal 6.900 euro. Dit is 1,5% van het opgebouwde kapitaal gerekend over twee jaar.

De Geschillencommissie Kifid stelt dat de bank de rekening eenzijdig mag opzeggen, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Van dit laatste is geen sprake volgens de commissie Ook acht de commssie de opzegtermijn niet onredelijk. "De consument  miskent dat er alternatieven zijn, zoals de Direct Sparen-rekening, waarvoor weinig voorbereidingstijd nodig is. Ook het belang van de consument om nog twee jaar profijt te hebben van een relatief hoge rente is onvoldoende zwaarwegend. De Geschillencommissie merkt op dat de consument feitelijk al lange tijd heeft geprofiteerd van de relatief hoge rente, terwijl de marktrente al veel lager was. Een opzegtermijn van ruim twee maanden is niet onaanvaardbaar, aldus de Geschillencommissie.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
CMIS Franchise: ABN Amro hypotheekaanbieder van het jaar 2019

CMIS Franchise: ABN Amro hypotheekaanbieder van het jaar 2019

CMIS Franchise heeft ABN Amro uitgeroepen tot hypotheekaanbieder van het jaar 2019. Het is de eerste keer dat de hypotheekadviesketen (De Hypotheekshop, Huis &...

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro omdat de bank in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Vakbonden content over nieuwe cao ABN Amro-medewerkers

Vakbonden content over nieuwe cao ABN Amro-medewerkers

De vakbonden FNV Finance, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de 14.500 medewerkers van de ABN Amro In de cao zijn...

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...