Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

geld

(Kifid-uitspraak GC 2022-0679, bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro de consument verzocht om het online formulier 'Declaratie herkomst vermogen' in te vullen. Een maand later – toen de deadline verstreken was en het formulier nog niet was ingevuld – heeft DeGiro het account van de consument geblokkeerd. 

De consument vindt de handelwijze van DeGiro meer dan onfatsoenlijk. Zonder enige waarschuwing is zijn account op 29 december 2021 op zwart gezet. De vragen in het formulier 'Declaratie herkomst vermogen' waren onzinnig en onduidelijk. Zo wordt er gevraagd naar schenkingen. De consument ontving een schenking van zijn moeder,
maar hij schenkt zelf ook jaarlijks aan goede doelen; wat moet hij dan invullen? Bij een relatie van 10 jaar mag verwacht worden dat DeGiro met hem in overleg zou treden over de gevraagde gegevens. Er was echter geen enkel overleg mogelijk. Gelet op dit alles vordert de consument excuses van DeGiro en een genoegdoening van € 5.000,-.

De commissie is van oordeel dat DeGiro de consument mocht vragen om het formulier in te vullen. En hoewel de commissie de onvrede van de consument begrijpt, levert de handelwijze van DeGiro (juridisch gezien) geen tekortkoming op. De klacht wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - Stichting Geldbelangen 23 augustus 2022

Geschillencommissie Kifid moet eens leren dat ze moet oordelen langs artikel 248 Boek 6 BW: redelijkheid en billijkheid. Dan kan ze dit soort 'systematische ' handelingen van een financieel dienstverlener wel aanpakken. De Commissie van Beroep weet dat wel te doen.

Henk Rothengatter - franchisenemer 23 augustus 2022

Goedemorgen. Op zich goed te horen dat Kifid de consument begrijpt maar wordt het niet eens tijd dat we daar iets aan gaan doen? Alle akties/tijd/inspanning etc voor de herkomst eigen middelen die vaak tot in het extreme worden uitgevoerd moet eens goed onder de loep worden genomen. Hoeveel criminelen vangen we er echt mee en wat kost het om die zeer kleine groep in de gaten te krijgen ten koste van de zeer vele nette burgers en ondernemers.

Meer over
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...