Kifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

geld

(Kifid-uitspraak GC 2022-0679, bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro de consument verzocht om het online formulier 'Declaratie herkomst vermogen' in te vullen. Een maand later – toen de deadline verstreken was en het formulier nog niet was ingevuld – heeft DeGiro het account van de consument geblokkeerd. 

De consument vindt de handelwijze van DeGiro meer dan onfatsoenlijk. Zonder enige waarschuwing is zijn account op 29 december 2021 op zwart gezet. De vragen in het formulier 'Declaratie herkomst vermogen' waren onzinnig en onduidelijk. Zo wordt er gevraagd naar schenkingen. De consument ontving een schenking van zijn moeder,
maar hij schenkt zelf ook jaarlijks aan goede doelen; wat moet hij dan invullen? Bij een relatie van 10 jaar mag verwacht worden dat DeGiro met hem in overleg zou treden over de gevraagde gegevens. Er was echter geen enkel overleg mogelijk. Gelet op dit alles vordert de consument excuses van DeGiro en een genoegdoening van € 5.000,-.

De commissie is van oordeel dat DeGiro de consument mocht vragen om het formulier in te vullen. En hoewel de commissie de onvrede van de consument begrijpt, levert de handelwijze van DeGiro (juridisch gezien) geen tekortkoming op. De klacht wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Goedhart - Stichting Geldbelangen 23 augustus 2022

Geschillencommissie Kifid moet eens leren dat ze moet oordelen langs artikel 248 Boek 6 BW: redelijkheid en billijkheid. Dan kan ze dit soort 'systematische ' handelingen van een financieel dienstverlener wel aanpakken. De Commissie van Beroep weet dat wel te doen.

Henk Rothengatter - franchisenemer 23 augustus 2022

Goedemorgen. Op zich goed te horen dat Kifid de consument begrijpt maar wordt het niet eens tijd dat we daar iets aan gaan doen? Alle akties/tijd/inspanning etc voor de herkomst eigen middelen die vaak tot in het extreme worden uitgevoerd moet eens goed onder de loep worden genomen. Hoeveel criminelen vangen we er echt mee en wat kost het om die zeer kleine groep in de gaten te krijgen ten koste van de zeer vele nette burgers en ondernemers.

Meer over
Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0892) Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig...

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt (UWV) in Geschillencommissie Kifid

Eric van der Jagt is benoemd als lid van de Geschillencommissie. Hij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

Kifid:  aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

Kifid: aflossing krediet niet mogelijk door hypotheek te verhogen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0684, bindend) Consumenten hebben een klacht ingediend over de registraties in het CKI. De consumenten willen hun hypothecaire geldlening...

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

Ook Beroepscommissie Kifid wijst klacht tegen adviseur over beleggingsverzekering af

(Kifid-uitspraak Commissie van Beroep 2022-0006) Consumenten klagen over de door adviseur Vogelaar Advies verstrekte informatie ten tijde van de totstandkoming van...