Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC 2019-866 en GC 2019-867). Beide klachtzaken zijn in een lopende collectieve procedure als voorbeeldzaak gebruikt. Daarmee zijn deze klachten onderdeel van een collectieve procedure bij de rechtbank. Kifid behandelt geen klachten die in behandeling zijn bij de rechter, zo staat in het reglement. Kifid is bedoeld om consumenten met een financiële klacht een alternatief te bieden voor de rechter, niet om het werk dubbel te doen. 

Of de rechter of Kifid

Wanneer een klacht deel uitmaakt van een lopende collectieve procedure bij een rechter, dan is de klacht in behandeling bij een rechter. Volgens art. 2.1 van het reglement kan Kifid die klacht dan niet behandelen. Dat de consument zelf geen procespartij is, leidt niet tot een andere conclusie. In beide klachtzaken geldt dat de consument een geschil heeft met de verzekeraar over zijn beleggingsverzekering waarover de rechter zal oordelen. Een uitspraak in een collectieve procedure geeft ook richting aan de individuele zaken die in die collectieve procedure worden genoemd. De rechter zal zijn oordeel in de genoemde collectieve procedure immers mede bepalen aan de hand van de beleggingsverzekeringen van deze consument. Daarmee geeft de rechter een oordeel over de Waerdye-levensverzekeringen van beide consumenten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Kifid vindt het niet redelijk om kosten te declareren alsof de consument een schildersbedrijf had ingeschakeld, terwijl hij in werkelijkheid de schilderwerkzaamheden...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur...

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931). De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht...

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet...

Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...

Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...