Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC 2019-866 en GC 2019-867). Beide klachtzaken zijn in een lopende collectieve procedure als voorbeeldzaak gebruikt. Daarmee zijn deze klachten onderdeel van een collectieve procedure bij de rechtbank. Kifid behandelt geen klachten die in behandeling zijn bij de rechter, zo staat in het reglement. Kifid is bedoeld om consumenten met een financiële klacht een alternatief te bieden voor de rechter, niet om het werk dubbel te doen. 

Of de rechter of Kifid

Wanneer een klacht deel uitmaakt van een lopende collectieve procedure bij een rechter, dan is de klacht in behandeling bij een rechter. Volgens art. 2.1 van het reglement kan Kifid die klacht dan niet behandelen. Dat de consument zelf geen procespartij is, leidt niet tot een andere conclusie. In beide klachtzaken geldt dat de consument een geschil heeft met de verzekeraar over zijn beleggingsverzekering waarover de rechter zal oordelen. Een uitspraak in een collectieve procedure geeft ook richting aan de individuele zaken die in die collectieve procedure worden genoemd. De rechter zal zijn oordeel in de genoemde collectieve procedure immers mede bepalen aan de hand van de beleggingsverzekeringen van deze consument. Daarmee geeft de rechter een oordeel over de Waerdye-levensverzekeringen van beide consumenten.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wel letsel, geen vergoeding

Wel letsel, geen vergoeding

(Katern Letselschade, VVP 03-2020) Een bestuurder van een auto met caravan moet op de ringweg Antwerpen uitwijken voor een te hard rijdende, dronken bestuurder....

EVR: geen standaardtermijn

EVR: geen standaardtermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om een hypothecair krediet waarin vaststaat dat de consument bij het aanvragen van het krediet...

Geen plicht tot premienazorg

Geen plicht tot premienazorg

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Anders dan de Geschillencommissie vindt de Commissie van Beroep van Kifid dat de adviseur niet gehouden is om de consument...

Richtinggevend

Richtinggevend

JAARVERSLAG KIFID – Kifid wijst bij de publicatie van het jaarverslag altijd op trends die zij afleidt uit haar uitspraken. Zo ook dit keer weer. Een uitleg...

Gevlogen…

Gevlogen…

LEREN VAN KIFID-UITSPRKAKEN SCHADE – Consument heeft een Rabobank Goldcard. Aankopen daarmee zijn door middel van een door de bank gesloten aankoopverzekering...

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...