Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kantoor Kifid

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten, is opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In 1.175 klachten is een uitspraak gedaan. In bijna 200 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in bijna 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Aldus het jaarverslag 2020 van Kifid.

Bemiddelen en schikken

Het aantal klachten dat is opgelost via bemiddeling of schikking is met 46 procent in 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten doen banken, verzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) niet onder voor elkaar als het gaat om medewerking aan het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.481 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het voor 30 procent schadeverzekeringen, voor vijftien procent levensverzekeringen, voor 29 procent bank- en hypotheekzaken en voor 25 procent klachten tegen financiële intermediair.

Klachten

Het aantal mensen dat met een klacht bij Kifid aanklopt steeg met ruim 200 ten opzichte van 2019.

In de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten is in 2020 een lichte verschuiving te zien in vergelijking met voorgaande jaren. Het aandeel klachten over hypotheken is afgenomen van 22  tot zestien procent (514 klachten) en het aandeel klachten over bankzaken groeide in 2020 van vijftien naar 20 procent (640 klachten). Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 37 procent (1.196 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten. Behandelde klachten over levensverzekeringen en beleggingszaken hadden in 2020 een aandeel van respectievelijk 21 procent (683 klachten) en zes procent (190 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten.

Flink aantal klachten tegen Yarden ingetrokken

Meer dan 100 klachten gingen over de uitvaartverzekering van Yarden. De Geschillencommissie oordeelde in drie klachtzaken dat Yarden gezien haar financiële situatie de voorwaarden van de natura-uitvaartverzekering mocht wijzigen. Daarna zijn consumenten met een vergelijkbare klacht gebeld en is hen uitgelegd wat dit voor hen betekent. Een flink aantal consumenten besloot daarop de klacht in te trekken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...