Kifid: botsen regels AVG en antiwitwassen (Wwft)?

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0879) Veel consumenten klagen over de zogenoemde identificatieplicht van financiële instellingen. De Geschillencommissie wijst een klacht van een consument tegen DeGiro af. "DeGiro hoeft geen genoegen te nemen met een ID-bewijs waarop de pasfoto en het gedeelte met de machinaal leesbare identiteitsgegevens onzichtbaar zijn gemaakt. Werkt de klant daar niet aan mee, dan mag DeGiro de beleggingsrekening blokkeren."

Voor de beoordeling van deze en soortgelijke klachten heeft de Geschillencommissie van Kifid te maken met zowel de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als met de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het uitgangspunt is dat een financiële dienstverlener alleen persoonsgegevens mag verwerken als daarvoor een reden is te vinden in de AVG. Zo staat er in de AVG dat de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In deze zaak heeft DeGiro zo’n wettelijke verplichting: volgens de Wwft moet de financiële dienstverlener de identiteit van nieuwe en bestaande klanten controleren. De wet laat daarbij ruimte aan de financiële dienstverlener om zelf te bepalen hoe hij dat doet. Weigert een klant medewerking, dan mag de financiële dienstverlener geen transacties voor die klant uitvoeren.

In de klacht van de consument tegen DeGiro heeft de Geschillencommissie zich gebogen over de vraag wat ‘noodzakelijk’ is. Is het noodzakelijk, om te voldoen aan het klantenonderzoek van de Wwft, dat DeGiro een kopie van een ID-bewijs opvraagt waarop de pasfoto en de zone met ‘door de computer in te lezen gegevens’ (mrz) zichtbaar zijn? Voor het antwoord op deze vraag is gekeken naar zowel de bewoording in de wet, als naar wat hierover in de Memorie van toelichting bij de Wwft is te vinden en in relevante leidraden van toezichthouders.

Zo blijkt uit de memorie van toelichting bij de Wwft dat de wetgever financiële instellingen de ruimte wilde geven om zelf te bepalen hoe zij het klantenonderzoek willen doen. De wetgever is uitgegaan van een klantenonderzoek dat risicogericht is. Afhankelijk van de ingeschatte risico’s bij bepaalde klanten en producten kan het klantenonderzoek verschillen. Aangezien financiële instellingen eigen beleid mogen maken voor hun klantenonderzoek, kan de manier waarop een financiële instelling vraagt om (her)identificatie van een klant per instelling dus verschillend zijn.

Over hoe de privacywetgeving en de Wwft zich tot elkaar verhouden is meer te vinden in de algemene leidraad bij de Wwft en in de memorie van toelichting. Zo verwijst de leidraad naar een publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarin staat dat banken en andere financiële dienstverleners een kopie van een identiteitsbewijs mogen maken omdat zij op grond van de Wwft de identiteit van hun klant moeten vaststellen.

Alles afwegend en kijkend naar zowel de AVG als naar de Wwft oordeelt de Geschillencommissie dat DeGiro van de consument een kopie van zijn ID-bewijs met zichtbare pasfoto en machinaal leesbare identiteitsgegevens (mrz) mag verlangen. Voor DeGiro is dit noodzakelijk om te voldoen aan het wettelijk verplichte klantenonderzoek. Wanneer de financiële instelling een kopie van het ID-bewijs zonder pasfoto en machinaal leesbare identiteitsgegevens zou accepteren, zou haar klantenonderzoek minder effectief zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...