Kifid: consument schendt meldingsplicht en moet AOV-uitkeringen terugbetalen

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument moet AOV-uitkeringen terugbetalen die hij ontving van ASR en Zwitserleven. Dit omdat hij zich niet heeft gehouden aan de meldingsplicht. Aldus een uitspraak (GC 2019-032)van de Geschillencommissie Kifid.

In het najaar van 2009 maakt de consument bij verzekeraars ASR en Zwitserleven melding van zijn arbeidsongeschiktheid. Consument heeft ook nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Generali. Voor toekenning van de AOV-uitkeringen gaan ASR en Zwitserleven uit van de medische informatie van Generali. Dit gebeurt met instemming van de consument. In het voorjaar van 2015 komen ASR en Zwitserleven de naam van de consument tegen in het Extern Verwijzingsregister. Deze registratie is gedaan door Generali. Zowel ASR als Zwitserleven doen bij Generali navraag over deze registratie. Uit de verkregen informatie maken zij op dat de consument in de periode 2010-2012 werkzaamheden heeft verricht en daarmee inkomen heeft verworven, zonder dat hij dit bij de beide verzekeraars heeft gemeld. Beide verzekeraars besluiten om de persoonsgegevens van de consument op te nemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister en beëindigen de AOV-uitkeringen. Ook vorderen zij de eerder betaalde uitkeringen terug van de consument.

De consument beklaagt zich tevergeefs bij beide verzekeraars en legt zijn klacht tegen zowel ASR als Zwitserleven vervolgens voor aan de Geschillencommissie van Kifid. De consument vindt dat de verzekeraars voor hun besluit om de AOV-uitkeringen te stoppen zelf onderzoek hadden moeten doen naar de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Zij hadden niet af mogen gaan op de (medische) informatie van Generali.

De Geschillencommissie constateert dat de consument bij het indienen van zijn AOV-claim beide verzekeraars heeft gemachtigd om voor de beoordeling van de claim gebruik te maken van de uitkomsten van het onderzoek door Generali. Volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIF) mogen verzekeraars over een registratie in het Extern Verwijzingsregister navraag doen bij de verzekeraar die de registratie heeft gedaan. En als hun belangen in het geding zijn mogen verzekeraars de persoonsgegevens van een betrokken consument opnemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. De Geschillencommissie vindt het redelijk dat ASR en Zwitserleven een nieuw en eigen onderzoek overbodig vonden. Zij mochten de informatie van Generali betrekken in hun eigen besluiten. 

Ook hebben de verzekeraars kennis kunnen nemen van een tweetal vonnissen van de rechtbank. Daaruit blijkt dat de consument opzettelijk heeft nagelaten Generali te informeren over inkomsten uit arbeid, hoewel de verzekeringsvoorwaarden dat voorschrijven. De Geschillencommissie ziet niet hoe ASR en Zwitserleven iets anders hadden kunnen doen dan de AOV-uitkeringen beëindigen. Het e-mailbericht dat tijdens de hoorzitting is ingebracht door de consument werpt geen ander licht op de zaak. Het ontslaat de consument niet van de verplichting om gedurende het ontvangen van AOV-uitkeringen betrokken verzekeraars te informeren als er sprake is van arbeid en daarmee verworven inkomsten.

De Geschillencommissie concludeert dat beide verzekeraars niet tekort zijn geschoten in hun zorgplicht. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Shoprecht weinig gebruikt om pensioeninkomen te verbeteren

Shoprecht weinig gebruikt om pensioeninkomen te verbeteren

Nederlanders maken volgens Zwitserleven nog erg weinig gebruik van hun shoprecht met het eigen pensioenkapitaal. Van de doelgroep is 71 procent niet op de hoogte...

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden...

Zwitserleven PensioenAvond voor 62-plussers

Zwitserleven PensioenAvond voor 62-plussers

Zwitserleven organiseert weer een PensioenAvond, dit keer voor deelnemers die binnen enkele jaren met pensioen gaan (62+). Tijdens deze PensioenAvond worden de verschillende...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

Extra Zwitserleven PensioenAvond in Zwolle

Extra Zwitserleven PensioenAvond in Zwolle

Zwitserleven organiseert op 2 oktober een extra PensioenAvond in Zwolle, speciaal voor 40-55 jarigen. De verzekeraar organiseert de extra avond wegens de enorme...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...