Kifid: consument schendt meldingsplicht en moet AOV-uitkeringen terugbetalen

Kifid 2017 (deel logo)

Een consument moet AOV-uitkeringen terugbetalen die hij ontving van ASR en Zwitserleven. Dit omdat hij zich niet heeft gehouden aan de meldingsplicht. Aldus een uitspraak (GC 2019-032)van de Geschillencommissie Kifid.

In het najaar van 2009 maakt de consument bij verzekeraars ASR en Zwitserleven melding van zijn arbeidsongeschiktheid. Consument heeft ook nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Generali. Voor toekenning van de AOV-uitkeringen gaan ASR en Zwitserleven uit van de medische informatie van Generali. Dit gebeurt met instemming van de consument. In het voorjaar van 2015 komen ASR en Zwitserleven de naam van de consument tegen in het Extern Verwijzingsregister. Deze registratie is gedaan door Generali. Zowel ASR als Zwitserleven doen bij Generali navraag over deze registratie. Uit de verkregen informatie maken zij op dat de consument in de periode 2010-2012 werkzaamheden heeft verricht en daarmee inkomen heeft verworven, zonder dat hij dit bij de beide verzekeraars heeft gemeld. Beide verzekeraars besluiten om de persoonsgegevens van de consument op te nemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister en beëindigen de AOV-uitkeringen. Ook vorderen zij de eerder betaalde uitkeringen terug van de consument.

De consument beklaagt zich tevergeefs bij beide verzekeraars en legt zijn klacht tegen zowel ASR als Zwitserleven vervolgens voor aan de Geschillencommissie van Kifid. De consument vindt dat de verzekeraars voor hun besluit om de AOV-uitkeringen te stoppen zelf onderzoek hadden moeten doen naar de mate van zijn arbeidsongeschiktheid. Zij hadden niet af mogen gaan op de (medische) informatie van Generali.

De Geschillencommissie constateert dat de consument bij het indienen van zijn AOV-claim beide verzekeraars heeft gemachtigd om voor de beoordeling van de claim gebruik te maken van de uitkomsten van het onderzoek door Generali. Volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIF) mogen verzekeraars over een registratie in het Extern Verwijzingsregister navraag doen bij de verzekeraar die de registratie heeft gedaan. En als hun belangen in het geding zijn mogen verzekeraars de persoonsgegevens van een betrokken consument opnemen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister. De Geschillencommissie vindt het redelijk dat ASR en Zwitserleven een nieuw en eigen onderzoek overbodig vonden. Zij mochten de informatie van Generali betrekken in hun eigen besluiten. 

Ook hebben de verzekeraars kennis kunnen nemen van een tweetal vonnissen van de rechtbank. Daaruit blijkt dat de consument opzettelijk heeft nagelaten Generali te informeren over inkomsten uit arbeid, hoewel de verzekeringsvoorwaarden dat voorschrijven. De Geschillencommissie ziet niet hoe ASR en Zwitserleven iets anders hadden kunnen doen dan de AOV-uitkeringen beëindigen. Het e-mailbericht dat tijdens de hoorzitting is ingebracht door de consument werpt geen ander licht op de zaak. Het ontslaat de consument niet van de verplichting om gedurende het ontvangen van AOV-uitkeringen betrokken verzekeraars te informeren als er sprake is van arbeid en daarmee verworven inkomsten.

De Geschillencommissie concludeert dat beide verzekeraars niet tekort zijn geschoten in hun zorgplicht. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

ING Bank dient een consument een schadevergoeding van 66.000 euro te betalen omdat consumenten onvoldoende zijn voorgelicht over de kenmerken en risico's van perpetuals....

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Volgens de Geschillencommissie Kifid (niet-bindende uitspraak 2019-454) kan een consument geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van zijn broer, nadat...

Kifid: levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Kifid: levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Leren van Kifid-uitspraken, HYPOTHEKEN De consument heeft een hypothecaire geldlening. Daarnaast heeft de consument een levensverzekering. De verzekering wordt...

Kifid: Aegon moet nieuwwaarde bril vergoeden

Kifid: Aegon moet nieuwwaarde bril vergoeden

De Geschillencommissie Kifid stelt in bindende uitspraak 419-439 dat Aegon een consument die een beroep op zijn reisverzekering had gedaan vanwege schade aan zijn...

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Kifid: opsporingskosten vallen niet onder dekking

Opsporingskosten vallen niet onder de dekking omdat het geen kosten van materiële aard zijn, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid in de bindende uitspraak...