Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Sieraden via Pixabay

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert de Geschillencommissie van Kifid in een dinsdag gepubliceerde uitspraak (GC 2021-0289). Voorwaarden die gaan over de gevolgen van het gedrag van een verzekerde, zoals bijvoorbeeld de normale voorzichtigheidsclausule in een schadeverzekering, kunnen in beginsel niet worden aangemerkt als een kernbeding maar wel als een algemene voorwaarde.

De Geschillencommissie volgt met dit oordeel het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018. In dat arrest draaide het om een geschil over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kifid: “Ten onrechte zijn de belangwekkende overwegingen in dit arrest over wat verstaan moet worden onder een ‘kernbeding’ onderbelicht gebleven. Met de vandaag gepubliceerde uitspraak maakt de Geschillencommissie duidelijk dat zij voor de definitie van het begrip ‘kernbeding’ het oordeel van de Hoge Raad wil volgen. Dit betekent dat een voorwaarde die duidelijk de dekking van een verzekering afbakent en mede de premie bepaalt, wordt gezien als een kernbeding. Daarmee is echter niet gezegd dat een voorwaarde die van invloed kan zijn op de verzekeringspremie ook altijd een kernbeding is. Zou dat wel zo zijn, dan zouden al deze voorwaarden niet getoetst mogen worden op ‘oneerlijkheid’ en dat is niet de bedoeling geweest van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’.”

Gestolen sieraden

In de nu gepubliceerde uitspraak gaat het over het wel of niet gedekt zijn van gestolen sieraden. In de verzekeringsvoorwaarden van de BuitenDeDeur verzekering van Interpolis staat dat persoonlijke bezittingen niet zijn verzekerd als een verzekerde niet goed op zijn spullen heeft gelet. In deze voorwaarde (beding) gaat het niet over de afbakening van het verzekerde risico en wel over de gevolgen van onzorgvuldig gedrag van de verzekerde. Daarnaast is al in de wet geregeld dat een verzekerde zorgvuldig moet omgaan met verzekerde spullen en wat zorgvuldig gedrag betekent. Dat brengt de Geschillencommissie in deze klachtzaak tot de conclusie dat de zorgvuldigheidsnorm in artikel 19 van deze verzekeringsvoorwaarden geen kernbeding is.

De consument heeft via Marktplaats kostbare sieraden te koop aangeboden. Aspirant-kopers, die de consument verder niet kent, melden zich en komen de sieraden bij de consument thuis bekijken. Dat wil zeggen: de aspirant-kopers worden via de open poort naar de tuin geleid. Zij krijgen een collier en horloge in handen om te bekijken. De consument loopt even naar binnen om iets te halen en als hij terugkomt, zijn de aspirant-kopers met de sieraden vertrokken. De consument claimt tevergeefs de gestolen sieraden op zijn BuitenDeDeur verzekering. De Geschillencommissie concludeert dat de consument onvoldoende zorgvuldig is geweest. Om de diefstal te voorkomen had hij gemakkelijk de tuinpoort kunnen afsluiten, de sieraden mee naar binnen kunnen nemen of zijn vrouw kunnen vragen om bij de aspirant-kopers te blijven toen hij naar binnen ging. Nu konden de aspirant-kopers ongemerkt met de kostbare sieraden weglopen. De consument heeft niet goed op zijn spullen gelet en om die reden mocht de verzekeraar de claim weigeren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Klacht goeddeels onderuit geschoffeld

Klacht goeddeels onderuit geschoffeld

(Kifid-uitspraak GC 2021-0615) De consument heeft na een adviesgesprek met Aon (voorheen Meeùs Assurantiën) een opstal- en inboedelverzekering gesloten....

Nike-liefhebber loopt deel schadevergoeding mis

Nike-liefhebber loopt deel schadevergoeding mis

Niet de verzekeraar, maar de adviseur moet wijzen op onderverzekering. Aldus Kifid in een zaak waarin de klant meer dan 50 mille onderverzekerd bleek (uitspraak...

Kifid gaat mogelijk rapporteren over opvolging uitspraken

Kifid gaat mogelijk rapporteren over opvolging uitspraken

Het kabinet heeft met het Kifid afgesproken dat zij de mogelijkheden verkent om over de opvolging van uitspraken door financiële dienstverleners te rapporteren....

Commissie van wijzen uit kostenreglement Kifid

Commissie van wijzen uit kostenreglement Kifid

De ‘commissie van wijzen’ wordt uit het kostenreglement van Kifid gehaald. Dat is te lezen in de kabinetsreactie op de initiatiefnota-Alkaya. Minister...

Kabinet: “Van Kifid geen consumentenwaakhond maken”

Kabinet: “Van Kifid geen consumentenwaakhond maken”

Kifid past niet de rol van consumentenwaakhond. Dat stelt het kabinet in reactie op een initiatiefnota van SP-Kamerlid Alkaya. Minister Hoekstra maandag: “Van...

Verzekeraar weet schending precontractuele mededelingsplicht niet te bewijzen

Verzekeraar weet schending precontractuele mededelingsplicht niet te bewijzen

Nu de verzekeraar niet kan aantonen dat de precontractuele mededelingsplicht is geschonden, komt dit volgens Kifid voor zijn risico. Hij kan zich niet beroepen op...

Kifid past leer van de kansschade toe

Kifid past leer van de kansschade toe

(Kifid-uitspraak GC 2021-0609) De consument heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een financiering voor een nieuwbouwwoning....

Kifid: eis van ondernemers zelf oorzaak van niet-verleende financiering

Kifid: eis van ondernemers zelf oorzaak van niet-verleende financiering

Twee directeuren van een autobedrijf zien een financieringsaanvraag stranden bij de notaris. De hypotheekakte voor een tweede hypotheek op een woning kan niet worden...

Kennisdocument Kifid over al dan niet verzekerde waterschade

Kennisdocument Kifid over al dan niet verzekerde waterschade

Kifid heeft het kennisdocument ‘De verzekeraar wil mijn waterschade niet vergoeden’ toegevoegd op haar website. "Het gaat in dit kennisdocument...

Adviseur hoeft geen juridische ondersteuning te bieden

Adviseur hoeft geen juridische ondersteuning te bieden

PLEZIERVAARTUIGENVERZEKERING – De consument is van mening dat de tussenpersoon (Kuiper Verzekeringen) en de gevolmachtigde (Kuiper Assuradeuren) de op hem...