Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Sieraden via Pixabay

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert de Geschillencommissie van Kifid in een dinsdag gepubliceerde uitspraak (GC 2021-0289). Voorwaarden die gaan over de gevolgen van het gedrag van een verzekerde, zoals bijvoorbeeld de normale voorzichtigheidsclausule in een schadeverzekering, kunnen in beginsel niet worden aangemerkt als een kernbeding maar wel als een algemene voorwaarde.

De Geschillencommissie volgt met dit oordeel het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018. In dat arrest draaide het om een geschil over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kifid: “Ten onrechte zijn de belangwekkende overwegingen in dit arrest over wat verstaan moet worden onder een ‘kernbeding’ onderbelicht gebleven. Met de vandaag gepubliceerde uitspraak maakt de Geschillencommissie duidelijk dat zij voor de definitie van het begrip ‘kernbeding’ het oordeel van de Hoge Raad wil volgen. Dit betekent dat een voorwaarde die duidelijk de dekking van een verzekering afbakent en mede de premie bepaalt, wordt gezien als een kernbeding. Daarmee is echter niet gezegd dat een voorwaarde die van invloed kan zijn op de verzekeringspremie ook altijd een kernbeding is. Zou dat wel zo zijn, dan zouden al deze voorwaarden niet getoetst mogen worden op ‘oneerlijkheid’ en dat is niet de bedoeling geweest van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’.”

Gestolen sieraden

In de nu gepubliceerde uitspraak gaat het over het wel of niet gedekt zijn van gestolen sieraden. In de verzekeringsvoorwaarden van de BuitenDeDeur verzekering van Interpolis staat dat persoonlijke bezittingen niet zijn verzekerd als een verzekerde niet goed op zijn spullen heeft gelet. In deze voorwaarde (beding) gaat het niet over de afbakening van het verzekerde risico en wel over de gevolgen van onzorgvuldig gedrag van de verzekerde. Daarnaast is al in de wet geregeld dat een verzekerde zorgvuldig moet omgaan met verzekerde spullen en wat zorgvuldig gedrag betekent. Dat brengt de Geschillencommissie in deze klachtzaak tot de conclusie dat de zorgvuldigheidsnorm in artikel 19 van deze verzekeringsvoorwaarden geen kernbeding is.

De consument heeft via Marktplaats kostbare sieraden te koop aangeboden. Aspirant-kopers, die de consument verder niet kent, melden zich en komen de sieraden bij de consument thuis bekijken. Dat wil zeggen: de aspirant-kopers worden via de open poort naar de tuin geleid. Zij krijgen een collier en horloge in handen om te bekijken. De consument loopt even naar binnen om iets te halen en als hij terugkomt, zijn de aspirant-kopers met de sieraden vertrokken. De consument claimt tevergeefs de gestolen sieraden op zijn BuitenDeDeur verzekering. De Geschillencommissie concludeert dat de consument onvoldoende zorgvuldig is geweest. Om de diefstal te voorkomen had hij gemakkelijk de tuinpoort kunnen afsluiten, de sieraden mee naar binnen kunnen nemen of zijn vrouw kunnen vragen om bij de aspirant-kopers te blijven toen hij naar binnen ging. Nu konden de aspirant-kopers ongemerkt met de kostbare sieraden weglopen. De consument heeft niet goed op zijn spullen gelet en om die reden mocht de verzekeraar de claim weigeren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Direct toezicht = rechtstreekse zorg

Direct toezicht = rechtstreekse zorg

REISVERZEKERING – De consument claimt schade op zijn reisverzekering na diefstal van twee fietsen tijdens een reis in Spanje. De fietsen waren na toestemming...

Dekkingsstandpunt niet aan adviseur

Dekkingsstandpunt niet aan adviseur

WOONHUISVERZEKERING – De consument heeft in de woning een lekkage van het riool gehad. Hierdoor is afvalwater de kruipruimte in gestroomd. Hij heeft kosten...

Aankloppen met klacht tegen deurwaarder

Aankloppen met klacht tegen deurwaarder

PRIVACY – Kifid behandelde onlangs een privacyklacht tegen een deurwaarder. Een deurwaarder is weliswaar geen financieel dienstverlener, maar in dit geval...

Gebruik van het woord advies

Gebruik van het woord advies

HYPOTHEKEN – In deze uitspraak verzorgde de adviseur een omzetting van een hypotheek. Tussen de adviseur en de klant ontstaat verschil van mening over de vraag...

Tussentijdse beëindiging opdracht

Tussentijdse beëindiging opdracht

HYPOTHEKEN – Wat is de juridische situatie indien een adviseur, op verzoek van de consument, start met het adviestraject maar de consument tussentijds de opdracht...

Foutje bedankt?

Foutje bedankt?

HYPOTHEKEN – Indien een aanbieder in een offerte een aanbod doet maar daarin een fout maakt, mag de consument de aanbieder aan die offerte houden? In deze...

Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

(Kifid-uitspraak GC 2021-0571) Ter discussie staat de uitleg van de dekkingsbepaling ‘algehele verzorging van de uitvaart’. De Geschillencommissie...

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Wijst een verzekeraar de verzekerde te laat op de gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht, dan mag de verzekeraar de verzekering niet beëindigen....

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...