Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Sieraden via Pixabay

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert de Geschillencommissie van Kifid in een dinsdag gepubliceerde uitspraak (GC 2021-0289). Voorwaarden die gaan over de gevolgen van het gedrag van een verzekerde, zoals bijvoorbeeld de normale voorzichtigheidsclausule in een schadeverzekering, kunnen in beginsel niet worden aangemerkt als een kernbeding maar wel als een algemene voorwaarde.

De Geschillencommissie volgt met dit oordeel het arrest van de Hoge Raad van 28 september 2018. In dat arrest draaide het om een geschil over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kifid: “Ten onrechte zijn de belangwekkende overwegingen in dit arrest over wat verstaan moet worden onder een ‘kernbeding’ onderbelicht gebleven. Met de vandaag gepubliceerde uitspraak maakt de Geschillencommissie duidelijk dat zij voor de definitie van het begrip ‘kernbeding’ het oordeel van de Hoge Raad wil volgen. Dit betekent dat een voorwaarde die duidelijk de dekking van een verzekering afbakent en mede de premie bepaalt, wordt gezien als een kernbeding. Daarmee is echter niet gezegd dat een voorwaarde die van invloed kan zijn op de verzekeringspremie ook altijd een kernbeding is. Zou dat wel zo zijn, dan zouden al deze voorwaarden niet getoetst mogen worden op ‘oneerlijkheid’ en dat is niet de bedoeling geweest van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’.”

Gestolen sieraden

In de nu gepubliceerde uitspraak gaat het over het wel of niet gedekt zijn van gestolen sieraden. In de verzekeringsvoorwaarden van de BuitenDeDeur verzekering van Interpolis staat dat persoonlijke bezittingen niet zijn verzekerd als een verzekerde niet goed op zijn spullen heeft gelet. In deze voorwaarde (beding) gaat het niet over de afbakening van het verzekerde risico en wel over de gevolgen van onzorgvuldig gedrag van de verzekerde. Daarnaast is al in de wet geregeld dat een verzekerde zorgvuldig moet omgaan met verzekerde spullen en wat zorgvuldig gedrag betekent. Dat brengt de Geschillencommissie in deze klachtzaak tot de conclusie dat de zorgvuldigheidsnorm in artikel 19 van deze verzekeringsvoorwaarden geen kernbeding is.

De consument heeft via Marktplaats kostbare sieraden te koop aangeboden. Aspirant-kopers, die de consument verder niet kent, melden zich en komen de sieraden bij de consument thuis bekijken. Dat wil zeggen: de aspirant-kopers worden via de open poort naar de tuin geleid. Zij krijgen een collier en horloge in handen om te bekijken. De consument loopt even naar binnen om iets te halen en als hij terugkomt, zijn de aspirant-kopers met de sieraden vertrokken. De consument claimt tevergeefs de gestolen sieraden op zijn BuitenDeDeur verzekering. De Geschillencommissie concludeert dat de consument onvoldoende zorgvuldig is geweest. Om de diefstal te voorkomen had hij gemakkelijk de tuinpoort kunnen afsluiten, de sieraden mee naar binnen kunnen nemen of zijn vrouw kunnen vragen om bij de aspirant-kopers te blijven toen hij naar binnen ging. Nu konden de aspirant-kopers ongemerkt met de kostbare sieraden weglopen. De consument heeft niet goed op zijn spullen gelet en om die reden mocht de verzekeraar de claim weigeren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Yarden moet toezegging adviseur honoreren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de...

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

SVn hoeft geen onderzoek te doen naar kwaliteit aannemers

(Kifid-uitspraak GC 2021-0461) De consument heeft een Energiebespaarlening bij SVn aangevraagd. De consument heeft declaraties ingediend, waarna SVn heeft uitbetaald...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....