Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Eveline Ruinaard 2018

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze in het vrijdag verschenen jaarverslag 2018 van het klachteninstituut. Belangrijkste uitdaging nu is het verder terugdringen van de doorlooptijden van klachten. Ruinaard: "Gemiddeld duurt het nog te lang voordat we echt met een klacht aan de slag gaan. Dat weet ik, dat weet iedereen en daar werken we hard aan. We hebben onder andere meer medewerkers aangetrokken, zoals nieuwe secretarissen die klachten inhoudelijk bekijken. Ik ga ervanuit dat dit zich nu gaat vertalen in kortere doorlooptijden.

"Verder willen we het ondernemersloket verbreden en op de ingeslagen weg door met de klachtafhandeling beleggingsverzekeringen. Wat mij betreft maken we ook een slag in het opschrijven van onze uitspraken in begrijpelijker taal."

In 2018 heeft Kifid in totaal 4.487 klachten ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan 5.953 ontvangen klachten in 2017. Deze afname komt voornamelijk doordat er aanzienlijk minder klachten zijn ingediend, die niet direct door Kifid kunnen worden behandeld. Ondanks dat het aantal ingediende klachten daalt, blijft het aantal klachten dat Kifid jaarlijks inhoudelijk behandelt schommelen rond de 3.000.

In totaal heeft Kifid 2.922 klachten inhoudelijk behandeld en afgerond in 2018.

Kifid heeft in 2018 opnieuw meer klachten opgelost met inzet van bemiddeling en schikking. In bijna de helft van de klachten (46 procent) wist Kifid de consument of ondernemer en de financiële dienstverlener bij elkaar te brengen.In 1.135 zaken is een uitspraak gedaan. In 23 procent van de uitspraken waren financiële intermediairs betrokken.

Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 38 procent (1.108 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten. Hypothecaire financieringen vormen het op een na grootste segment behandelde klachten met een aandeel van 27 procent (808 klachten). Op enige afstand gevolgd door behandelde klachten over levensverzekeringen met zestien procent (457 klachten).

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - Financieel Nabestaandeadviseur 12 april 2019

Recentelijk heb ik met de Geschillencommissie van Kifid te maken gehad en een compliment voor de werkwijze en prettige wijze van behandelen van de klacht! Ik herken dus de goede wil van Kifid.

Meer over
Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie...

Blijf bij uw leest

Blijf bij uw leest

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN JAARVERSLAG – In het medio april verschenen jaarverslag 2018 geeft Kifid een aantal tips voor financiële dienstverleners,...