Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Eveline Ruinaard 2018

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze in het vrijdag verschenen jaarverslag 2018 van het klachteninstituut. Belangrijkste uitdaging nu is het verder terugdringen van de doorlooptijden van klachten. Ruinaard: "Gemiddeld duurt het nog te lang voordat we echt met een klacht aan de slag gaan. Dat weet ik, dat weet iedereen en daar werken we hard aan. We hebben onder andere meer medewerkers aangetrokken, zoals nieuwe secretarissen die klachten inhoudelijk bekijken. Ik ga ervanuit dat dit zich nu gaat vertalen in kortere doorlooptijden.

"Verder willen we het ondernemersloket verbreden en op de ingeslagen weg door met de klachtafhandeling beleggingsverzekeringen. Wat mij betreft maken we ook een slag in het opschrijven van onze uitspraken in begrijpelijker taal."

In 2018 heeft Kifid in totaal 4.487 klachten ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan 5.953 ontvangen klachten in 2017. Deze afname komt voornamelijk doordat er aanzienlijk minder klachten zijn ingediend, die niet direct door Kifid kunnen worden behandeld. Ondanks dat het aantal ingediende klachten daalt, blijft het aantal klachten dat Kifid jaarlijks inhoudelijk behandelt schommelen rond de 3.000.

In totaal heeft Kifid 2.922 klachten inhoudelijk behandeld en afgerond in 2018.

Kifid heeft in 2018 opnieuw meer klachten opgelost met inzet van bemiddeling en schikking. In bijna de helft van de klachten (46 procent) wist Kifid de consument of ondernemer en de financiële dienstverlener bij elkaar te brengen.In 1.135 zaken is een uitspraak gedaan. In 23 procent van de uitspraken waren financiële intermediairs betrokken.

Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 38 procent (1.108 klachten) van het totaal aantal behandelde klachten. Hypothecaire financieringen vormen het op een na grootste segment behandelde klachten met een aandeel van 27 procent (808 klachten). Op enige afstand gevolgd door behandelde klachten over levensverzekeringen met zestien procent (457 klachten).

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnold Erhardt - Financieel Nabestaandeadviseur 12 april 2019

Recentelijk heb ik met de Geschillencommissie van Kifid te maken gehad en een compliment voor de werkwijze en prettige wijze van behandelen van de klacht! Ik herken dus de goede wil van Kifid.

Meer over
Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...

Wiples...

Wiples...

Een verzekerde meldt bij NN dat hij bij een automobilist 'wiples' heeft veroorzaakt... Hij bedoelt natuurlijk 'whiplash'. Ook de verdere tekst van de claim, in z'n...

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Een adviseur moet 1.500 euro van zijn adviesvergoeding van 3.000 euro teruggeven aan de klant. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens consument;...

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Adviseur moet actie ondernemen als offerte afwijkt van aanvraag

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur mag verwacht worden dat hij voldoende actie onderneemt indien blijkt dat de offerte afwijkt van...