Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Wegenwacht 2019

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt als een natura-verzekering. Toch gaat Kifid met de ANWB in gesprek, omdat de klant anders tussen wal en schip dreigt te vallen.

De Geschillencommissie kan de klacht niet behandelen en volgt met haar oordeel het standpunt van de ANWB. Echter, dit standpunt lijkt op gespannen voet te staan met de algemene voorwaarden van de ANWB, waarin staat dat de consument naar de bevoegde rechter of naar Kifid kan, als een klacht niet naar wens is opgelost. Als vervolgens een consument zijn klacht heeft voorgelegd aan Kifid, komt het voor dat de ANWB zich beroept op het feit dat die klacht ‘niet behandelbaar’ is.

Kifid constateert dat consumenten met klachten over de pechhulpverlening van de ANWB tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit blijkt uit deze en eerdere uitspraken in klachten over de pechhulpverlening door de ANWB. Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie van Kifid: "Hier is sprake van een hiaat in de alternatieve geschilbeslechting. De conclusie van de Geschillencommissie dat Kifid deze klacht niet kan behandelen is in lijn met ons reglement (artikel 2.1 onder j). Een uitkomst waarmee echter de klacht van de consument niet is opgelost. De consument zou met deze klacht dan bij een andere alternatieve geschilbeslechter terecht moeten kunnen in Nederland. Dit lijkt een ongewenste hiaat in de alternatieve geschiloplossing voor consumenten. En vraagt wat mij betreft om een consumentvriendelijke oplossing, waarover ik met de ANWB in gesprek ga.”

Achtergrond

Onderweg naar Nederland krijgt een consument autopech in Duitsland. Hij doet een beroep op de Wegenwacht Service, die de auto voor reparatie laat wegslepen naar een garage. Binnen 48 uur is de auto gerepareerd en kan de consument de auto ophalen. Ondertussen heeft de consument een auto gehuurd  en is met zijn gezin naar huis gereden. Hij vindt dat de ANWB de extra kosten ,onder meer autohuur en hotel, aan hem moet vergoeden. De consument vindt dat de pechhulpverlening veel te lang duurde en dat het euvel langs de weg had kunnen worden verholpen. Dan had hij met zijn gezin de weg naar huis kunnen vervolgen. De ANWB erkent dat vanwege het hoogseizoen de hulpverlening langer op zich heeft laten wachten dan wenselijk is. Verder is zij van mening dat de pechhulpverlening naar behoren is uitgevoerd. Zij wijst op het feit dat het wegenwachtpakket niet voorziet in vervangend vervoer wanneer reparatie binnen 48 uur mogelijk is. En er is geen recht op vergoeding van de kosten voor overnachting of taxivervoer. De Geschillencommissie heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven in deze zaak.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze...

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat De Hypotheker 750 euro advieskosten terugbetalen aan de klant. De Commissie "volgt Consument in zijn...