Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Wegenwacht 2019

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt als een natura-verzekering. Toch gaat Kifid met de ANWB in gesprek, omdat de klant anders tussen wal en schip dreigt te vallen.

De Geschillencommissie kan de klacht niet behandelen en volgt met haar oordeel het standpunt van de ANWB. Echter, dit standpunt lijkt op gespannen voet te staan met de algemene voorwaarden van de ANWB, waarin staat dat de consument naar de bevoegde rechter of naar Kifid kan, als een klacht niet naar wens is opgelost. Als vervolgens een consument zijn klacht heeft voorgelegd aan Kifid, komt het voor dat de ANWB zich beroept op het feit dat die klacht ‘niet behandelbaar’ is.

Kifid constateert dat consumenten met klachten over de pechhulpverlening van de ANWB tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit blijkt uit deze en eerdere uitspraken in klachten over de pechhulpverlening door de ANWB. Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie van Kifid: "Hier is sprake van een hiaat in de alternatieve geschilbeslechting. De conclusie van de Geschillencommissie dat Kifid deze klacht niet kan behandelen is in lijn met ons reglement (artikel 2.1 onder j). Een uitkomst waarmee echter de klacht van de consument niet is opgelost. De consument zou met deze klacht dan bij een andere alternatieve geschilbeslechter terecht moeten kunnen in Nederland. Dit lijkt een ongewenste hiaat in de alternatieve geschiloplossing voor consumenten. En vraagt wat mij betreft om een consumentvriendelijke oplossing, waarover ik met de ANWB in gesprek ga.”

Achtergrond

Onderweg naar Nederland krijgt een consument autopech in Duitsland. Hij doet een beroep op de Wegenwacht Service, die de auto voor reparatie laat wegslepen naar een garage. Binnen 48 uur is de auto gerepareerd en kan de consument de auto ophalen. Ondertussen heeft de consument een auto gehuurd  en is met zijn gezin naar huis gereden. Hij vindt dat de ANWB de extra kosten ,onder meer autohuur en hotel, aan hem moet vergoeden. De consument vindt dat de pechhulpverlening veel te lang duurde en dat het euvel langs de weg had kunnen worden verholpen. Dan had hij met zijn gezin de weg naar huis kunnen vervolgen. De ANWB erkent dat vanwege het hoogseizoen de hulpverlening langer op zich heeft laten wachten dan wenselijk is. Verder is zij van mening dat de pechhulpverlening naar behoren is uitgevoerd. Zij wijst op het feit dat het wegenwachtpakket niet voorziet in vervangend vervoer wanneer reparatie binnen 48 uur mogelijk is. En er is geen recht op vergoeding van de kosten voor overnachting of taxivervoer. De Geschillencommissie heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven in deze zaak.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Wijs op driemaandentermijn

Wijs op driemaandentermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN TERMIJN – Nog even een ander aspect van de elders op deze pagina besproken Uitspraak GC 2019-206. De adviseur beriep zich vergeefs...

Slapen bij vriend geen overnachting

Slapen bij vriend geen overnachting

Een slaapplaats bespreken bij een vriend is volgens Kifid niet hetzelfde als een overnachting. De Geschillencommissie vindt dat de reisverzekeraar de claim terecht...

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Een financieel adviseur moet van Kifid een consument 12.333,87 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument en haar voormalige echtgenoot hadden...

Voor wat hoort wat...

Voor wat hoort wat...

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling...

Setje...

Setje...

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van...