Kifid: geen advies, dan ook geen aansprakelijkheid

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0959) Een consument kan volgens de Geschillencommissie Kifid niet aannemelijk maken dat de Van Bruggen Adviesgroep betrokken is geweest bij advisering over een beleggingsverzekering.  Evenmin is gebleken dat zij op enig moment de portefeuille waartoe de verzekering van de consument behoorde, heeft overgenomen. De commissie wijst de vordering af.

Wat is er gebeurd? De consument heeft door bemiddeling en advisering van een tussenpersoon met ingang van
8 december 1999 een beleggingsverzekering onder de naam Vermogensgroeiplan) gesloten bij Achmea. Op het aanvraagformulier staat als adviseur Van Dam & Rattink vermeld.  De consument heeft op 4 januari 2006 een brief aan de verzekeraar gestuurd waarin staat de verzekeringen zoveel mogelijk worden geconcentreerd op het kantoor van Van Bruggen Geritz & Partners. Er wordt verzocht de kapitaalverzekering naar dat kantoor onder te brengen.

De verzekeraar stuurt bij een jaarlijks waardeoverzicht ook een brief waarin wordt vermeld dat de consument ook contact kan opnemen met Van Bruggen Adviesgroep.

De verzekering is door de consument afgekocht per 7 september 2011 met een afkoopwaarde van 12.842,38 euro.  Tot aan de datum van afkoop heeft de consument in totaal 15.551 euro betaald aan premies  en hierop zijn in totaal 5.259,95 euro aan kosten en 2.472,62 euro aan overlijdensrisicopremies in rekening gebracht.

Op 17 februari 2019 heeft de consument via zijn vertegenwoordiger een klacht ingediend bij Van Bruggen Adviesgroep. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van Bruggen Adviesgroep wijst de klacht af. De consument heeft vervolgens op 20 februari 2020 zijn klacht ter behandeling bij het Kifid ingediend.

De consument vordert dat Van Bruggen Adviesgroep wordt gehouden tot betaling van een bedrag van 58.822 euro. Dit betreft het verschil tussen de afkoopwaarde van de verzekering en het kapitaal dat de consument ten tijde van de afkoop in 2011 zou hebben opgebouwd indien hij in plaats van de verzekering een spaarhypotheek zou hebben afgesloten. Volgens de consument is Van Bruggen Adviesgroep tot betaling van dit bedrag gehouden, omdat zij is tekortgeschoten in haar zorg- en informatieverplichtingen bij het afsluiten van de verzekering en bij de advisering tijdens de looptijd van de verzekering.

Van Bruggen Adviesgroep heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat zij op geen enkel moment bij de advisering van de consument betrokken is geweest. In 1999 noch in 2005 heeft Van Bruggen Adviesgroep van doen gehad met de advisering van de consument. Van Bruggen Adviesgroep betwist daarom aansprakelijk te zijn voor eventuele fouten die in het kader van de advisering aan de consument zijn gemaakt. Daarnaast voert Van Bruggen Adviesgroep B.V. aan dat de consument te laat heeft geklaagd en dat de vorderingen zijn verjaard.

Uitspraak

De commissie stelt vast dat de consument niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Van Bruggen Adviesgroep betrokken is geweest bij de advisering van de consument bij  het aangaan van de verzekering of gedurende de looptijd van de verzekering terwijl evenmin is gebleken dat zij op enig moment de portefeuille waartoe verzekering van de consument behoorde, heeft overgenomen. Van Bruggen Adviesgroep kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in de advisering bij het aangaan van de verzekering of gedurende de looptijd.

 

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Zorgen over populariteit hypotheek met rentevaste periode vijf jaar

Zorgen over populariteit hypotheek met rentevaste periode vijf jaar

De keuze voor een hypotheek met een rentevaste periode van vijf jaar is in 2023 verdriedubbeld, en groeit in 2024 gestaag door, zo blijkt uit een analyse van Independer...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...