Kifid: ING had dossier niet op orde en moet klantrelatie herstellen

Kifid kantoor

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid, bindende uitspraak 2021-0837) Volgens ING heeft een consument hypotheekfraude gepleegd door niet te melden dat een hypothecaire lening gebruikt zou worden om de woning te verhuren. ING beëindigt de relatie, neemt de gegevens van de betrokkene op in een aantal frauderegisters en eist de geldlening op. De klant is het hier niet mee eens en dient een klacht in bij het Kifid. De commissie is van oordeel dat ING het eigen dossier niet op orde heeft, dat fraude niet bewezen is en dat ING de relatie met de consument moet herstellen en de opeising van de hypothecaire geldlening ongedaan moet maken.

Wat is het geval?

De consument en zijn toenmalige echtgenote hebben in 2012 een hypotheek bij Obvion gesloten van 105.500 euro, waarbij sprake was van een terugkoopregeling aan de woningcorporatie. 

In 2016 zijn de consument en zijn ex op zoek gegaan naar een nieuwe woning. Zij ondertekenen een koopovereenkomst voor een tussenwoning ter waarde van 183.000 euro. Er volgt een adviesgesprek met ING en die brengt een offerte uit voor een hypothecaire geldlening van 219.300 euro.

In datzelfde jaar ondertekent de consument een huurovereenkomst met betrekking tot het appartement voor de periode 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017 tegen een huurprijs van 950 euro per maand. De huurders hebben het appartement in die periode daadwerkelijk bewoond.

Op 1 augustus 2016 verstrekt ING de geldlening voor de tussenwoning en de consumenten schrijven zich in in de Basisregistratie Personen op het adres van de tussenwoning.

Het appartement wordt  in 2017 vervolgens nogmaals voor een jaar verhuurd.

Op 3 september 2020 schrijft ING aan de consument en de ex-echtgenote: "U heeft bij de verkrijging van het hypothecaire krediet bij ING bewust verzwegen dat u het onderpand aan de zou gaan verhuren en dat deze, in tegenstelling tot wat u ING heeft doen geloven, niet ging verkopen. Hiermee heeft u voor ING zeer relevante informatie achtergehouden. Wanneer ING correct en volledig was geïnformeerd dan was ING niet overgegaan tot de verstrekking van het hypothecaire krediet. U heeft opzettelijk informatie verzwegen voor ING met als doel een hypotheek verstrekt te krijgen die u niet verstrekt had gekregen indien u naar waarheid zou hebben verklaard. Dit kwalificeert zich als fraude. ING ziet in uw handelen strafbare feiten, waarvan ING aangifte heeft gedaan bij de politie. Tevens is ING voornemens de relatie met u te beëindigen op grond van geschaad vertrouwen. Over de opeising van de hypotheek wordt u separaat door de afdeling Intensief Beheer geïnformeerd. Na beëindiging van uw hypothecaire geldlening zullen uw betaalrekeningen beëindigd worden."

Tevens worden de gegevens voor acht jaar geregistreerd in het incidentenregister en het Intern Verwijzingsregister IVR en SFH.

De klant tekent bezwaar aan, maar ING blijft bij haar standpunt. De consument dient vervolgens een klacht in bij het Kifid. De consument verklaart ook tijdens hoorzitting dat hij de aanvraag voor een hypothecaire geldlening niet heeft gedaan met de bedoeling het appartement te gaan  verhuren en dat hij geen hypotheekfraude heeft gepleegd.

Uitspraak

De commissie is van oordeel dat de bank ten tijde van de registraties niet de conclusie heeft mogen trekken dat de consument hypotheekfraude heeft gepleegd. Voor de commissie is in onvoldoende mate komen vast te staan dat de consument er bewust voor heeft gekozen om het appartement te gaan verhuren en dat hij opzettelijk informatie heeft verzwegen voor de bank met als doel een hypothecaire geldlening te verkrijgen. Zwaarwegend is dat ING zelf het dossier niet op orde had (onder meer niet ondertekende exemplaren van het advies en de offerte en het niet stellen van controlevragen).

Ook had ING niet mogen overgaan tot het registreren van de persoonsgegeven in het IVR en de Gebeurtenissenadministratie omdat onvoldoende is vast komen te staan dat er sprake zou zijn van hypotheekfraude. Ook oordeelt Kifid dat in de onderhavige zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat ING de relatie met de consument heeft opgezegd. De bank heeft behoorlijk hoog van de toren geblazen, terwijl zij haar eigen zaken onvoldoende op orde had. De consument heeft altijd wel netjes voldaan aan alle betalingsverplichtingen. Bovendien staat het appartement inmiddels leeg met de bedoeling dit te verkopen. ING moet de relatie met de consument herstellen en de opeising van de hypothecaire geldlening
ongedaan te maken.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Josst van de Water - BGN hypotheken 11 oktober 2021

Wat een vreemde uitleg van het KIFID. Ik mij heel goed voorstellen dat de bank zich in deze casus in de maling voelt genomen door de klant. Voor mij volstrekt onduidelijk waarom het KIFID de smoezen van zo'n klant zwaarder vind wegen. Dit is m.i. een vrijbrief voor alle particulieren die een "reguliere hypotheek" aanvragen voor een woning die zij gaan verhuren.

Jan Willem - Z&P advies 1 oktober 2021

Ik begrijp het toch niet helemaal. In de offerte en in de hypotheekakte staat toch vermeld dat de hypotheek wordt gevestigd op een Eigen Woning. Bij verhuur dient de bank eerst geïnformeerd te worden. Is dit dan niet voldoende? En een getekend advies is toch ook niet noodzakelijk/verplicht?

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Groen energielabel grote meerwaarde voor woning

Een woning met groen energielabel is voor velen meer geld waard dan een woning zonder, voor sommigen zelfs meer dan tien procent, zo blijkt uit het ING Woonbericht....

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Vraag naar energiebesparende werkzaamheden over top heen

Vraag naar energiebesparende werkzaamheden over top heen

De vraag naar energiebesparende maatregelen is nog relatief hoog, maar de enorme groei lijkt er volgens ING Research uit. Hierdoor valt deze steunpilaar, die tegenwicht...

ING van start met Woningcheck

ING van start met Woningcheck

ING is van start gegaan met de Woningcheck. Dit is een rapport dat inzicht geeft in omgevingsfactoren en toekomstige risico’s zoals overstromingsrisico en...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...