Kifid: Interbank sluit consumenten ten onrechte uit van compensatieregeling

Kifid 2017 (deel logo)

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0029)  Twee consumenten komen alsnog in aanmerking voor de compensatieregeling van Interbank voor mogelijk te veel in rekening gebrachte rente op doorlopend krediet. Dat de rechtbank beide consumenten eerder heeft veroordeeld tot betaling van een nog openstaande vordering van de kredietverstrekker op dit krediet doet hier niets aan af. Interbank heeft beide consumenten ten onrechte uitgesloten van de compensatieregeling. De kredietverstrekker moet de rentecompensatie voor deze consumenten opnieuw berekenen vanaf 1 januari 2005, aldus de Geschillencommissie Kifid.

Kifid licht toe: "In deze klachtzaak gaat het over een doorlopend krediet dat beide consumenten in november 2003 hebben afgesloten bij IDM Bank. Vanaf 2005 is IDM-Finance de kredietverstrekker, later weer overgenomen door Interbank. In mei 2020 begint Interbank met het compenseren van klanten met een doorlopend krediet voor mogelijk te veel betaalde rente. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep van Kifid. De beide consumenten menen dat ook zij in aanmerking komen voor de compensatieregeling. De kredietverstrekker betwist dit. Deze beide consumenten zijn eerder bij verstek door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een nog openstaande vordering op dit krediet. Om die reden laat de kredietverstrekker deze consumenten buiten de compensatieregeling. De consumenten beklagen zich hierover bij Kifid. Zij menen recht te hebben op compensatie en wel over de periode vanaf 1 januari 2005 en niet pas vanaf 1 januari 2008 zoals de compensatieregeling van de kredietverstrekker vermeldt."

Volgens Interbank mag Kifid de klacht van beide consumenten niet inhoudelijk beoordelen, omdat een rechter hierover al eerder heeft beslist. De Geschillencommissie stelt vast dat de kredietverstrekker bij de rechtbank Rotterdam met succes een procedure tegen beide consumenten heeft gevoerd om een openstaande vordering op hun doorlopend krediet alsnog betaald te krijgen. Bij de rechtbank ging het geschil over de betalingsverplichting samenhangend met de overeenkomst voor het doorlopend krediet. "Dat is iets anders dan waar het in de klacht bij Kifid over gaat: de ontwikkeling van de rentevergoeding voor het doorlopend krediet. Het eerdere vonnis is daarom geen belemmering voor de Geschillencommissie van Kifid om de klacht van deze consumenten te behandelen. Evenmin is het eerdere vonnis reden om deze consumenten van de compensatieregeling uit te sluiten."

Verder stelt Interbank nog dat er geen recht op rentecompensatie zou zijn gedurende de periode dat de individuele kredietvergoeding lager is dan de referentierente. Maar dit wijst de Geschillencommissie van de hand. "Voor het recht op rentecompensatie maakt het niet uit of de kredietvergoeding hoger of lager was dan de referentierente. Ook terwijl de kredietvergoeding lager was dan de referentierente kan aan de consument te veel rente in rekening zijn gebracht. De individuele kredietvergoeding moet gedurende de gehele looptijd van het doorlopend krediet in de pas blijven met de referentierente."

Slotconclusie is dat Interbank de rentecompensatie voor het doorlopend krediet van beide consumenten opnieuw moet berekenen op basis van de genoemde referentierente en vanaf 1 januari 2005. "De kredietverstrekker mag voor het meebewegen van het rentetarief uitgaan van aanpassingen per kwartaal. Wanneer uit de herberekening blijkt dat de consument meer heeft betaald dan de kredietverstrekker in rekening mocht brengen, dan moet de kredietverstrekker de te veel betaalde rente terugbetalen."

 

Link naar de volledige uitspraak:

Reactie toevoegen

 
Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

Kifid: belang minderjarigen rechtvaardigt langere opzeggingstermijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0389) Bij broker DEGIRO konden minderjarigen (via hun ouders) beleggingsdiensten afnemen. De broker fuseert met een Duitse bank. Enige tijd...

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

Kifid: redelijk vermoeden van fraude telt niet

(Kifid-uitspraak GC 2023-0379, bindend) De Geschillencommissie Kifid is van oordeel dat verzekeraar Rhion de persoonsgegevens van de consument ten onrechte heeft...

Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten...