Kifid: Interbank sluit consumenten ten onrechte uit van compensatieregeling

Kifid 2017 (deel logo)

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0029)  Twee consumenten komen alsnog in aanmerking voor de compensatieregeling van Interbank voor mogelijk te veel in rekening gebrachte rente op doorlopend krediet. Dat de rechtbank beide consumenten eerder heeft veroordeeld tot betaling van een nog openstaande vordering van de kredietverstrekker op dit krediet doet hier niets aan af. Interbank heeft beide consumenten ten onrechte uitgesloten van de compensatieregeling. De kredietverstrekker moet de rentecompensatie voor deze consumenten opnieuw berekenen vanaf 1 januari 2005, aldus de Geschillencommissie Kifid.

Kifid licht toe: "In deze klachtzaak gaat het over een doorlopend krediet dat beide consumenten in november 2003 hebben afgesloten bij IDM Bank. Vanaf 2005 is IDM-Finance de kredietverstrekker, later weer overgenomen door Interbank. In mei 2020 begint Interbank met het compenseren van klanten met een doorlopend krediet voor mogelijk te veel betaalde rente. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Commissie van Beroep van Kifid. De beide consumenten menen dat ook zij in aanmerking komen voor de compensatieregeling. De kredietverstrekker betwist dit. Deze beide consumenten zijn eerder bij verstek door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een nog openstaande vordering op dit krediet. Om die reden laat de kredietverstrekker deze consumenten buiten de compensatieregeling. De consumenten beklagen zich hierover bij Kifid. Zij menen recht te hebben op compensatie en wel over de periode vanaf 1 januari 2005 en niet pas vanaf 1 januari 2008 zoals de compensatieregeling van de kredietverstrekker vermeldt."

Volgens Interbank mag Kifid de klacht van beide consumenten niet inhoudelijk beoordelen, omdat een rechter hierover al eerder heeft beslist. De Geschillencommissie stelt vast dat de kredietverstrekker bij de rechtbank Rotterdam met succes een procedure tegen beide consumenten heeft gevoerd om een openstaande vordering op hun doorlopend krediet alsnog betaald te krijgen. Bij de rechtbank ging het geschil over de betalingsverplichting samenhangend met de overeenkomst voor het doorlopend krediet. "Dat is iets anders dan waar het in de klacht bij Kifid over gaat: de ontwikkeling van de rentevergoeding voor het doorlopend krediet. Het eerdere vonnis is daarom geen belemmering voor de Geschillencommissie van Kifid om de klacht van deze consumenten te behandelen. Evenmin is het eerdere vonnis reden om deze consumenten van de compensatieregeling uit te sluiten."

Verder stelt Interbank nog dat er geen recht op rentecompensatie zou zijn gedurende de periode dat de individuele kredietvergoeding lager is dan de referentierente. Maar dit wijst de Geschillencommissie van de hand. "Voor het recht op rentecompensatie maakt het niet uit of de kredietvergoeding hoger of lager was dan de referentierente. Ook terwijl de kredietvergoeding lager was dan de referentierente kan aan de consument te veel rente in rekening zijn gebracht. De individuele kredietvergoeding moet gedurende de gehele looptijd van het doorlopend krediet in de pas blijven met de referentierente."

Slotconclusie is dat Interbank de rentecompensatie voor het doorlopend krediet van beide consumenten opnieuw moet berekenen op basis van de genoemde referentierente en vanaf 1 januari 2005. "De kredietverstrekker mag voor het meebewegen van het rentetarief uitgaan van aanpassingen per kwartaal. Wanneer uit de herberekening blijkt dat de consument meer heeft betaald dan de kredietverstrekker in rekening mocht brengen, dan moet de kredietverstrekker de te veel betaalde rente terugbetalen."

 

Link naar de volledige uitspraak:

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...