Kifid: klacht over zakelijk geschil niet behandelbaar

Vrouwe Justitia via Pixabay

Klachten over rechtsbijstandverzekeringen zijn niet behandelbaar als het onderliggende geschil een zakelijk geschil is, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid in de niet-bindende uitspraak 2018-686.

De klager heeft een rechtsbijstandverzekering van Arag. Hij heeft bij de Kamer van Koophandel twee handelsnamen op zijn naam staan. Op grond hiervan hebben twee bedrijfschappen hem als ondernemer heffingen opgelegd. De klager schakelt een advocaat in om deze heffingen ongedaan te maken over de jaren dat hij niet actief was als ondernemer. De advocaat boekt geen succes, maar stuurt wel een rekening van 714 euro. De klager voert hierna op eigen kracht en met succes een procedure bij het College van Beroep. Dit leidt tot een schikking. Beide bedrijfschappen hebben de heffingen voor 2012 op nihil gesteld. De klager vindt dat de advocaat de ontvangen vergoeding van 714 euro moet terugbetalen, omdat de advocaat geen acties heeft ondernomen richting de twee bedrijfschappen. De advocaat weigert deze kosten te vergoeden, waarop de klager zijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt om hem bij te staan in het terugvorderen van de advocaatkosten. De rechstbijstanduitvoerder wijst dit hulpverzoek af, omdat de advocaat de klager als ondernemer bijstond en niet als particulier. Deze afwijzing legt de klager vervolgens voor aan Kifid.

In deze klacht is de eerste vraag die voorligt, of de klacht wel voor behandeling door de Geschillencommissie in aanmerking komt. Is de klager in deze zaak een consument, zoals in het geldende Reglement voor consumentengeschillen van Kifid (art. 60) wordt bedoeld? De Geschillencommissie heeft vastgesteld dat zij deze klacht niet in behandeling kan nemen, omdat de klager als ondernemer een geschil heeft met zijn advocaat. Dat de klacht betrekking heeft op een particuliere rechtsbijstandverzekering en is gericht tegen een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener betekent nog niet dat de klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld. Voor een klacht over een rechtsbijstandverzekering geldt dat de klager ook in het onderliggende geschil (het geschil waarvoor een beroep wordt gedaan op rechtsbijstand) moet ‘handelen voor doeleinden, die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen’. Kort gezegd: handelt de klager in het onderliggende geschil als ondernemer en is dus sprake van een zakelijk geschil, dan wordt volgens Kifid niet voldaan aan de definitie van ‘consument’. Het is dan niet aan de Geschillencommissie om een dergelijke klacht te beoordelen.Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Makkelijker advies over rechtsbijstand

Makkelijker advies over rechtsbijstand

(Kennisartikel ARAG) Klanten leren kennen, en risico’s in kaart brengen en met de klant hierover in gesprek zijn. Het werk van een verzekeringsadviseur is...

Positie professionele adviseur onbetwist

Positie professionele adviseur onbetwist

(VVP-special Business Support 2020) Kennis en vaardigheden, efficiënte processen en last but not least: maximaal contact met de klant. Dat zijn de succesfactoren...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....

ARAG: "NOW-regeling kan zure nasmaak geven"

ARAG: "NOW-regeling kan zure nasmaak geven"

ARAG registreert steeds meer vragen en verzoeken die betrekking op de NOW-regeling hebben. In april zijn er bijna vijftig procent meer vragen binnengekomen over...

ARAG in vergelijkingsprogramma My TP

ARAG in vergelijkingsprogramma My TP

ARAG heeft zich aangesloten bij het vergelijkingsprogramma My TP. Frank Rensen, manager Commercie bij ARAG Rechtsbijstand: “Een rechtsbijstandverzekering hoort...

Appeal: verhuurmakelaars in de fout

Appeal: verhuurmakelaars in de fout

Verhuurmakelaars en bemiddelaars strijken per jaar onrechtmatig tientallen miljoen euro’s aan commissie op, zo blijkt uit een schatting van het nieuwe digitale...