Kifid: klacht over zakelijk geschil niet behandelbaar

Vrouwe Justitia via Pixabay

Klachten over rechtsbijstandverzekeringen zijn niet behandelbaar als het onderliggende geschil een zakelijk geschil is, zo concludeert de Geschillencommissie Kifid in de niet-bindende uitspraak 2018-686.

De klager heeft een rechtsbijstandverzekering van Arag. Hij heeft bij de Kamer van Koophandel twee handelsnamen op zijn naam staan. Op grond hiervan hebben twee bedrijfschappen hem als ondernemer heffingen opgelegd. De klager schakelt een advocaat in om deze heffingen ongedaan te maken over de jaren dat hij niet actief was als ondernemer. De advocaat boekt geen succes, maar stuurt wel een rekening van 714 euro. De klager voert hierna op eigen kracht en met succes een procedure bij het College van Beroep. Dit leidt tot een schikking. Beide bedrijfschappen hebben de heffingen voor 2012 op nihil gesteld. De klager vindt dat de advocaat de ontvangen vergoeding van 714 euro moet terugbetalen, omdat de advocaat geen acties heeft ondernomen richting de twee bedrijfschappen. De advocaat weigert deze kosten te vergoeden, waarop de klager zijn rechtsbijstandverzekeraar vraagt om hem bij te staan in het terugvorderen van de advocaatkosten. De rechstbijstanduitvoerder wijst dit hulpverzoek af, omdat de advocaat de klager als ondernemer bijstond en niet als particulier. Deze afwijzing legt de klager vervolgens voor aan Kifid.

In deze klacht is de eerste vraag die voorligt, of de klacht wel voor behandeling door de Geschillencommissie in aanmerking komt. Is de klager in deze zaak een consument, zoals in het geldende Reglement voor consumentengeschillen van Kifid (art. 60) wordt bedoeld? De Geschillencommissie heeft vastgesteld dat zij deze klacht niet in behandeling kan nemen, omdat de klager als ondernemer een geschil heeft met zijn advocaat. Dat de klacht betrekking heeft op een particuliere rechtsbijstandverzekering en is gericht tegen een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener betekent nog niet dat de klacht door de Geschillencommissie kan worden behandeld. Voor een klacht over een rechtsbijstandverzekering geldt dat de klager ook in het onderliggende geschil (het geschil waarvoor een beroep wordt gedaan op rechtsbijstand) moet ‘handelen voor doeleinden, die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen’. Kort gezegd: handelt de klager in het onderliggende geschil als ondernemer en is dus sprake van een zakelijk geschil, dan wordt volgens Kifid niet voldaan aan de definitie van ‘consument’. Het is dan niet aan de Geschillencommissie om een dergelijke klacht te beoordelen.Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...

Adviseren gaat om zoveel meer dan prijs en product

Adviseren gaat om zoveel meer dan prijs en product

Slimmer adviseren doe je natuurlijk ook door mee te gaan met je tijd, denk aan digitalisering. Maar, zo is de overtuiging van de kennispartners Ansvar (Turien...

De zakelijke rechtsbijstandverzekeringen van ARAG

De zakelijke rechtsbijstandverzekeringen van ARAG

“Heb ik echt een rechtsbijstandverzekering nodig? Het zal toch niet zo vaak voorkomen dat ik juridische hulp nodig heb?” Die vraag stellen ondernemers...

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen

ABN Amro mag een vrij opneembare spaarrekening eenzijdig opzeggen, aldus de Geschillencommissie Kifi in bindende uitspraak GC 2019-783. Kifid noemt twee maanden...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Kifid mag oordeel soms ook direct na hoorzitting geven

Bij overzichtelijke klachtzaken met een financieel belang kleiner van 25.000 euro mag de Geschillencommissie Kifid voortaan direct na een hoorzitting een oordeel...

ARAG ProRechtCombinatie Agrarisch vijftien procent duurder

ARAG ProRechtCombinatie Agrarisch vijftien procent duurder

ARAG verhoogt de premie van het product ProRechtCombinatie Agrarisch met vijftien procent. In een mailing aan financieel adviseurs licht de verzekeraar de verhoging...

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...