Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Florius logo 2019

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558 dat de klacht van de consument in feite gericht is tegen de aanbieder van de levensverzekering dan wel tegen de adviseur (de Hypotheekshop). Aangezien de bank geen van beiden is, wijst de commissie de vordering van de consument af.

In 2004 heeft de consument met haar toenmalige echtgenoot een hypothecaire geldlening afgesloten bij een rechtsvoorganger van de bank. Deze geldlening (RenteVoordeel Hypotheek van Zwitserleven) bestond uit twee leningdelen, waaronder een Privilege Spaarhypotheek. Ter aflossing van dit leningdeel hebben de consument en haar toenmalige echtgenoot bij Zwitserleven een levensverzekering afgesloten. Deze levensverzekering had een looptijd van 30 jaar en bevatte een overlijdensrisicodekking op twee levens van 100.000 euro bij overlijden van één van/of beide verzekerden voor 1 maart 2034. De risicopremie bedroeg 42,20 euro per maand.

Er volgde een scheiding. In 2018 heeft de consument de hypothecaire geldlening afgelost en een nieuwe hypothecaire geldlening bij de bank afgesloten. De consument heeft haar (bestaande) levensverzekering gekoppeld aan de (nieuwe) hypothecaire geldlening. De overeenkomst van de levensverzekering is, anders dan het verwijderen van één van de verzekerden, niet gewijzigd. De risicopremie bedraagt thans 19,40 euro per maand.

Overigens was de risicodekking niet meteen juist aangepast, waardoor de consument gedurende korte tijd ook nog risicopremie voor haar inmiddels ex-echtgenoot betaalde. De consument had hierover geklaagd bij de bank die dit erkende en de te veel betaalde risicopremie aan de consument heeft vergoed. Tevens had de consument geklaagd over de hoogte van de risicopremie. De bank heeft daarop als volgt geantwoord: “De risicodekking is gewijzigd van twee naar één verzekerde. Dat betekent dat het deel van de risicopremie voor de vervallen verzekerde van de totale risicopremie af gaat. Voor de klant blijft er dan een premie van 19,40 euro over. Deze premie berekenen wij niet opnieuw op basis van de nu geldende tarieven, maar blijft conform de destijds getekende overeenkomst.”

De consument is het hier niet mee eens en heeft een klacht bij Kifid ingediend. De consument vordert een schadevergoeding van de bank van 2.580,48 euro plus de wettelijke rente.

Aan deze vordering legt de consument ten grondslag dat de risicopremie te hoog is. Doordat de risicodekking is gewijzigd van twee verzekerden naar één verzekerde, is de risicopremie gedaald van 42,20 naar 19,40 euro per maand. De bank heeft de risicopremie van 19,40 euro nooit gespecificeerd. De consument wenst daarom een specificatie van de risicopremie te ontvangen. Verder stelt de consument zich op het standpunt dat de risicopremie herberekend had moeten worden en dat daarbij rekening gehouden had moeten worden met de huidige waarde van de levensverzekering en de nieuwe looptijd van de levensverzekering. Dit had in een lagere risicopremie geresulteerd.

Tevens is de bank – als tussenpersoon bij de levensverzekering – tekortgeschoten door de consument er niet op te wijzen dat de ORV (overlijdensrisicoverzekering)-premies de afgelopen jaren gedaald zijn. De consument verwijst hierbij naar de uitspraak van de Geschillencommissie Kifid met nummer 2018-339.

In haar verweerschrift heeft de bank aangegeven dat de consument haar klacht tot de verkeerde partij richt. De klacht heeft namelijk betrekking op de levensverzekering. De consument dient zich daarom tot de verzekeraar te richten.

De Geschillencommissie stelt de bank in het gelijk.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Florius lanceert tool Kansrijke Momenten

Florius lanceert tool Kansrijke Momenten

Florius heeft de tool ‘Kansrijke Momenten’ gelanceerd binnen het Florius Adviseurs Netwerk (FAN). Met Kansrijke Momenten biedt Florius de adviseur op...

Back to normal op woningmarkt?

Back to normal op woningmarkt?

Hoewel het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt wel iets afneemt (meting VEH), is dat vooralsnog dus niet terug te zien in de cijfers. De Hypotheekshop:...

Verwerkingstermijnen hypotheekaanvragen fors opgelopen

Verwerkingstermijnen hypotheekaanvragen fors opgelopen

De Hypotheekshop meldt dat de verwerkingstermijnen bij geldverstrekkers fors zijn opgelopen door de grote toename van het aantal hypotheekaanvragen. De adviesketen:...

Hypotheekrente lijkt te stabiliseren

Hypotheekrente lijkt te stabiliseren

Voor het eerst in zeven weken, aldus De Hypotheekshop, was er vorige week geen sprake van een oplopende hypotheekrente. Het totaalgemiddelde bleef daarmee steken...

Klanten helpen? Graag met de juiste informatie!

Klanten helpen? Graag met de juiste informatie!

Op het eerste gezicht is de Keuzehulp Bepaling Inkomen, een gezamenlijk initiatief van verschillende aanbieders, NHG en De Hypotheekshop, een sympathiek initiatief,...

Langere renteperioden gewild

Langere renteperioden gewild

Wat voor de kapsels geldt, gaat sinds het begin van de lockdown ook op voor de hypotheekrente: kort is uit, lang is in. Aldus De Hypotheekshop. De adviesketen: "Sinds...

"Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling"

"Concretisering nazorgplicht niet los te zien van vraagstuk betaling"

De Hypotheekshop juicht concretisering van de nazorgplicht toe, maar wijst er op dat "het vraagstuk van de betaling voor deze zorgplicht hier niet los van kan worden...

Florius van start met hypotheekverhoging zonder stukken

Florius van start met hypotheekverhoging zonder stukken

Florius accepteert hypotheekverhogingen op basis van brondata, opgehaald via iWize en Accelerate Voorafgaand aan het adviesgesprek stuurt de adviseur zijn klant...

De Hypotheekshop: prijsvechters bedreigen grootbanken

De Hypotheekshop: prijsvechters bedreigen grootbanken

Volgens de Hypotheekshop hebben nooit eerder zoveel prijsvechters tegelijkertijd de gevestigde orde uitgedaagd. De Hypotheekshop noemt: Argenta, Lloyds, Allianz,...

"Gemiddelde rentestijging verhult de verschillen"

"Gemiddelde rentestijging verhult de verschillen"

Maar liefst 70 procent van de geldverstrekkers verhoogde vorige week de rente, aldus De Hypotheekshop. Dat zorgde voor een relatief gezien flinke stijging van de...