Kifid: klacht tegen Koersplan van Aegon afgewezen

Kifid kantoor

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2021-1070) De Geschillencommissie Kifid wijst klacht van een consument over een Koersplan-beleggingsverzekering af. Conclusie van de commissie is dat de consument bij het aangaan van de beleggingsverzekering in april 1995 voldoende was geïnformeerd over de kosten die namelijk in de productdocumentatie waren vermeld.

Een consument sluit op 1 april 1995 een Koersplan-beleggingsverzekering af bij Aegon. De polis is op 1 april 2010 geëindigd en tot uitkering gekomen. In 2011 heeft de verzekeraar aan de consument 711 euro uitgekeerd vanwege compensatie voor teveel betaalde overlijdensrisicopremie. Na toetsing van de beleggingsverzekering aan de ‘Regeling Spaarbeleg 2014’ heeft de verzekeraar de consument laten weten dat hij geen aanvullende compensatie ontvangt. De consument vindt dit onacceptabel. Hij beklaagt zich bij Kifid over ontijdige, onvolledige en onduidelijke informatie van de verzekeraar. Ook vindt de consument dat alle kosten onterecht in rekening zijn gebracht omdat hij geen inzicht had in die kosten. Daarnaast is volgens de consument de premie voor het afdekken van het overlijdensrisico te hoog geweest.

Voor wat betreft de in rekening gebrachte kosten oordeelt de Geschillencommissie dat de verzekeraar heeft voldaan aan de in 1995 geldende informatieverplichtingen voor een beleggingsverzekering. De verzekeraar hoefde die kosten volgens de toen geldende Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers (Riav 1994) niet nader te specificeren. Ook werden de kosten in de productdocumentatie expliciet vermeld. De verzekeraar heeft niet meer of andere dan de genoemde kosten in rekening gebracht. Dit maakt dat over de kosten en inhoudingen sprake is van wilsovereenstemming tussen de consument en de verzekeraar. "De verzekeraar heeft de kosten terecht in rekening gebracht", aldus de commissie.

In de productdocumentatie staat duidelijk dat het bij Koersplan gaat om een beleggingsverzekering met een dekking voor het overlijdensrisico. "Dat voor die dekking een premie moet worden betaald, mag bij een gemiddeld geïnformeerde en oplettende consument als bekend worden verondersteld. Wanneer de hoogte van de orv-premie niet is vermeld, dan mag de consument verwachten dat de verzekeraar een redelijke orv-premie in rekening brengt. Dat is wat uiteindelijk bij de overlijdensrisicoverzekering van deze consument is gebeurd. De Geschillencommissie weegt mee dat in 2006 door de verzekeraar productverbeteringen zijn doorgevoerd en dat de consument in 2011 een compensatie heeft ontvangen voor de te hoge overlijdensrisicopremie. Ook is deze beleggingsverzekering getoetst aan de Regeling Spaarbeleg 2014. Hierdoor is de uiteindelijk door deze consument betaalde overlijdensrisicopremie niet onredelijk naar de maatstaven van 1995", aldus de Geschillencommissie, die dan ook concludeert dat Aegon de zorgplicht niet heeft geschonden. 

 

Reactie toevoegen

 
Brandrisico’s bekend maar genegeerd

Brandrisico’s bekend maar genegeerd

Uit onderzoek van Aegon blijkt dat Nederlanders de brandrisico’s in hun huis wel kennen, maar die toch bewust nemen. De opmerkelijke verschillen tussen kennis...

Bokhorst: nominatie VVP Advies Award is erkenning voor manier van werken

Bokhorst: nominatie VVP Advies Award is erkenning voor manier van werken

"Fantastisch om op deze manier als kantoor waardering te krijgen voor onze manier van werken", zegt Marnix Bokhorst van Bokhorst Verzekeringen, genomineerd in...

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

Kifid: klachten over dwaling en misleiding door KoersPlan slagen niet

(Kifid-uitspraak GC 2022-0349) Een consument heeft in 1994 een beleggingsverzekering, Aegon KoersPlan, afgesloten bij de verzekeraar. De verzekering is in 2009 tot...

Jury VVP Advies Award 2022: dit zijn de meest klantgerichte kantoren van Nederland

Jury VVP Advies Award 2022: dit zijn de meest klantgerichte kantoren van Nederland

De jury van de VVP Advies Award 2022 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies,...

Glazen plafond: Aegon wil betere match met vrouwelijk toptalent

Glazen plafond: Aegon wil betere match met vrouwelijk toptalent

Drie vrouwelijke CEO’s in de Nederland-organisatie en tóch is er een glazen plafond. Dat is de conclusie die Aegon over zichzelf trekt na onderzoek...

Spotters dragen honderdvijftig advieskantoren aan voor VVP Advies Award 2022

Spotters dragen honderdvijftig advieskantoren aan voor VVP Advies Award 2022

Naar aanleiding van een geheime bijeenkomst op 13 april 2022 van juryleden en spotters van de VVP Advies Award 2022 heeft de jury drie kantoren per categorie in...

Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

Kifid: geen dekking voor gemist woongenot

(Geschillencommissie Kifid, bindende uitspraak 2022-0263, consument tegen Anac) Een consument heeft waterschade geleden door een lekkage in de badkamer en heeft...

Aegon: Ritzerveld volgt Schlichting op

Aegon: Ritzerveld volgt Schlichting op

Jelle Ritzerveld wordt op 1 mei benoemd tot Chief of Staff & Transformation Officer van Aegon Nederland. Hij volgt in die nieuwe rol voor een deel Anke Schlichting...

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid actualiseert per 1 april de reglementen. Volgens Kifid worden ze toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Voor de klachten en beroepen die vóór...

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

Kifid wijst vordering hogere rentevergoeding InterBank af

(Kifid-uitspraak GC 2022-0219)  Consumenten stellen zich op het standpunt dat zij recht hebben op een hogere vergoeding dan dat de bank reeds aan hen heeft...