Kifid: klacht tegen Koersplan van Aegon afgewezen

Kifid kantoor

(Bindende uitspraak Geschillencommissie Kifid 2021-1070) De Geschillencommissie Kifid wijst klacht van een consument over een Koersplan-beleggingsverzekering af. Conclusie van de commissie is dat de consument bij het aangaan van de beleggingsverzekering in april 1995 voldoende was geïnformeerd over de kosten die namelijk in de productdocumentatie waren vermeld.

Een consument sluit op 1 april 1995 een Koersplan-beleggingsverzekering af bij Aegon. De polis is op 1 april 2010 geëindigd en tot uitkering gekomen. In 2011 heeft de verzekeraar aan de consument 711 euro uitgekeerd vanwege compensatie voor teveel betaalde overlijdensrisicopremie. Na toetsing van de beleggingsverzekering aan de ‘Regeling Spaarbeleg 2014’ heeft de verzekeraar de consument laten weten dat hij geen aanvullende compensatie ontvangt. De consument vindt dit onacceptabel. Hij beklaagt zich bij Kifid over ontijdige, onvolledige en onduidelijke informatie van de verzekeraar. Ook vindt de consument dat alle kosten onterecht in rekening zijn gebracht omdat hij geen inzicht had in die kosten. Daarnaast is volgens de consument de premie voor het afdekken van het overlijdensrisico te hoog geweest.

Voor wat betreft de in rekening gebrachte kosten oordeelt de Geschillencommissie dat de verzekeraar heeft voldaan aan de in 1995 geldende informatieverplichtingen voor een beleggingsverzekering. De verzekeraar hoefde die kosten volgens de toen geldende Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers (Riav 1994) niet nader te specificeren. Ook werden de kosten in de productdocumentatie expliciet vermeld. De verzekeraar heeft niet meer of andere dan de genoemde kosten in rekening gebracht. Dit maakt dat over de kosten en inhoudingen sprake is van wilsovereenstemming tussen de consument en de verzekeraar. "De verzekeraar heeft de kosten terecht in rekening gebracht", aldus de commissie.

In de productdocumentatie staat duidelijk dat het bij Koersplan gaat om een beleggingsverzekering met een dekking voor het overlijdensrisico. "Dat voor die dekking een premie moet worden betaald, mag bij een gemiddeld geïnformeerde en oplettende consument als bekend worden verondersteld. Wanneer de hoogte van de orv-premie niet is vermeld, dan mag de consument verwachten dat de verzekeraar een redelijke orv-premie in rekening brengt. Dat is wat uiteindelijk bij de overlijdensrisicoverzekering van deze consument is gebeurd. De Geschillencommissie weegt mee dat in 2006 door de verzekeraar productverbeteringen zijn doorgevoerd en dat de consument in 2011 een compensatie heeft ontvangen voor de te hoge overlijdensrisicopremie. Ook is deze beleggingsverzekering getoetst aan de Regeling Spaarbeleg 2014. Hierdoor is de uiteindelijk door deze consument betaalde overlijdensrisicopremie niet onredelijk naar de maatstaven van 1995", aldus de Geschillencommissie, die dan ook concludeert dat Aegon de zorgplicht niet heeft geschonden. 

 

Reactie toevoegen

 
Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. sluit dossier beleggingsverzekeringen

a.s.r. heeft een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

"Pensioencommunicatie werpt vruchten af"

Van de werknemers vindt 84 procent het belangrijk de pensioenregeling te bespreken tijdens een sollicitatie. Voor 83 procent is pensioenplanning belangrijk voor...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...