Kifid: klant mag contra-expert onderzoek laten verrichten

Kifid logo 350

(Geschillencommissie Kifid uitspraak 2022-0180A). Een klant wordt in de gelegenheid gesteld om een contra-expert onderzoek te laten verrichten naar de schadeoorzaak van lekkage in een boot, aldus een tussenuitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Een consument kocht een boot in april 2020 en sloot een bootverzekering af bij gevolmachtigde Unigarant.  Op 16 september 2020 is het motorruim van de boot voor ongeveer een derde deel onder water komen te staan door lekkage van de schroefasdichting van de boot. De gevolmachtigde heeft geweigerd om de schade aan de technische installaties in het motorruim te vergoeden. Volgens de gevolmachtigde is de schade veroorzaakt door elektrolytische corrosie van een onderdeel van de schroefas.

De consument heeft dit betwist. Volgens hem valt de schade onder de dekking van de verzekering, omdat de schade aan de technische installaties is veroorzaakt door een van buiten komende schadeoorzaak of door een eigen gebrek anders dan elektrolytische corrosie.

De commissie vindt dit niet bewezen en gaat uit van het standpunt van de gevolmachtigde met betrekking tot de oorzaak van de schade. De consument zal evenwel in de gelegenheid worden gesteld om, in overeenstemming met artikel 13 van de verzekeringsvoorwaarden, een contra-expert onderzoek te laten verrichten naar de schadeoorzaak.

Reactie toevoegen

 
Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

Kifid: ook een premievrijmaking is een poliswijziging

(Kifid-uitspraak GC 2023-1009) Een consument is van mening dat het garantiekapitaal bij premievrijmaking op einddatum niet komt te vervallen. Aegon denkt daar anders...

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Unigarant stopt voorlopig met het verzekeren van fatbikes

Unigarant stopt voorlopig met het verzekeren van fatbikes

Unigarant stopt vanaf 6 september met het verzekeren van fatbikes. De redenen hiervoor zijn de extreem hoge diefstalcijfers en de trend om fatbikes technisch aan...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...